30.7 °C, 3.4 m/s, 37.2 %

Pilsētā

Pieturā «Depo» uzstādīts soliņš
14/06/2016

Jelgavniekiem tagad gaidīt autobusi pieturvietā «Depo» būs ērtāk – tur šonedēļ uzstādīts soliņš.

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» portālu
www.jelgavasvestnesis.lv informē, ka jau ilgāku laiku sājā
pieturvietā soliņa nebija un iestāde bija saņēmusi iedzīvotāju
lūgumus to uzstādīt.

Saskaņā ar Jelgavas autobusu parka mājaslapā publicēto autobusu
maršrutu sarakstu pieturā «Depo» piestāj 6. un 9. maršruta
autobuss.

Foto: Austris Auziņš