22.8 °C, 1.3 m/s, 61.4 %

Kultūra

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsKultūraPēdējais brīdis meklēt Jāņa Bisenieka gara mantiniekus
Pēdējais brīdis meklēt Jāņa Bisenieka gara mantiniekus
23/10/2008

Vēl līdz 31. oktobrim, uzrakstot eseju par novadnieku Jāni Bisenieku un par kādu Jelgavas pilsētas un rajona izcilu personību, kas savā uzņēmēja un sabiedriskajā darbībā mūsdienās tuvinātos J.Bisenieka devumam, ikvienas var pieteikt savu dalību J.Bisenieka fonda rīkotajā eseju konkursā.

Ritma Gaidamoviča

Vēl līdz 31. oktobrim, uzrakstot
eseju par novadnieku Jāni Bisenieku un par kādu
Jelgavas pilsētas un rajona izcilu personību, kas savā uzņēmēja un
sabiedriskajā darbībā mūsdienās tuvinātos J.Bisenieka devumam,
ikvienas var pieteikt savu dalību J.Bisenieka fonda rīkotajā eseju
konkursā.

 

J.Bisenieka fonda valde konkursā
piedalīties aicina ikvienu, kas pamanījis kādu izcilu personību un
ir gatavs atspoguļot šī cilvēka darbību un devumu pilsētai vai
rajonam. «Pirmajā gadā īpaši aktīvi bija studenti, bet tagad viņu
interese mazinājusies, tāpēc ikvienu aicinām sarosīties,» tā viena
no darbu vērtētājām Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāja Inta
Jorniņa.

Skolotāja atzīst, ka iepriekšējo gadu
darbi bijuši labi, taču tajos saskatītas vairākas problēmas, uz
kurām šogad tiek vērsta uzmanība. «Lielākais klupšanas akmens –
eseja par J.Bisenieku. Literatūru par mūsu novadnieku atrast ir
grūti, tāpēc liela daļa konkursantu izmantojuši tikai vienu
grāmatu. Gribētos aicināt tomēr nepalikt tikai pie viena izziņas
avota. Otra lieta – konkursanti aizmirsuši esejas rakstīšanas
būtību, to, ka eseja ir pārdomas par konkrētā cilvēka devumu.
Vēlētos aicināt konkursantus neizvēlēties to vienkāršāko ceļu –
hronoloģiski atrakstīt notikumu secību –, bet gan mēģināt atrast,
kas tad ir viņa devuma pamatā. Mudinu atcerēties, ka esejā
nepieciešamas paša domas un skatījums. Var arī apskatīt, kā
mūsdienās šīs idejas tālāk attīstījušās, kā īstenojas tas, ko
J.Bisenieks bija iecerējis,» tā I.Jorniņa.

Viņa arī norāda, ka darbs jāstrukturizē
un tieši laba sistematizācija, rakstot eseju par J.Bisenieku,
atvieglos darbu, vēstot par cilvēku, ko konkursants izvēlējies
ieteikt kā Bisenieka gara mantinieku. «Būtu ļoti labi, ka cilvēki
abos darbos censtos saskatīt līdzības,» skaidro skolotāja.
I.Jorniņa arī min, ka galvenais ir iepazīt pašu J.Bisenieku caur
viņa padarītajiem darbiem, tad arī daudz vieglāk būs atrast gara
mantinieka titula cienīgu personību.

«Katram cilvēkam, manuprāt, ir
virsvērtība – tas, ko mēs darām ārpus sava darba laika un vairāk
nekā no mums darba vietā prasa. Un tieši gara mantiniekam jāmeklē
cilvēki ar lielāko virsvērtību,» skaidro skolotāja.

Atgādinām, ka visus
konkursam nepieciešamos dokumentus un eseja jāiesniedz līdz 31.
oktobra pulksten 14 Jāņa Bisenieka fondā Akadēmijas ielā 10
(Jelgavas Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzejā). Ar
nepieciešamo dokumentu sarakstu iespējams iepazīties portālā

www.jelgavasvestnesis.lv.

Plānots, ka darbus žūrijas komisija
novērtēs līdz 19. novembrim, bet labāko eseju autori un J.Bisenieka
gara mantinieks tiks paziņots decembra sākumā. Godalgotās personas,
kuras atzīs par J.Bisenieka gara mantiniekiem, tiks ierakstītas
Balvu grāmatā un saņems dāvanas. Taču vismaz trīs labāko darbu
autori saņems balvas 100 – 500 latu vērtībā.

Konkurss šogad tiek rīkots jau ceturto
reizi – pirmajā gadā par J.Bisenieka gara mantinieci kļuva Saeimas
deputāte Baiba Rivža, otrajā gadā – motosportists Jānis Vinters,
bet pērn – SIA «Kanclers plus» vadītāja Ilva Mieze.

 

Iesniedzamie
materiāli

Konkursa materiālus ievietot
A4 formāta mapē, sakārtojot iesniedzamos dokumentus šādā
secībā:

Titullapa:

ieraksts: konkursam
«
Jāņa Bisenieka gara mantinieks»,

– pieteikuma nosaukums vai
devīze,

– pieteicēja vārds un
uzvārds, mājas adrese, telefona numurs;

Pieteikums;

Pieteicēja CV;

Jāņa Bisenieka devuma īss
raksturojums – eseja (1 – 2 lpp.);

Pieteiktās izcilās personības apraksts, pamatojot savu izvēli
par labu šai personai;

Pieteiktās personības CV;

Izmantotās literatūras vai materiālu saraksts;

Galvojums, ka pieteicējs pieteikuma materiālus sagatavojis
personīgi, ko apliecina ar parakstu un datumu.

Minētie materiāli jāiesniedz
arī elektroniskā veidā.