16.9 °C, 1.1 m/s, 90.7 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPlāno veidot uzticamo uzņēmumu sarakstu
Plāno veidot uzticamo uzņēmumu sarakstu
19/09/2011

Valdības komiteja šodien akceptēja Finanšu ministrijas sagatavoto koncepciju par uzticamo uzņēmumu saraksta veidošanu.

Valdības komiteja šodien akceptēja Finanšu ministrijas
sagatavoto koncepciju par uzticamo uzņēmumu saraksta
veidošanu.

Akceptētais koncepcijas variants paredz izveidot sarakstu, kurā
tiks reģistrētas juridiskās personas, kuras ir pieteikušās dalībai
un atbilst vairākiem izvirzītajiem kritērijiem, kā arī piekrīt
publiskot pamatinformāciju par sevi.

Plānots, ka atbilstību izvirzītajiem kritērijiem vērtēs
«Uzticamo uzņēmumu saraksta komisija», kuras sastāvā tiks iekļauti
pārstāvji no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts
ieņēmumu dienesta, Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas
Darba devēju konfederācijas un Latvijas Zvērinātu revidentu
asociācijas.

Ņemot vērā juridisko personu pieteikumos un anketās iesniegto
konfidenciālo komercinformāciju, komisija, Valsts ieņēmumu dienests
un Finanšu ministrija būs vienīgie, kam būs pieeja šai
informācijai, un tie bez juridiskās personas rakstiskas piekrišanas
nevarēs to izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar juridiskās
personas dalību uzticamo uzņēmumu sarakstā.

Lai juridiskā persona varētu pieteikties iekļūšanai sarakstā,
tai jāizvērtē sava saimnieciskā darbība un atbilstība sākotnējiem
kritērijiem – neto apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā
pārsniedz trīs miljonus latu, budžetā iemaksāto nodokļu kopsumma
iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz 500 000 latus, bet vidējais
darbinieku skaits pēdējos sešos mēnešos ir vismaz 25.

Kritēriji arī paredz, ka vidējā bruto darba samaksa pēdējos sešu
mēnešos nevar būt mazāka par 600 latiem vai par divkāršu vidējo
darba samaksu nozarē, saimnieciskā darbība tiek veikta ilgāk nekā
trīs gadus, nav nodokļu parādu vai tie uz pieteikuma iesniegšanas
brīdi nepārsniedz 100 latus, kā arī juridiskajai personai nav
uzsākts maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas
tiesiskās aizsardzības process.

Lai uzņēmums tiktu iekļauts UUS, uzņēmuma amatpersonas
nedrīkstēs būt atzītas par aizdomās turamo personu kriminālprocesā
par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem
pielīdzināmo maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem
nodarījumiem, kas var ietekmēt nodokļa apmēra noteikšanu vai ir
koruptīva rakstura, kā arī nav atzīta par vainīga šādu noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanā.

Tāpat juridiskā persona vai tās valdes vai padomes loceklis, vai
persona, kurai ir juridiskās personas pārstāvības tiesības,
nedrīkstēs būt administratīvi sodīta par pārkāpumu, kas attiecas uz
juridiskās personas nodokļu saistībām vai pienākumiem, kas izriet
no darba tiesību un darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu
prasībām.

Iekļūstot sarakstā, juridiskajai personai būs iespēja atviegloti
un ātri komunicēt ar Valsts ieņēmumu dienestu un izmantot
piedāvātās priekšrocības no valsts kontrolējošo iestāžu puses.

Šīs priekšrocības paredzēs pievienotās vērtības nodokļa atmaksu
trīs dienu laikā, vienkāršotas muitas procedūras, individuālu
Valsts ieņēmumu dienesta konsultantu, savlaicīgu informācijas
saņemšanu par Valsts ieņēmumu dienesta konstatētajiem iespējamiem
nodokļu nemaksāšanas riskiem.

Kā papildus labums piedāvāts arī tas, ka Valsts ieņēmumu
dienesta rakstiskas atbildes sagatavošana būs ātrāk nekā noteiktā
kārtībā – līdz divām nedēļām, bet uzziņas – 30 dienu laikā.

Papildus apsveramie labumi sarakstā iekļautajai juridiskajai
personai varētu būt vienkāršota kārtība dalībai publisko iepirkumu
konkursos, publisko iepirkumu konkursu uzvarētāju pārbaudes
prioritārā kārtībā no Valsts ieņēmumu dienesta puses, gadījumos,
kad juridiskajai personai rodas pamatotas aizdomas par konkursa
uzvarētāja godprātību un saistību izpildi pret valsti.

Tāpat retāka nepieciešamo licenču un atļauju pagarināšana vai
atjaunošana, informatīvo pārskatu retāka iesniegšana, atbrīvojums
no muitas, akcīzes galvojumiem un nodrošinājumiem.

Juridiskās personas, kuras iekļautas sarakstā, piedaloties
publiskajos iepirkumu konkursos, var neiesniegt Valsts ieņēmumu
dienesta izziņu par nodokļu parādu neesamību un vidējo atalgojumu
uzņēmumā. Plānots, ka uzticamo uzņēmumu saraksts būs elastīgs,
ieviešot jebkuru jaunu pārskatu, licenci, atļauju.

Par koncepciju vēl lems valdība.

Plānots, ka Finanšu ministrijai tiks uzdots līdz 2012. gada 1.
janvārim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru Kabinetā
attiecīgus grozījumus likumā «Par nodokļiem un nodevām» un divu
mēnešu laikā no likuma izsludināšanas sagatavot un iesniegt
izskatīšanai valdībā noteikumu projektu, kas nepieciešams, lai
nodrošinātu koncepcijā paredzēto risinājuma piemērošanu.

LETA