18.3 °C, 2.4 m/s, 84.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāMinimālo darba algu palielinās līdz 180 latiem
Minimālo darba algu palielinās līdz 180 latiem
23/09/2008

Sākot ar 2009. gada 1. janvāri, līdz 180 latiem tiks paaugstināta minimālā darba alga. Šodien valdības sēdē tika apstiprināti Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi, kas no 2009.gada paredz paaugstināt minimālo mēneša darba algu līdz 180 latiem un noteikt minimālo stundas tarifa likmi 1,083 latu apmērā.

Sākot ar 2009. gada 1. janvāri, līdz 180 latiem tiks
paaugstināta minimālā darba alga. Šodien valdības sēdē tika
apstiprināti Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi
noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas
tarifa likmi, kas no 2009.gada paredz paaugstināt minimālo mēneša
darba algu līdz 180 latiem un noteikt minimālo stundas tarifa likmi
1,083 latu apmērā.

 

Savukārt pusaudžiem un darbiniekiem,
kuri pakļauti paaugstinātam riskam, minimālo stundas tarifu likmi
noteiks 1,239 latu apmērā. Patlaban valstī noteiktā minimālā mēneša
darba alga ir 160 lati, savukārt minimālais stundas likmes tarifs
ir 0,962 lati.

Grozījumu mērķis ir uzlabot iedzīvotāju
ar zemiem ienākumiem dzīves līmeni, kā arī samazināt darba algas
daļas izmaksu «aploksnēs».

Tas nozīmē, ka darbinieks, saņemot
minimālo mēneša darba algu 180 latu apmērā, pēc nodokļu nomaksas
saņemtu 142,85 latus par pilnu darba mēnesi jeb 40 darba stundām
nedēļā.

Tāpat gada īsajos mēnešos, piemēram,
februārī, kad darba stundu skaits ir mazāks nekā vidēji mēnesī,
darbiniekiem, kuriem nolīgta laika algas sistēma ar minimālās
stundas tarifa likmes apmaksu un kuri nostrādājuši visas mēnesī
noteiktās darba stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba
algas apmērā.

LM norāda, ka minimālās mēneša darba
algas paaugstināšana uzlabos konkurētspēju tiem darba devējiem,
kuri maksā nodokļus no visas darba algas, salīdzinot ar tiem, kuri
maksā nodokļus no minimālās darba algas, bet pārējo izmaksā
«aploksnēs».

Paaugstinot minimālo mēneša darba algu,
paaugstināsies iedzīvotāju dzīves līmenis, īpaši mājsaimniecībās ar
zemākajiem ienākumiem, jo pieaugs strādājošo darba ienākumi, tāpēc
valstij būs jātērē mazāk līdzekļu sociālās palīdzības pasākumiem un
izdevumi sociālajam budžetam samazināsies. Turklāt pieaugs
pašvaldību ienākumi un palielināsies ieņēmumi valsts budžetā, jo
samazināsies tās darba algas daļas izmaksa, par kuru netiek maksāti
nodokļi.

Turklāt LM norāda, ka Ministru kabineta
noteikumi nodrošinās tiesisku pamatu minimālās mēneša darba algas
un minimālās stundas tarifa likmes apmēru noteikšanai
valstī.

Pēc statistikas datiem, 2007. gadā
strādājošo skaits, kuri saņēma mazāk par minimālo darba algu vai
minimālās algas apmērā, bija 73 300 cilvēku no strādājošo
kopskaita, tai skaitā privātajā sektorā 64 700 un sabiedriskajā
sektorā 8600 cilvēku.

 

www.leta.lv