23.3 °C, 1.4 m/s, 62.6 %

Pilsētā

Nojauks bīstamo ēku Zirgu ielā
05/12/2019

Jelgavas pilsētas dome nolēmusi, ka bīstamā ēka Zirgu ielā 36 ir jānojauc, un uzlika to par pienākumu dzīvokļu īpašniekiem. Ja viņi noteiktajā termiņā ēku nenojauks, šos darbus organizēs pašvaldība, izdevumus piedzenot no dzīvokļu īpašniekiem.

Divstāvu dzīvojamā ēka Zirgu un Tērvetes
ielas krustojumā jau vairākus gadus ir sliktā tehniskā stāvoklī, un
Jelgavas pilsētas Būvvaldes speciālisti kopš ēkas apsekošanas 2016.
gada februārī centās panākt, lai dzīvokļu īpašnieki veic drošības
pasākumus un uzlabo nama stāvokli. Šie aicinājumi tā arī neguva
atsaucību, bet laika zobs turpināja grauzt koka ēku – šobrīd tā nav
piemērota dzīvošanai. Ņemot vērā, ka ēka ne vien apdraud cilvēkus,
bet arī degradē vidi, Jelgavas domes sēdē tika pieņemts lēmums par
nama nojaukšanu, uzdodot to īstenot dzīvokļu īpašniekiem līdz 2020.
gada 20. janvārim.

Jau 2016. gadā tika konstatēts, ka fasādes
apdares dēļi ir izlauzti, fasādē daudzviet ir izveidojušies robi,
kā rezultātā atmosfēras ietekmē ēka turpina bojāties. Bēniņu telpai
bija izlauzti apšuvuma dēļi fasādes sienās. Pamati bija izdrupuši.
Zirgu ielas fasādes pusē pirmā stāva līmenī bija izlauzti apdares
dēļi un bojāti sienu nesošā karkasa stati un guļbaļķu pildījums.
Jau tobrīd ēka tika atzīta par bīstamu, jo apdraudēja cilvēku
drošību, turklāt būve degradēja vidi. Tā kā turpmākajos gados
dzīvokļu īpašnieki neveica nekādus pasākumus, lai uzlabotu ēkas
stāvokli, Būvvalde 2018. gada 14. novembrī pēc atkārtotas ēkas
apsekošanas pieņēma lēmumu par dzīvojamā nama Zirgu ielā 36
ekspluatācijas aizliegšanu līdz konstatēto bīstamību novēršanai.
Tāpat drošības nolūkos ēkai tika pārtraukta elektroenerģijas un
aukstā ūdens piegāde.

Ēkā Zirgu ielā 36 ir seši dzīvokļi, no kuriem
trīs ir pašvaldības īpašums. «Bīstami ir ne vien atrasties šajā
ēkā, bet arī pati būve nav droša apkārtējiem, un to pieļaut
nedrīkst, tāpēc vairākkārt organizējām dzīvokļu īpašnieku sapulces,
lai tiktu pieņemts lēmums par ēkas nojaukšanu,» norāda nama
pārvaldnieka SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» valdes
loceklis Juris Vidžis, piebilstot, ka šāda vienošanās tomēr netika
panākta. «Arī par lēmumu, ka ēku aizliegts ekspluatēt, informējām
dzīvokļu īpašniekus un iemītniekus, brīdinājām arī par to, ka tiks
atslēgta elektrība un ūdens,» situāciju raksturo J.Vidžis. Jelgavas
Pašvaldības īpašumu pārvaldē informē, ka pašvaldībai piederošo
dzīvokļu īrnieki ir izvietoti citur un šajā ēkā vairs nedzīvo.
Jāpiebilst, ka šī ēka atradās arī Pašvaldības policijas redzeslokā,
jo tur nereti notika pulcēšanās, lietojot alkoholu, un izcēlās
dažādi konflikti. 

Ņemot vērā to, ka dzīvokļu īpašnieki vairāku
gadu laikā tā arī neveica nekādus pasākumus, lai novērstu ēkas
bīstamību, un tā bojā ainavu, saskaņā ar Būvniecības likuma normām
ēka ir jānojauc. Ja saskaņā ar Jelgavas domes lēmumu dzīvokļu
īpašnieki to neizdarīs līdz nākamā gada 20. janvārim, šos darbus
organizēs pašvaldība, izdevumus piedzenot no dzīvokļu
īpašniekiem.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»