3.7 °C, 1.8 m/s, 98.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPremjers ar katru no ministriem pārrunās iespējas samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu
Premjers ar katru no ministriem pārrunās iespējas samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu
14/05/2008

Premjers Ivars Godmanis ar katru ministru individuāli pārrunās iespējas samazināt un optimizēt tiešās valsts pārvaldes iestādēs strādājošo skaitu.

Premjers Ivars Godmanis ar katru ministru individuāli
pārrunās iespējas samazināt un optimizēt tiešās valsts pārvaldes
iestādēs strādājošo skaitu.

 

Sarunās tiks izvērtēta individuāli situācija
katrā iestādē un iespējas optimizēt strādājošo skaitu. Pēc tam šis
jautājums tiks apspriests valsts budžeta projekta 2009. gadam
sagatavošanas un izskatīšanas procesā, kas varētu sākties jūnija
otrajā pusē.

Valdība jau ir pieņēmusi lēmumus tēriņu
samazināšanai valsts pārvaldes iestādēs.

Ar 2009. gada 1. janvāri valsts tiešās
pārvaldes iestāžu administratīvajiem vadītājiem un viņu
vietniekiem, kā arī struktūrvienību vadītājiem vairs nevarēs būt
štata konsultatīvo padomnieku.

Iepriekš secināts, ka līdz šim tiešās valsts
pārvaldes iestādēs izveidotais padomnieku un valsts sekretāru
vietnieku amatu sazarotais tīkls – centrālajās tiešās valsts
pārvaldes iestādēs vien 100 cilvēki – uzskatāms par pārspīlēti
lielu.

Uzskatāms, ka tiešās valsts pārvaldes iestādes
vadītāja padomnieka amats lielā mērā dublē iestādes
struktūrvienībās esošo kompetenci un vadītāja vietnieka funkcijas
un tādēļ būtu likvidējams.

Otra joma attiecas uz vadības līgumiem valsts
pārvaldē strādājošajiem. Nolemts likumdošanā noteikt, ka vadības
līgumā paredzētā atalgojuma ierobežojums 50% apmērā no mēnešalgas
stāsies spēkā ar 2009. gada 1. janvāri.

Kā ziņots, jaunā darba samaksas sistēma tiešās
pārvaldes iestādēs pilnībā ir spēkā kopš 2007. gada 1. jūlija, un
šajā laikā ir ievērojami palielināta atalgojuma skala visām sistēmā
iesaistītajām profesionālajām grupām, tuvinot atalgojuma līmeni
privātajam sektoram.

Reformas rezultātā būtiski samazinājies
vadības līgumu skaits. Saskaņā ar Valsts civildienesta pārvaldes
informāciju, salīdzinot ar 2006. gadu, 2007. gadā vidējais
nodarbināto īpatsvars ministrijās, ar kuriem noslēgts vadības
līgums, samazinājās par 14%. Dažas ministrijas 2007. gadā vadības
līgumus ar nodarbinātajiem nav slēgušas.

Kopumā ministrijās nodarbināto atalgojums ir
samazinājies par summu, kāda izmaksāta vadības līgumos.

www.LETA.lv