17.3 °C, 2.2 m/s, 81.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPar krīzi jautājumu vairāk nekā atbilžu
Par krīzi jautājumu vairāk nekā atbilžu
11/03/2009

«Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu,» tā otrdien pēc tikšanās un pašreizējo ekonomisko aktualitāšu pārrunāšanas ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru un potenciālo premjeru Valdi Dombrovski atzina Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, piebilzdams, ka diskusijās pamazām vērojama lielāka izpratne par ekonomikas atdzīvināšanas sviru iedarbināšanu.

Anna
Afanasjeva

«Jautājumu
ir vairāk nekā atbilžu,» tā otrdien pēc tikšanās un pašreizējo
ekonomisko aktualitāšu pārrunāšanas ar Valsts prezidentu Valdi
Zatleru un potenciālo premjeru Valdi Dombrovski atzina Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, piebilzdams, ka diskusijās
pamazām vērojama lielāka izpratne par ekonomikas atdzīvināšanas
sviru iedarbināšanu.
 
Tikšanās ar Valsts prezidentu un potenciālo premjeru notika
pēc Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) lūguma. Tajā
pārrunāta virkne jautājumu. A.Rāviņš kā svarīgas vērtē pašvaldību
iespējas un atbildību pašreizējos apstākļos. LLPA pārstāvji valsts
amatpersonām uzsvēruši jauna likumprojekta nepieciešamību, kas
saistīts ar pašvaldību darbību un atbildību ekonomisko problēmu
laikā. Pašlaik, kad finansējums ievērojami samazinājies un
samazināsies vēl vairāk, visas likumos un noteikumos uzskaitītās
funkcijas pašvaldības nespēj nodrošināt. Likumprojekts ļautu
mazināt citu pašlaik spēkā esošo normatīvo aktu slogu uz
pašvaldībām. Lai gan diskusija nav bijusi viegla, LLPA pārstāvji
bijuši apmierināti, ka Valsts prezidents izpratis, cik svarīgi
panākt, lai valstī pastāvošie likumi būtu arī reāli
izpildāmi. 
Krīzes apstākļos pašvaldības spriedzi varētu mazināt ar savu
saistošo noteikumu palīdzību. Aicināts minēt konkrētus piemērus,
A.Rāviņš norāda, ka neatbilstības vērojamas daudzviet. Piemēram,
sociālajā jomā spēkā esošās likumdošanas dēļ pašvaldībām liegta
iespēja palīdzēt iedzīvotājiem, kas saņēmuši jebkāda veida kredītu
vai līzingu. Pastāv ierobežojumi ēku nodošanai ekspluatācijā. Tā
Liepājā nesen valsts komisija nepieņēma bērnudārzu tāpēc, ka līdz
aktos noteiktajai platībai pietrūka 25 kvadrātcentimetru. Absurdu
netrūkst arī citās sfērās. 
Otrā svarīgākā pārrunāto jautājumu grupa saistīta ar ES
struktūrfondu apguvi. Sarunas dalībnieki, kā norāda Valsts
prezidenta preses sekretāre Ilze Rassa, vienojušies, ka fondi ir
vienīgā pašlaik pieejamā ekonomikas stimulēšanas
pakete. 
Lai to izmantotu, nekavējoties jāsamazina fondu apguves
birokrātiskais process, kā arī jānodrošina nepieciešamais
priekšfinansējums un līdzfinansējums, novēršot situāciju, ka
projekti netiek īstenoti īstermiņa naudas plūsmas dēļ. Pēc LLPA
domām, operatīvi jāpārskata apstiprinātās programmas. «Virkne no
tām pašreizējā situācijā nav aktuālas, tagad jāorientējas uz
lietām, kas uzlabo ekonomisko situāciju,» klāsta A.Rāviņš,
piebilzdams, ka pašvaldībām ir svarīgi veicināt daudzdzīvokļu namu
energoefektivitāti, infrastruktūras objektu izbūvi, jaunu
bērnudārzu izveidi u.tml.  
Ar V.Dombrovski LLPA pārstāvji papildus runājuši par
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) atbalsta nosacījumiem. Atzīts, ka
pašlaik nākas labot I.Godmaņa valdības sākotnējās sarunās ar SVF
pieļautās kļūdas, kad pašvaldību sadaļa bija pārāk vāji pārstāvēta.
Tāpēc LLPA tagad gatavo dokumentus, lai nākamajā piegājienā
pierādītu savu lomu krīzes pārvarēšanā. Premjera kandidātam
pašvaldības uzsvērušas arī nepieciešamību optimizēt valsts
pārvaldi, kā nepieņemamu vērtējot izdevumu samazināšanu pēc
solidaritātes principa. Pārrunāta arī Latvijas iespēja pievienoties
eiro zonai un citi jautājumi.