15.8 °C, 0.8 m/s, 84.3 %

Kultūra

«Mūsu mājā dejo tā»
25/01/2009

Ar šādu devīzi uz koncertu, kurā tiks izdejotas vairāk nekā 20 dažādu kolektīvu mīļākās dejas, aicina tradicionālais tautas deju kolektīvu koncerts Jelgavas kultūras namā, kas notiks 28. janvārī pulksten 17.

Ritma Gaidamoviča
Ar šādu devīzi uz koncertu,
kurā tiks izdejotas vairāk nekā 20 dažādu kolektīvu mīļākās dejas,
aicina tradicionālais tautas deju kolektīvu koncerts Jelgavas
kultūras namā, kas notiks 28. janvārī pulksten 17.
 
Koncerta projekta ilggadējā vadītāja bērnu un jauniešu deju
kolektīva «Vēja zirdziņš» vadītāja Alda Skrastiņa informē, ka šī ir
lieliska iespēja skatītājiem redzēt tās dejas, kuras patīk pašiem
dalībniekiem, nevis obligāto repertuāru, kas jāapgūst, lai varētu
startēt skatēs un Dziesmu un Deju svētkos. «Šajā koncertā, kas
katru gadu notiek janvārī, kolektīvi var parādīt un skatītāji
redzēt to atšķirīgo, kas piemīt katram kolektīvam. Tieši katra
kolektīva raksturīgās iezīmes un dejas,» stāsta A.Skrastiņa.
Viņa arī piebilst, ka te skatītāju vērtēšanai tiks nodotas ne
tikai dažādas latviešu tautas dejas, bet arī priekšnesumi, kurus
sagatavojuši mazākumtautības skolās dejojošie skolēni. «Mēs visi
jau šobrīd gatavojamies bērnu un jauniešu Dziesmu un Deju svētku
skatei, kas notiks aprīļa beigās, un šis koncerts ir kā maza
atkāpīte un iespēja paraudzīties uz pārējiem, redzēt, pie kā varbūt
vēl pašiem jāpiestrādā,» tā A.Skrastiņa. 
Savu veikumu un mīļākās dejas koncertā skatītājiem rādīs deju
kolektīva «Vēja zirdziņš» visu vecumu grupas, deju kolektīvs
«Ieviņa», tautas deju ansamblis «Jaunība», bērnu un jauniešu centra
«Junda» dejotāji, Spīdolas un Valsts ģimnāzijas dejotāji, Jelgavas
4. pamatskolas tautas deju dejotāji, kā arī Jelgavas 5. un 6.
vidusskolas pašdarbnieki. «Savu sniegumu rādīs gan pirmsskolas
vecuma bērni, gan skolēni no 1. līdz pat 12. klasei,» tā
A.Skrastiņa.
Viņa piebilst, ka skatītājiem šī ir laba iespēja redzēt
vienkopus visus pilsētas jauniešu deju kolektīvus.