19.1 °C, 3.9 m/s, 69.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPar cukura naudu vēl sakārtos divus ielu posmus
Par cukura naudu vēl sakārtos divus ielu posmus
25/02/2010

Jelgavai līdz ar cukura rūpnīcas likvidēšanu kļuva pieejams speciālā Eiropas fonda finansējums, ko iespējams izlietot, lai uzlabotu vidi cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajā teritorijā. Kā pirmo Jelgavas pašvaldība šajā fondā iesniedza projektu, kas paredz iztīrīt Lielupes gultni, izbūvēt aizsargdambi un labiekārtot šo teritoriju, ierīkojot atpūtas zonu. Taču, tā kā projekta realizētāji bija gatavi darbus paveikt par krietni mazāku summu nekā sākotnēji plānots, šobrīd pašvaldībai ir iespēja startēt ar vēl vienu projektu, lai par atlikušo naudu sakārtotu vēl dažus objektus ap bijušo cukurfabriku. 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/

Jelgavai līdz ar cukura rūpnīcas likvidēšanu kļuva
pieejams speciālā Eiropas fonda finansējums, ko iespējams izlietot,
lai uzlabotu vidi cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajā
teritorijā. Kā pirmo Jelgavas pašvaldība šajā fondā iesniedza
projektu, kas paredz iztīrīt Lielupes gultni, izbūvēt aizsargdambi
un labiekārtot šo teritoriju, ierīkojot atpūtas zonu. Taču, tā kā
projekta realizētāji bija gatavi darbus paveikt par krietni mazāku
summu nekā sākotnēji plānots, šobrīd pašvaldībai ir iespēja startēt
ar vēl vienu projektu, lai par atlikušo naudu sakārtotu vēl dažus
objektus ap bijušo cukurfabriku.
 

Šodien Jelgavas dome nolēma iesniegt projekta «Melioratīvās
sistēmas rekonstrukcija cukura rūpniecības restrukturizācijas
skartajās teritorijās Jelgavas pilsētā» pieteikumu atbalsta
saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākuma «Atbalsts
piesārņotu vietu attīrīšanai», kura kopējās izmaksas ir 604 593,10
lati ar PVN (t.sk. ELGF atbalsts 499 663,72 lati).

Projekta uzdevumi ir rekonstruēt lietus ūdens kanalizācijas
sistēmu Jelgavā posmā no Cukurfabrikas dzelzceļa stacijas līdz
Brīvības bulvārim, kā arī uzlabot divu ielu ceļa seguma virskārtu.
Darbus paredzēts īstenot gada laikā – no 2010. gada septembra līdz
2011. gada septembrim.

Lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas laikā paredzēts
atjaunot esošos kolektorus un izbūvēt jaunus, lai atrasinātu
virszemes ūdeņu novadīšanu Parka ielas un Cukurfabrikas rajona
teritorijās, kā arī lietus kanalizācijas kolektoru funkcionēšanu
Garozas ielā un Brīvības bulvārī.

Savukārt pēc tam tiks nomainīts ceļa segums Garozas un Pļavu
ielās – aktivitātes ietvaros paredzēts nomainīt asfaltseguma
virskārtu Garozas un Pļavu ielās 1,5 km garumā.

Foto: Ivars Veiliņš