18.8 °C, 1.3 m/s, 90.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPlūdi pašvaldībām radījuši vairāk nekā miljons latu zaudējumus
Plūdi pašvaldībām radījuši vairāk nekā miljons latu zaudējumus
18/05/2010

Šī pavasara plūdi Latvijas pašvaldībām radījuši zaudējumus 1 020 149 latu apmērā, aplēsusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM).

Šī pavasara plūdi Latvijas pašvaldībām radījuši
zaudējumus 1 020 149 latu apmērā, aplēsusi Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija (RAPLM).

Kā aģentūru LETA informēja RAPLM Komunikācijas nodaļas vadītāja
vietniece Ilze Dišlere, lai novērstu pavasara plūdu radītos
bojājumus pašvaldību infrastruktūras objektiem, kuri saistīti ar
pašvaldību funkciju veikšanu, RAPLM aicināja pašvaldības iesniegt
informāciju par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem zaudējumu
novēršanai. Kopumā informāciju par līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» iesniedza 36
pašvaldības.

Pēc pašvaldību iesniegtās informācijas secināms, ka lielākie
zaudējumi plūdu laikā radušies Ilūkstes novada domei – 177 605 latu
apmērā, Daugavpils novada domei – 124 969 latu apmērā, Jelgavas
novada domei – 69 724 latu apmērā un Viļakas novada domei – 94 652
latu apmērā.

Tā kā noteikumi par kārtību, kādā pieprasa un izlieto budžeta
līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, paredz, ka pašvaldībām
jānodrošina līdzfinansējums attiecīgajam objektam radīto zaudējumu
novēršanā ne mazāk kā 30% apmērā, no valsts budžeta pašvaldībām
nepieciešami kopumā 811 874 lati.

Izņēmums līdzfinansējuma nodrošināšanai ir sociālās aprūpes
centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai internātskola. Ja
objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst
objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam.

Patlaban RAPLM izvērtē pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par
finansējuma piešķiršanu. Noteikumi paredz pašvaldībām sagatavot
aktu, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos zaudējumus,
pieprasīto līdzekļu aprēķinu, kurā norāda veicamo darbu,
pakalpojumu vai pasākumu aprakstu, nepieciešamo materiālu daudzumu,
apliecinājumu no būvvaldes, ka aprēķinā iekļautās cenas atbilst
vidējām tirgus cenām.

Tāpat pašvaldībām bija jāiesniedz pieprasīto līdzekļu plānoto
izdevumu tāme, apliecinājums, ka infrastruktūras objekts ir
pašvaldības īpašumā vai valdījumā un ka par objektu pašvaldībai
pienākas vai nepienākas apdrošināšanas atlīdzība, kas
jāizvērtē.

Ņemot vērā, ka finanšu līdzekļi 2010. gada valsts budžeta
programmā ir ierobežoti, RAPLM plāno pēc iespējas ātrāk izvērtēt
finanšu pieprasījumus, lai novērstu plūdu radītos zaudējumus, un
jūnija sākumā Ministru kabinetā vienkopus iesniegt pieprasījumu par
valsts finansējuma piešķiršanu.