18 °C, 1.7 m/s, 96.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPieejams izsludinātais budžeta likums 2010. gadam
Pieejams izsludinātais budžeta likums 2010. gadam
29/12/2009

Informāciju sagatavoja Finanšu ministrijas mājas lapā ir pieejams izsludinātais likums par valsts budžetu 2010. gadam, informē Baiba Melnace, Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktore.

Ilze Knusle-Jankevica

Informāciju sagatavoja Finanšu ministrijas mājas lapā ir
pieejams izsludinātais likums par valsts budžetu 2010. gadam,
informē Baiba Melnace, Finanšu ministrijas Komunikācijas
departamenta direktore.

Kā stāsta B.Melnace, Budžeta likums paredz 2010. gadā valsts
konsolidētā budžeta (valsts pamatbudžets + valsts speciālais
budžets) ieņēmumus 3 862 343 900 latu apmērā, izdevumus – 4 386 366
868 latu apmērā. Plānotais valsts konsolidētā budžeta deficīts
2010. gadā ir 524 022 968 lati, kas ir 4,4% no IKP (pēc Latvijas
metodikas).

2010. gadā plānotie valsts pamatbudžeta ieņēmumi ir 2,691
miljardi latu, izdevumi – 3,045 miljardi latu, finansiālais
deficīts – 353,96 miljoni latu.

Valsts speciālā (sociālā) budžeta ieņēmumi ir plānoti 1,189
miljardi latu, izdevumi – 1,359 miljardi latu, finansiālais
deficīts – 170 miljoni latu.

2010. gadā plānotie ieņēmumi valsts budžetā no uzņēmumu ienākuma
nodokļa – 77 miljoni latu, no pievienotās vērtības nodokļa – 690,5
miljoni latu, no akcīzes nodokļa – 482 miljoni latu, no vieglo
automobiļu un motociklu nodokļa – 2,8 miljoni latu, no
elektroenerģijas nodokļa – 1,14 miljoni latu, no azartspēļu nodokļa
– 11,7 miljoni latu, no izložu nodokļa – 600 tūkstoši latu, no
dabas resursu nodokļa – 4,89 miljoni latu, no muitas nodokļa –
14,25 miljoni latu, no sociālās apdrošināšanas iemaksām – 1,103
miljardi latu. Plānotie ieņēmumi valsts budžetā no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ir 164,4 miljoni latu, pašvaldību budžetos –
657,63 miljoni latu (IIN procentuālais sadalījums starp valsti un
pašvaldībām attiecīgi ir 20% un 80%).

Plānotie nenodokļu ieņēmumi ir 344,88 miljoni latu, no kā 239,55
miljoni latu ir ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma (maksājumi
par valsts kapitāla daļu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas
kvotu tirdzniecība, Latvijas Bankas maksājums u.tml.), 79,99
miljoni latu ir valsts nodevas, 16 miljoni latu ir naudas sodi un
sankcijas, 9,33 miljoni ir pārējie nenodokļu ieņēmumi. Plānotie
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem ir 74
miljoni latu, un tiek plānots, ka nākamgad Latvija saņems 822,9
miljonus latu no ārvalstu finanšu palīdzības (galvenokārt ES
fondi).

Finanšu ministrijas pārstāve informē, ka likums par valsts
budžetu 2010. gadam noteic, ka valsts budžeta dotācija pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondam ir 7,15 miljoni latu. Pašvaldību
aizņēmumu kopējais palielinājums noteikts 50 miljoni latu ES un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
īstenošanai, un 1 miljons latu pašvaldību finanšu stabilizācijai.
Pašvaldību sniegto galvojumu kopējais palielinājums noteikts 40
miljonu latu apmērā.

Likums paredz iespēju finanšu ministram 2010. gadā izsniegt
valsts galvojumus kopumā par 171,646 miljoniem latu – studējošo
kreditēšanai (10,69 miljoni latu), studiju kreditēšanai (18,95
miljoni latu), Parex bankai (71 miljons latu) un Latvijas Hipotēku
un zemes bankai (71 miljons latu).

Likuma par valsts budžetu 2010. gadam sagatavošanā izmantotā
iekšzemes kopprodukta prognoze nākamajam gadam ir 11,891 miljardi
latu. Plānotie valsts budžeta ieņēmumi veido 32,5% no IKP, izdevumi
– 36,9% no IKP.

Likumu var apskatīt mājas lapā http://www.fm.gov.lv/?lat/valsts_budzets/2010_gada_budzets.

 

Likumā paredzētais valsts budžeta
finansējums:

 • Valsts prezidenta kanceleja – 2,29 miljoni latu;
 • Saeima – 12,896 miljoni latu;
 • Ministru kabinets – 3,898 miljoni latu;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – 2,45 miljoni
  latu;
 • Tiesībsarga birojs – 558,9 tūkstoši latu;
 • Aizsardzības ministrija – 134,26 miljoni latu;
 • Ārlietu ministrija – 24,98 miljoni latu;
 • Ekonomikas ministrija – 44,67 miljoni latu;
 • Finanšu ministrija – 591,91 miljons latu;
 • Iekšlietu ministrija – 158,4 miljoni latu;
 • Izglītības un zinātnes ministrija – 194,2 miljoni latu;
 • Zemkopības ministrija – 275,22 miljoni latu;
 • Satiksmes ministrija – 231,34 miljoni latu;
 • Labklājības ministrija, pamatbudžets – 197,49 miljoni latu;
  speciālais budžets – 1,359 miljardi latu;
 • Tieslietu ministrija – 93,93 miljoni latu;
 • Vides ministrija – 176,98 miljoni latu;
 • Kultūras ministrija – 68,26 miljoni latu;
 • Veselības ministrija – 432,78 miljoni latu;
 • Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija – 66,23
  miljoni latu;
 • Valsts kontrole – 2,67 miljoni latu;
 • Augstākā tiesa – 2,39 miljoni latu;
 • Satversmes tiesa – 624,9 tūkstoši latu;
 • Prokuratūra – 11,26 miljoni latu;
 • Centrālā vēlēšanu komisija – 2,41 miljons latu;
 • Centrālā zemes komisija – 71 tūkstotis latu;
 • Radio un televīzija – 10,97 miljoni latu;
 • Mērķdotācijas pašvaldībām – 216,604 miljoni latu;
 • Dotācijas pašvaldībām – 9,85 miljoni latu;
 • Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais
  finansējums – 217,42 miljoni latu (no tā apropriācijas rezerve 100
  tūkstoši latu, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 6,93 miljoni latu
  un nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās
  ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu pasākumu
  īstenošanai 210,39 miljoni latu).