25.7 °C, 2.7 m/s, 73 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaPašvaldība pirmo reizi skolotājiem pasniedz Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvu
Pašvaldība pirmo reizi skolotājiem pasniedz Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvu
20/12/2012

Šodien pašvaldība teica paldies tiem drosmīgajiem septiņpadsmit pedagogiem, kuri startēja pašvaldības izstrādātajā konkursā «Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva skolotājam». «Cik kvalitatīvi sagatavosim jauno paaudzi, tik drosmīga tā būs savu lēmumu pieņemšanā un tik kvalitatīvi dzīvosim savā ģimenē, pilsētā un tik apņēmīgi būvēsim savu valsti. Mēs nevaram skatīties uz vakardienu, mums jāskatās rītdienā. Paldies skolotājiem un direktoriem, kuri atbalstīja šos drosmīgos pedagogus,» uzrunājot konkursa «Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva skolotājam» laureātus, norādīja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Sintija Čepanone

Šodien pašvaldība teica paldies
tiem drosmīgajiem septiņpadsmit pedagogiem, kuri startēja
pašvaldības izstrādātajā konkursā «Jelgavas pilsētas izglītības
kvalitātes balva skolotājam». «Cik kvalitatīvi sagatavosim jauno
paaudzi, tik drosmīga tā būs savu lēmumu pieņemšanā un tik
kvalitatīvi dzīvosim savā ģimenē, pilsētā un tik apņēmīgi būvēsim
savu valsti. Mēs nevaram skatīties uz vakardienu, mums jāskatās
rītdienā. Paldies skolotājiem un direktoriem, kuri atbalstīja šos
drosmīgos pedagogus,» uzrunājot konkursa «Jelgavas pilsētas
izglītības kvalitātes balva skolotājam» laureātus, norādīja
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Lai veicinātu kvalitatīvu un
konkurētspējīgu izglītību Jelgavas pilsētā, paaugstinot Jelgavas
pašvaldības izglītības iestāžu mācību un audzināšanas darbu,
pašvaldība organizēja konkursu «Jelgavas pilsētas izglītības
kvalitātes balva skolotājam». Un šodien sveikti tā laureāti,
uzteicot pedagogus par augstiem sasniegumiem mācību un audzināšanas
darbā.

Kā norādīja konkursa metodiskā vadītāja
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra vadītāja Sarmīte
Vīksna, skolotāja darbs tiek vērtēts nepārtraukti, taču, atšķirībā
no citiem konkursiem, šajā akcents likts uz to, lai skolotājs
īstenotu savas ieceres un sasniegtu paša izvirzītos mērķus, par to
saņemot pašvaldības balvu. S.Vīksna atklāj, ka, vērtējot pedagogus
pēc noteiktiem kritērijiem, vērtēts mācību darbs, audzināšanas
darbs un skolotāja personība, turklāt vērtēšanas procesā tika
iesaistīti arī skolēni un viņu vecāki. «Katrs skolotājs,
piesakoties konkursam, izveidoja savu rīcības plānu, radīja idejas
tā sasniegšanai un to īstenoja. Tāpat viņi veidoja «pierādījuma»
materiālus – fotogrāfijas, filmas, prezentācijas – kā apliecinājumu
tam, ka plāns īstenots,» skaidro S.Vīksna, uzteicot pedagogu
radošumu, oriģinālās idejas un to izpildījumu.

Lai bērnos vairotu lokālpatriotismu,
skolotāji ar savām audzināmajām klasēm, piemēram, veidoja sveicienu
Latvijai dzimšanas dienā, organizēja tematiskās ekskursijas pa
Jelgavas skaistākajām vietām un uzņēmumiem, fotokonkursu par
pilsētu, klasē izveidoja īpašu stendu, apkopojot ziņas par to, kas
notiek Jelgavā. Lai motivētu skolēnus mācīties, pedagogi kopā ar
skolēniem iesaistījās Zinātnieku naktī, apmeklēja dažādas izstādes,
Bruņinieku skolu, dabas norises izzināja dabā, nevis no grāmatām.
Mazos pirmklasniekus mācīties motivēja īpašs klasē novietots
pulkstenis, kurš visu vēro, visu redz un par visu izstāsta
skolotājam un vecākiem, savukārt bērniem, kuriem tuvāks ir sports,
vizuālajā mākslā ieinteresēja iespēja uz akmeņiem gleznot savu
mīļāko komandu logo.

Taču tās ir tikai dažas no oriģinālajām
idejām, kuras kopā ar saviem skolēniem īstenoja mūsu pilsētas
pedagogi.

«Jelgavas skolotāji, jūs esat stipri,
radoši, domājoši, strādīgi un jūs katram skolēnam varat dot
pārliecinātības sajūtu par saviem spēkiem. Kad skolēns mazliet
bikli saviem vecākiem rāda liecību, varat būt pārliecināti, ka
nerāda tikai savus sasniegumus vien, bet gan pirmām kārtām jūsu
darbu,» tā Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
G.Auza.

Gandarīti par pašvaldības organizēto
konkursu, tā norisi un rezultātu ir arī paši skolotāji, un 3.
pamatskolas 4.b klases audzināta Dzintra Zingule atzīst: ja tāds
konkurss tiktu rīkots arī nākamgad, viņa noteikti tajā piedalītos
un aicinātu to darīt arī citiem. «Ņemot vērā, ka kaut kas tāds
notika pirmo reizi, piedalīšanās konkursa bija izaicinājums –
nebija neviena, kam paprasīt, kā tas notiek, uz ko jāgatavojas,
nebija pieredzes! Taču esmu gandarīta par to, ka uzdrošinājos,»
saka skolotāja, atzīstot, ka ir patīkami būt skolotājam tieši
Jelgavā.

Kaut arī pedagogi neslēpj, ka
pašvaldības naudas balva ir motivējošs stimuls strādāt vēl labāk,
pirmām kārtām jau gandarījumu sniedz pašvaldības atzinība. «Un galu
galā – skolās taču strādā tie cilvēki, kuriem bērni rada prieku un
gandarījumu,» tā Dz.Zingule.

Konkursa
«Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva skolotājam»
laureāti

 1. – 6. klašu
grupā

Iveta Šileiko (Jelgavas 6. vidusskolas
4.a klase)

Agnese Veidemane (Jelgavas 3.
pamatskolas 3.a klase)

Laimdota Zikunova (Jelgavas 3.
pamatskolas 1.a klase)

Gaļina Mateikoviča (Jelgavas 6.
vidusskolas 5.b klase)

Iveta Krūmiņa (Jelgavas 4. pamatskolas
3.f klase)

Dina Sēja (Jelgavas 4. pamatskolas 5.a
klase)

Dzintra Zingule (Jelgavas 3. pamatskolas
4.b klase)

Ira Rozīte (Jelgavas 4. pamatskolas 2.c
klase)

Sandra Klēģere (Jelgavas 3. pamatskolas
2.b klase)

Sanita Priede (Jelgavas 3. pamatskolas
1.e klase)

7. – 9. klašu
grupā

Ilze Klāva (Jelgavas 4. vidusskolas 9.b
klase)

Dace Lejēja (Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 7. komerczinību un vides izglītības klase)

Margita Jirgensone (Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 8. komerczinību klase)

Irina Timofejeva (Jelgavas 6.
vidusskolas 7.b klase)

Silva Sandra Dārzniece (Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 9.e klase)

Ligita Silova (Jelgavas 6. vidusskolas
8.b klase)

Sandra Jāne (Jelgavas 6. vidusskolas 7.a
klase)

 

Foto: Ivars Veiliņš