25.3 °C, 3.1 m/s, 55 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNo 1. jūlija pārvaldīšanas maksai piemēro PVN
No 1. jūlija pārvaldīšanas maksai piemēro PVN
28/07/2016

No 1. jūlija dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem tiek piemērots PVN 21 procenta apmērā. Ja dzīvokļu īpašnieki par šiem pakalpojumiem ar savas mājas pārvaldnieku norēķinās avansā, tad izmaiņas iekļautas jau šomēnes izrakstītajā rēķinā, savukārt pārējie pēc jaunās kārtības norēķināsies, augustā maksājot par jūlijā saņemtajiem pārvaldīšanas pakalpojumiem.

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) valdes loceklis
Juris Vidžis norāda, ka ar mērķi dzīvokļu īpašniekiem sniegt
caurskatāmu un saprotamu atskaiti saistībā ar PVN piemērošanu
pārvaldīšanas pakalpojumiem gan fiziskām, gan juridiskām personām
izrakstītie rēķini būs vienādi. JNĪP klientiem PVN 21 procenta
likme pārvaldīšanas pakalpojumiem tiks iekļauta augustā
izrakstītajos rēķinos par sniegtajiem pakalpojumiem jūlijā.
«Iepriekš pārvaldīšanas pakalpojumiem fiziskām personām PVN netika
piemērots, un ne visu PVN kā priekšnodokli, uzskaitot dzīvojamās
mājas finanšu līdzekļus, varējām atgūt atpakaļ. Līdz ar izmaiņām
likumā, sākot ar 1. jūliju, bāze, no kuras tiks aprēķināts PVN, būs
par vidēji 10 – 11 procentiem zemāka. Tas nozīmē, ka arī kopējais
sadārdzinājums dzīvokļu īpašniekiem būs nevis par 21 procentu, kas
piemērots pārvaldīšanas pakalpojumiem, bet gan mazāks – aptuveni
par 10 procentiem,» tā J.Vidžis. Piemēram, ja pārvaldīšanas
izdevumi veido 50 centus par kvadrātmetru, tad PVN 21 procenta
apmērā piemēros nevis 50, bet gan 45 centiem.

SIA «Nebruk» un «RimidalV» «Jelgavas Vēstnesim» norāda, ka šo
uzņēmumu apsaimniekotajās mājās PVN 21 procenta apmērā tiks
piemērots rēķinā iekļautajiem pārvaldīšanas izdevumiem. Jāpiebilst,
ka SIA «Nebruk» klienti par pārvaldīšanas pakalpojumiem norēķinās
avansā, tādēļ PVN tiem piemērots jau šī mēneša rēķinos.

Jāpiebilst, ka 1. jūlijā stājušies spēkā arī grozījumi Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likumā, nosakot, ka dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas izdevumos ir iekļaujami šādi maksājumi: dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas pakalpojums, kas ietver obligātos izdevumus un
citus ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītus izdevumus, ja
uzdotās pārvaldīšanas darbības nodrošina pārvaldnieks kā
pakalpojuma sniedzējs, kā arī atlīdzība par pārvaldīšanu, ja tāda
paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā; tādi obligātie
izdevumi un citi ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīti
izdevumi, kurus pārvaldnieks saņem kā pilnvarotā persona, nekļūstot
par pakalpojumu sniedzēju.

Foto: no JV arhīva