24.5 °C, 2.5 m/s, 51.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPaplašina personu loku, kas nākamgad varēs saņemt NĪN atvieglojumus
Paplašina personu loku, kas nākamgad varēs saņemt NĪN atvieglojumus
29/11/2018

22. novembrī Jelgavas dome veica izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem. Noteikumi paredz, ka no 2019. gada 1. janvāra tiks paplašināts personu loks, kas varēs pretendēt uz NĪN atvieglojumiem.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs uzsver, ka arī
2019. gadā uz NĪN atvieglojumiem varēs pretendēt līdzšinējie
atvieglojumu saņēmēji, bet vienlaikus to loks tiks paplašināts.
Viņš skaidro, ka līdz šim saistošie noteikumi paredzēja NĪN
atvieglojumus personām ar I un II grupas invaliditāti, bet no
nākamā gada uz tiem varēs pretendēt arī nestrādājošas personas ar
III grupas invaliditāti. Šajā gadījumā gan jābūt izpildītai virknei
citu nosacījumu, kas tiks ņemti vērā, piešķirot atvieglojumu:
personai nav 1. šķiras likumisko mantinieku (bērnu, mazbērnu); NĪN
gadā par īpašumu pārsniedz 35 eiro; īpašums ir vienīgais, un tas ir
reģistrēts zemesgrāmatā, turklāt persona tajā ir deklarējusi savu
dzīvesvietu (īpašumā nav deklarētas citas personas); īpašumā esošā
zeme nepārsniedz 1500 kvadrātmetru platību; personas ienākumi
mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu; īpašums netiek
izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Šīs personas var
pretendēt uz NĪN atvieglojumu 70 procentu apmērā.

Tāpat no nākamā gada uz atvieglojumu 90 procentu apmērā no
aprēķinātā NĪN varēs pretendēt persona, kurai dzīvesvieta ir
deklarēta kopā ar bērnu ar invaliditāti vai nestrādājošu personu,
kam ir I vai II grupas invaliditāte kopš bērnības. Atvieglojumu
piemēros arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks būs bērns
invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti
kopš bērnības.

Lai mudinātu sakārtot īpašumu jautājumus un nodot ekspluatācijā
jaunbūves, atvieglojumu 50 procentu apmērā varēs saņemt arī persona
par dzīvojamo māju, kas iepriekšējā gadā nodota ekspluatācijā.
Tātad, ja Jelgavā ir uzbūvēta māja, kas šogad nodota ekspluatācijā,
tās īpašnieks nākamgad var saņemt NĪN atvieglojumu. Līdz šim
saistošie noteikumi šai kategorijai atvieglojumus neparedzēja.

No nākamā gadā gaidāmas arī izmaiņas NĪN par mājokļiem, kuros
nākamā gada sākumā nebūs deklarēta neviena persona. «Īpašumiem,
kuros 2019. gada 1. janvārī nebūs deklarēta neviena persona, arī
nākamgad tiks piemērota paaugstināta NĪN likme – 1,5 procenti no
īpašuma kadastrālās vērtības. Ja līdz nākamā gada 1. novembrim
īpašumā būs deklarēta vismaz viena persona, īpašnieks varēs
pretendēt uz NĪN atvieglojumu 50 procentu apmērā,» skaidro I.Bušs.
Šogad atvieglojuma apmērs bija atkarīgs no tā, vai persona tika
deklarēta mājoklī pirmajā vai otrajā pusgadā, bet nākamgad
atvieglojuma apmērs visos gadījumos būs 50 procenti.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumus, nodokļa maksātājam jāvēršas
pašvaldībā ar iesniegumu. Tas jāiesniedz Jelgavas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
jānosūta pa pastu vai elektroniskā veidā, parakstītu ar
elektronisko parakstu. Jautājumus par NĪN var precizēt pašvaldības
Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11, 107. un 108. kabinetā vai pa
tālruni 63005589, 63005491, 63005596, 63005550.

NĪN paziņojumi par 2019. gadu tiks izsūtīti februārī.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva