18.8 °C, 1.7 m/s, 69.8 %

Pilsētā

Paldies «Rotaļas» kolektīvam
13/11/2011

Tuvojoties bērnudārza «Rotaļa» 35 gadu jubilejai, visu vecāku vārdā vēlamies pateikties ne tikai katras grupiņas audzītēm un auklītēm par ikdienas rūpēm, praktiskajām zinību nodarbībām un dzīves skolas atziņām mazajiem, bet arī citiem «Rotaļas» labajiem cilvēkiem, kas vienlaikus ir arī lieliski profesionāļi.

Tuvojoties bērnudārza «Rotaļa» 35 gadu jubilejai, visu
vecāku vārdā vēlamies pateikties ne tikai katras grupiņas audzītēm
un auklītēm par ikdienas rūpēm, praktiskajām zinību nodarbībām un
dzīves skolas atziņām mazajiem, bet arī citiem «Rotaļas» labajiem
cilvēkiem, kas vienlaikus ir arī lieliski
profesionāļi.

Mūzikas skolotājām Ingai Rasmanei, Agijai Pizikai un Gundegai
Dūdai, kas bērniem iemāca ne tikai dziedāt, bet arī ieklausīties
klusumā un skaņās ap viņiem. Fizkultūras skolotājai Agitai Puriņai,
kas enerģijas pilnās personības spēj aizraut un māca pakļauties
kopīgiem komandas noteikumiem. Peldbaseina jaukajam trenerim
Osvaldam Upeniekam un viņa palīgiem Maigai Dūrējai un Anatolijam
Borisenokam, kas māca peldēt ne tikai «Rotaļas» audzēkņus, bet ir
iemācījuši nebaidīties no ūdens un baudīt baseina priekus lielai
daļai pilsētas mazo peldētāju. Tāpat liels paldies bērnudārza
medmāsiņai Baibai Vītolai, psiholoģei Ivetai Baškevicai, logopēdei
Ievai Dresmanei, specālajai skolotājai Ingai Staunei un
fizioterapeitei Inārai Jurēvicai, kuru darba rezultāts ir vesels un
laimīgs bērns. Īpašs paldies čaklajiem tehniskajiem darbiniekiem
Ritai Vabulei, Pēterim Pridānam un Kristiānai Jomai, kā arī
sētniekiem Verai un Kestutim Baubļiem, apkopējai Ilzei Knēģerei un
dārzniecei Elīnai Putniecei.

Šie ir vārdi, ko jūs esat pelnījuši dzirdēt katru dienu, taču
ikdienas steigā mēs, bērnu vecāki, tos tik bieži nepasakām. Lai
jums, mīļie, visiem ir laba veselība, miers sirdīs un labklājība
ģimenēs! Paldies!

Pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» vecāku komiteja