22 °C, 2.8 m/s, 48.7 %

Pilsētā

Paldies par…
23/12/2008
Jelgavas Pensionāru biedrība pateicas saviem atbalstītājiem un
sadarbības partneriem par sapratni, atbalstu, finansiālo un
materiālo palīdzību aizvadītajā darba gadā.
Īpašs paldies Jelgavas pilsētas domei, Sociālo lietu
pārvaldei, VSAA Jelgavas nodaļai, domes Sabiedrisko attiecību
sektora vadītājai I.Šurmai, Informācijas tehnoloģiju sektora
vadītājam A.Pierhurovičam, Sabiedrības integrācijas biroja
vadītājai R.Vectirānei, Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājai
G.Auzai un galvenajam speciālistam J.Dēvicam, Jelgavas Amatniecības
vidusskolas direktorei Z.Bensonei un skolotājam U.Sokolovam,
Jelgavas Speciālās pamatskolas direktora vietniecei N.Ābolai,
Jelgavas 1. sanatorijas internātskolas direktoram H.Kresam un
skolotājiem J.Žilko un A.Innei, Jelgavas 6. vidusskolas direktoram
A.Holstam, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktora vietniecei
R.Tīrumniecei, Jelgavas Sporta halles direktoriem A.Misteram
(bijušajam) un E.Ludzītim (patreizējam), Sporta servisa centra
direktoram J.Kaminskim, Zemgales NVO centra vadītājam U.Dūmiņam, EK
informācijas punkta «EUROPE DIRECT» Jelgavas informācijas punkta
vadītājai V.Kinderevičai, centra «Svētelis» vadītājai I.Lisovskai,
kā arī skolotājiem S.Vīgantei, A.Balsai un R.Kļaviņai.
Mēs sirsnīgi pateicamies par finansiālu atbalstu SEB bankas
Jelgavas filiāles pārvaldniekam M.Krastam un Swedbankas Jelgavas
filiāles vadītājai Z.Skangalei, SIA «Alis» īpašniekam I.Kanaškam,
SIA «Kulk» valdes priekšsēdētājam G.Bubulim, SIA «Igate» valdes
priekšsēdētājam M.Peilānam.
Pateicoties jums, mēs visa gada garumā varējām nodrošināt
desmit interešu grupu darbību, bagātināt materiāli tehnisko bāzi un
organizēt bezmaksas ekskursijas, kas deva iespēju šajos pasākumos
piedalīties mūsu biedrības maznodrošinātiem pensionāriem.
Sirsnīgi pateicamies lielveikalu tīklam «Maxima» par sagādātām
paciņām visiem 117 Jelgavas Pensionāru biedrības biedriem Latvijas
valsts svētkos.
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus! Laimīgu un veselīgu Jauno
gadu!
Lai Jūs visus sargā no debesīm, mīl un saprot uz zemes!
Jelgavas Pensionāru biedrības valdes vārdā – Marija
Kolneja