12 °C, 1.1 m/s, 96.5 %

Pilsētā

Maiznieka cehos klusums…
14/08/2008

Otro nedēļu maksātnespējīgās SIA «JLM grupa» ražotnēs Jelgavā un Liepājā pārtraukta ražošana. Lielākā daļa strādājošo saņēmuši darba uzteikumus par atbrīvošanu no darba septembra pirmajā pusē.

Anna Afanasjeva

Otro nedēļu maksātnespējīgās SIA «JLM grupa» ražotnēs
Jelgavā un Liepājā pārtraukta ražošana. Lielākā daļa strādājošo
saņēmuši darba uzteikumus par atbrīvošanu no darba septembra
pirmajā pusē.

«JLM grupas» Jelgavas un Liepājas ražotnes pēc gāzes atslēgšanas
pagājušās pirmdienas pēcpusdienā pārtrauca ražošanu. Arī uzņēmums
«Latvenergo» bija brīdinājis maiznieku par elektrības atslēgšanu
pagājušo piektdien. Administrators Guntars Birsāns panācis
vienošanos un elektrības padeve «JLM grupai» nav pārtraukta.

Cilvēkiem jādzīvo šodien
Daļa ražotnes darbinieku turpina iet uz darbu, uzkopt. Vidzemes un
Bulduru tirgiem šonedēļ vēl piegādāta palikusī produkcija – cepumi,
sausiņi un saldētā mīkla.
Vislielākajā neizpratnē par turpmāko ir darbinieki, viņus uzņēmuma
darbības pārtraukšana šokējusi. Briesmīgākais, ka cilvēki par
jūliju nav saņēmuši nedz avansu, nedz atalgojumu. Viņiem nav par ko
dzīvot, barot ģimenes, veikt komunālos maksājumus. «Strādnieki
nevar gaidīt naudu līdz decembrim, viņiem jādzīvo šodien,» uzsver
uzņēmuma arodbiedrības vadītājs Vladimirs Mihaļ­čenko, kurš jau
pagājušā nedēļā sācis risināt tiesiskos jautājumus, konsultējoties
ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Ar nožēlu viņš atzīst, ka
Valsts darba inspekcijas tiesiskā aizsardzība uzņēmumiem
maksātnespējas procesā ir liegta. Šonedēļ viņš vērsīšoties
Maksātnespējas administrācijā, lai noskaidrotu atalgojuma
saņemšanas iespējas, jo līdz decembrim, kad varētu notikt pirmā
kreditoru sapulce, gaidīt ir par ilgu.
Strādājošie ir neizpratnē, kā tik lielu uzņēmumu tā vienkārši var
aizvērt divās dienās. Pēc viņu domām ražošanas apturēšana uz
vairākiem mēnešiem un turpmākā risinājuma gaidīšana līdz kreditoru
sapulcei decembrī nozīmē neatgriezeniski zaudētu tirgu, un tad
vairs nevar runāt par sanāciju jeb darbības atjaunošanu, tad jārunā
par bankrotu.

Nav jēgas no gāzes,
ja ražošanu nevar turpināt
Jelgavas ražotnes darbinieki laikrakstam pauda, ka administrators,
viņuprāt, nav bijis ieinteresēts saglabāt ražošanu, jo pēc
brīdinājuma saņemšanas no uzņēmuma «Latvijas gāze» nav rīkojies.
Proti, tā kā ne visu uzņēmuma kontu darbība ir apturēta,
administratoram ir pieeja maksātnespējīgā uzņēmuma finansēm un viņš
varēja gāzes uzņēmumam pārskaitīt vismaz zināmu daļu līdzekļu. Taču
administrators nav izrādījis šādu iniciatīvu.
G.Birsāns skaidro, ka astotajā datumā uzņēmumā sākas algu izmaksas,
bet viņa rīcībā nav tik daudz līdzekļu, lai ar visiem norēķinātos.
Turklāt, pārskaitot naudu par gāzi, tāpat ražošanas procesu nebūtu
par ko nodrošināt, jo trūktu izejvielu. «Nav nozīmes samaksāt par
gāzi, ja nevar turpināt ražošanu un izmaksāt algas,» viņš spriež,
piebilstot, ka strādājošie šajā gadījumā vairāk uztraucas par sekām
un negrib redzēt cēloņus. Proti, gāzes atslēgšana un ražošanas
pārtraukšana pieder pie sekām. Cēloņi saistīti ar uzkrātajiem
parādiem, tostarp nenokārtotajām nodokļu maksājumu saistībām,
bloķētajiem kontiem. Nebūtu pareizi, ja administrators veiktu
pretdarbību, atvērtu kontus citā bankā un kādu laiku veiktu
darbības, kā to pēdējā laikā veikusi līdzšinējā vadība.
G.Birsāns teic, ka viss vēl nav zaudēts. Administrators esot
uzsācis sarunas par gāzes padeves atjaunošanu, bet, kamēr nav
iespējams nodrošināt ražošanas procesu, tam nav nozīmes. Piektdien
pēc ierašanās Jelgavā viņam bijusi tikšanās ar pārstāvjiem, kas
ieinteresēti ražošanas turpināšanā, tomēr pašlaik par rezultātiem
vēl pāragri runāt. Par Liepājas maiznīcu intereses gan pagaidām
neesot. Administrators pieļauj, ka pirmajā kreditoru sapulcē
decembrī tiks izskatīts jautājums par uzņēmuma sanāciju.
Pēc Latvijas Maiznieku biedrības domām uzņēmumam atsākt ražošanu ir
maz cerību. Biedrības prezidents Valdis Circenis paudis, ka
pārtikas ražošanā tirgus ir zaudēts jau pēc nedēļas, jo tirgus
pārdale notiek ļoti strauji. «Pārējiem tirgus dalībniekiem ir
brīvas ražošanas jaudas, tāpēc par maizes trūkumu cilvēkiem nav
jāsatraucas – viena uzņēmuma ražošanas apturēšana neradīs
situāciju, ka cilvēkiem nebūs iespējams iegādāties maizi,» tā
V.Circenis.

Nākamnedēļ būs tikšanās ar
nodarbinātības aģentūru
Pēc ražošanas pārtraukšanas strādājošie sākuši saņemt uzteikumus
par atbrīvošanu no darba ar 8. septembri. Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Jelgavas filiāles nodarbinātības aģente Anita
Dolace stāsta, ka NVA informatīvu vēstuli pa faksu no uzņēmuma
administratora G.Birsāna saņēma pagājušo ceturtdien. Tajā norādīts,
ka šomēnes darbu paredzēts uzteikt un septembrī no darba atbrīvot
190 «JLM grupas» darbinieku, no tiem 116 – Jelgavas ražotnē, bet 74
– Liepājas. Vēstulē uzskaitīti amati, bet nav norādīti konkrēti
darbinieku uzvārdi. Tā adresēta arī abu pilsētu pašvaldībām.
Jelgavā pa pastu sūtītā vēstule vēl nav saņemta.
Jelgavas ražotnes darbinieki zina teikt, ka Liepājā jau bijusi
tikšanās gan ar NVA speciālistiem, gan pašvaldības pārstāvjiem.
A.Dolace no NVA filiāles skaidro, ka tāda būs arī Jelgavā, to
organizēs, kad aģentūra būs saņēmusi konkrētu strādājošo sarakstu.
«Kad notiek lielāka štatu samazināšana, vienmēr tiekamies ar
cilvēkiem, izskaidrojam bezdarbnieka pabalsta saņemšanas iespējas,
stāstām par profesionālās pilnveides un pārkvalifikācijas kursiem,
brīvajām darba vietām un citiem jautājumiem,» skaidro A.Dolace,
piebilstot, ka šogad NVA rīcībā nav tik daudz brīvu darba vietu kā
agrāk.
Atbrīvotie darbinieki uzreiz var stāties bezdarbnieku uzskaitē.
Saņemtos dokumentus aģentūra sūta uz Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūru. Ja tās dati apliecina, ka par cilvēku ir veikti sociālie
maksājumi, viņš uzreiz var saņemt bezdarbnieka pabalstu, nav
jāgaida divi mēneši kā aizejot no darba pēc paša vēlēšanās.
«JLM grupas» gadījumā, kā liecina tiesa par maksātnespēju, sociālie
maksājumi nav veikti no šā gada aprīļa. Tādējādi pabalsta saņemšana
var ieilgt. Uzņēmuma administrators G.Birsāns skaidro, ka viņa
rīcībā nav tik daudz līdzekļu, lai darbiniekiem izmaksātu algas par
jūliju un veiktu sociālos maksājumus. Viņš pieļauj, ka līdzekļus
nāksies prasīt no Maksātnespējas administrācijas šiem nolūkiem
paredzētā fonda. Tas savukārt nozīmē, ka darbiniekiem atalgojuma un
sociālo maksājumu prasījumi administratoram jāiesniedz kā
kreditoriem. Kreditoru pieteikšanās termiņš ir trīs mēneši no
uzņēmuma maksātnespējas apstiprināšanas dienas – 17. jūlija. Ar
apkopotajiem datiem Maksātnespējas administrācijā viņš varētu
vērsties pēc pirmās kreditoru sapulces, kas varētu notikt decembrī.
Lai gan saistību nokārtošana pret darbiniekiem jāveic vispirms un
tas ir prioritārs maksājums, tomēr pastāv sava kārtība.
Nākamnedēļ administrators uzņēmuma arodbiedrības vadītājam solījis
tikties ar visiem darbiniekiem. Sapulcē piedalīsies arī NVA
speciālisti.

Sociālie maksājumi
veikti par jūniju
Jelgavā darbs uzteikts 116 cilvēkiem. Ražotnē paliks trīs
darbinieki – grāmatvede, tehniskais darbinieks un juriste –
personāldaļas speciāliste.
Arodbiedrības vadītājs V.Mihaļčenko pabijis Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras Jelgavas nodaļā, kur noskaidrojis, ka ar
sociālajiem maksājumiem nav tik briesmīgi, kā sākumā licies. Nodaļā
gan arodbiedrībai nav sniegtas ziņas par visiem darbiniekiem, tās
pieejamas katram konkrēti. V.Mihaļčenko uzzinājis, ka, piemēram,
par viņu sociālie maksājumi veikti arī par jūniju. Acīmredzot
nodokļu parādu veido citu nodokļu maksājumi. Tādējādi darbiniekiem
būs iespējas bezdarbnieka pabalstu saņemt, negaidot decembri.
Uz jautājumu, vai arodbiedrība pārstāvēs bez darba palikušos
cilvēkus un viņu vārdā iesniegs kreditoru prasījumu, V.Mihaļčenko
skaidro, ka katram darbiniekam savs kā kreditora prasījums
administratoram par neizmaksāto darba algu, nodokļu maksājumiem un
kompensācijām, kuru apmērs atkarīgs no darba stāža, būs jāiesniedz
pašam.
Tā kā darba uzteikšana darbiniekiem saistīta ar kolektīvo
atlaišanu, arodbiedrība ar administratoru turpinās sarunas par algu
un kompensāciju izmaksu. Arī par piespiedu dīkstāves laiku
darbiniekiem jāsaņem alga.
* * *
Pēc neoficiālām ziņām uzņēmuma valdes priekšsēdētājs A.Rove plāno
pārsūdzēt tiesas lēmumu par maksātnespēju. Administrators G.Birsāns
atzīst, ka viņam par to nekas nav zināms. Ar A.Rovi laikrakstam
sazināties neizdevās, viņš uz telefona zvaniem neatbildēja.

SIA «JLM grupa» maksātnespējas process

• 2008. gada martā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Arvis Rove
Jelgavas tiesā iesniedz tiesiskās aizsardzības pieteikumu, lai
rastu iespēju bez kreditoru iejaukšanās atrisināt finansiālās
problēmas.
• 27. jūnijā Jelgavas tiesa uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesu
neapstiprina, jo uzņēmums par to nav vienojies ar nodrošināto
kreditoru «Hansabanku».
• 17. jūlijā SIA «JLM grupa» Jelgavas tiesā iesniedz prasību par
uzņēmuma maksātnespēju.
• 30. jūlijā tiesa apstiprina uzņēmuma maksātnespēju no prasības
iesniegšanas dienas, 17. jūlija.
• Uzņēmuma aktīvi uz 30. jūliju bija 2 822 456 lati, bet
parādsaistības – 2 912 388 lati. Uzņēmuma kreditoru
skaits pārsniedz 300. Uzņēmuma saistības pret Valsts ieņēmumu
dienestu bija 587 392 lati. Pēc administratora pārskata
pēdējos sociālos maksājumus uzņēmums veicis 17. aprīlī. VID
pieņēmis lēmumu par inkaso uzlikšanu. Saistības pret nodrošināto
kreditoru «Hansabanku» ir apmēram 700 000 latu. 16. jūlijā
«Hansabanka», lai nodrošinātos pret zaudējumiem, arestējusi
uzņēmuma kontus savā bankā.
 

Foto: Ivars Veiliņš