23.2 °C, 3 m/s, 62.5 %

Izglītība

Mainās tikai mācību vide
19/07/2008

«Varbūt vecākiem būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai pierastu, bet bērni, padzirdējuši, ka, iespējams, mācīsies citas skolas telpās, ir patiesi priecīgi. Viņiem mācības jau trīs gadus notika vienā klašu telpā, tāpēc pārmaiņas viņus intriģē,» spriež Jelgavas 3. pamatskolas filiāles speciālo klašu skolotāja Inga Segliņa, vērtējot plānotās izmaiņas, kas paredz viņas klasi pārcelt uz mācību vidi 2. sanatorijas internātpamatskolā.

Kristīne Langenfelde

«Varbūt vecākiem būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai pierastu,
bet bērni, padzirdējuši, ka, iespējams, mācīsies citas skolas
telpās, ir patiesi priecīgi. Viņiem mācības jau trīs gadus notika
vienā klašu telpā, tāpēc pārmaiņas viņus intriģē,» spriež Jelgavas
3. pamatskolas filiāles speciālo klašu skolotāja Inga Segliņa,
vērtējot plānotās izmaiņas, kas paredz viņas klasi pārcelt uz
mācību vidi 2. sanatorijas internātpamatskolā.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja par šogad iecerētajām izmaiņām
Jelgavas skolu tīklā – atbrīvot 3. pamatskolas filiāli Pulkveža
Brieža ielā, lai tur nākotnē ierīkotu bērnudārzu ar 250 vietām, bet
šīs skolas speciālās klases un sagatavošanas grupas pārvietot uz 2.
sanatorijas internātpamatskolu, savukārt pārējie bērni mācības
turpinātu 3. pamatskolā Uzvaras ielā.
Būtiskākie ieguvumi pēc šādas reorganizācijas – pilnvērtīgi
izmantoti izglītības iestāžu resursi un iespējas, jo gan 3.
pamatskolas filiālē, gan 2. sanatorijas internātpamatskolā būtiski
samazinājies skolēnu skaits, kas abās izglītības iestādēs radījis
brīvas telpas. Bet pilsēta pēc gada iegūtu jaunu pirmsskolas
izglītības iestādi ar 250 vietām.
Tomēr ne visi pilsētnieki šīs izmaiņas uztvēruši ar izpratni –
šobrīd visvairāk pašvaldībai tiek pārmests tas, ka apsveicamā
iecere ierīkot jaunu bērnudārzu tiek īstenota uz 3. pamatskolas
filiāles rēķina. Jau izskanējis ne viens vien jautājums, kāpēc
vispirms pašvaldība nevar savest kārtībā kādu no pamestajām
bērnudārzu ēkām pilsētā, īpaši minot ēkas Aspazijas un Ganību ielā.
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza neslēpj – ja būtu tāda
iespēja, pašvaldība to noteikti izvērtētu. «Saprotu cilvēku
iebildumus, taču ir būtiski paskaidrot, ka šīs pamestās bērnudārzu
ēkas jau sen kā nepieder pašvaldībai – tās iegādājušies
privātīpašnieki, kuri vai nu gatavi tās pārdot par nesamērīgi
augstu cenu, vai arī viņiem ir citi plāni attiecībā uz šīm ēkām.
Tāpēc pašvaldībai nav reālu iespēju iegūt tās savā īpašumā un
tādējādi veidot jaunus bērnudārzus pilsētā. Mēs meklējam citu
risinājumu,» skaidro G.Auza.
Tomēr vienlaikus G.Auza atzīst, ka jau pēc pirmās informācijas par
iespējamām pārmaiņām ļoti daudz vecāku izteikušies atzinīgi. «Uz
Izglītības pārvaldi jau nākuši vecāki, kuri tūlīt pat vēlas savu
bērnu pieteikt rindā uz jauno bērnudārzu, kas varētu tapt 3.
pamatskolas filiāles vietā. Mūs, protams, priecē, ka cilvēki izrāda
interesi un izprot mūsu darbību, taču šobrīd būtiski uzsvērt, ka
mazuļu vecākiem nav nepieciešams steigties pieteikties rindā uz
plānoto jauno bērnudārzu – rinda pilsētā perspektīvā būs viena, un
tās kārtībā bērni arī tiks uzņemti šajā pirmsskolas izglītības
iestādē, priekšroku dodot tiem, kas rindā gaida ilgāk,» uzsver
G.Auza.   
Taču ne tikai bērnudārza jautājums ir aktuāls – šobrīd daudz
būtiskāki ir tie jautājumi, kas saistīti ar pārmaiņām skolēniem,
vecākiem un pedagogiem.
Pirmā neziņa pedagogu vidū ir kliedēta, un to klašu un grupu
skolotāji, kas no 3. pamatskolas filiāles pārcelsies uz 2.
sanatorijas internātpamatskolu, ar jauno vidi jau iepazinušies.
«Nenoliedzami, tas bija šoks – es visus gadus esmu nostrādājusi
vienā skolā un tagad dzirdu par šādām pārmaiņām. Tas satrauc – kā
būs, kā sadzīvosim, kā viss izvērtīsies… Man būtu gribējies, lai
viss nenotiek tādā steigā. Protams, vieta ir cita, attālums līdz
skolai – cits, un arī tas nav mazsvarīgi,» saka 3. pamatskolas
filiāles speciālo grupu skolotāja Iveta Kviese, piebilstot gan, ka
viņa dzīvē vadās pēc moto: «Visas pārmaiņas ir uz labu.» «Ceru, ka
tā tas būs arī šoreiz,» viņa teic.
Optimistiskāk noskaņota ir skolotāja I.Segliņa. «Jaunās telpas ir
labas, mani priecē, ka mūsu klašu grupas būs nošķirtas no pārējās
skolas – atsevišķā ēkas spārnā, tā kā principā mēs strādāsim
paralēli un viens otram netraucēsim. Arī sporta laukums tur ir ļoti
labs – līdz šim mēs pārdzīvojām, ka pie mūsu mazās skoliņas tāda
nebija vispār,» saka I.Segliņa.
Viņa arī mierina tos satrauktos vecākus, kuri nobažījušies, vai
tikai ar šīm pārmaiņām netiks noteiktas arī jaunas prasības mācību
līdzekļu iegādei. «Vecāki var būt mierīgi, jo tas saraksts, ko viņi
saņēma šogad no 3. pamatskolas filiāles, paliek nemainīgs. Tieši ar
šādiem mācību līdzekļiem – grāmatām, darba burtnīcām – mēs arī
strādāsim,» uzsver I.Segliņa.
Vēlreiz jāatgādina 3. pamatskolas filiāles audzēkņu vecākiem, ka,
īstenojot šīs pārmaiņas, skolēnam mainās tikai mācību vide.
Šonedēļ jautājumu par izmaiņām Jelgavas izglītības iestāžu tīklā
skatīja pašvaldības Kultūras, izglītības un sporta komiteja.
Līdztekus minētajām pārmaiņām komiteja arī apstiprināja Jelgavas 2.
sanatorijas internātpamatskolas nosaukuma maiņu. Ja plānotās
izmaiņas apstiprinās arī domes sēdē, tad turpmāk skolas nosaukums
būs Jelgavas Speciālā internātpamatskola.