19 °C, 2.3 m/s, 75.5 %

Jauniešiem

Meklē Jelgavas brīvprātīgos
26/10/2014

Lai veicinātu Jelgavas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmētu jauniešu iesaistīšanos tajā, Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina valsts, pašvaldības iestādes, reliģiskās un nevalstiskās organizācijas līdz 31. oktobrim pieteikt brīvprātīgā darba veicējus konkursam «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2014».

Ritma Gaidamoviča

Lai veicinātu Jelgavas iedzīvotāju
interesi par brīvprātīgo darbu un sekmētu jauniešu iesaistīšanos
tajā, Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina valsts, pašvaldības
iestādes, reliģiskās un nevalstiskās organizācijas līdz 31.
oktobrim pieteikt brīvprātīgā darba veicējus konkursam «Gada
brīvprātīgais Jelgavā 2014».

Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde
(SIP) informē, ka apbalvojums tiks piešķirts par aktīvu brīvprātīgo
darbu Jelgavas pilsētā un to pasniegs 5. decembrī SIP telpās.

Piesakot apbalvošanai brīvprātīgā darba
veicēju, jāiesniedz pieteikuma anketa, pretendenta dzīves gaitu
apraksts, atsauksmes vai rekomendācijas. Iesniegtos ierosinājumus
apkopos un izvērtēs speciāli izveidota komisija.

Pieteikuma anketa un nolikums elektroniskā
formā pieejams Jelgavas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv un
SIP mājas lapā www.sib.jelgava.lv. Izdrukātā veidā to var saņemt
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11 un SIP Sarmas ielā 4.

Pieteikumus var iesniegt līdz 31. oktobrim
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā. Sīkāka
informācija par konkursu – SIP, pa tālruni 63005496 vai e-pastu
snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv.

Jāpiebilst – nolikums paredz, ka brīvprātīgos,
kuri balvu saņēmuši iepriekšējos gados, atkārtoti nominācijai
pieteikt nedrīkst.