26.1 °C, 2.5 m/s, 58.3 %

Pilsētā

Prioritāte – drošība uz ūdens
07/05/2010

Sākusies ceturtā ūdenspolicijas darba sezona. Lai gan lielos vilcienos uzdevumi palikuši nemainīgi, Jelgavas Pašvaldības policijas Satiksmes uzraudzības nodaļas vadītāja Inga Stepane uzsver – pirmajā vietā noteikti būs drošība. «Pastiprināti pievērsīsim uzmanību tam, vai laivas ir aprīkotas kā nākas, vai bērni lieto glābšanas vestes, un raudzīsimies, lai uz ūdens tiktu ievēroti kuģošanas noteikumi,» tā I.Stepane.

Ilze Knusle-Jankevica

Sākusies ceturtā ūdenspolicijas darba sezona. Lai gan
lielos vilcienos uzdevumi palikuši nemainīgi, Jelgavas Pašvaldības
policijas Satiksmes uzraudzības nodaļas vadītāja Inga Stepane
uzsver – pirmajā vietā noteikti būs drošība. «Pastiprināti
pievērsīsim uzmanību tam, vai laivas ir aprīkotas kā nākas, vai
bērni lieto glābšanas vestes, un raudzīsimies, lai uz ūdens tiktu
ievēroti kuģošanas noteikumi,» tā I.Stepane.

Šogad ūdenspolicija darbu sāka 1. maijā, un pirmās dienas pagājušas
mierīgi, bez starpgadījumiem. «Brīvdienās laiks nebija pārāk
vasarīgs, tāpēc arī uz ūdens bija maz laivu. Tomēr tām, kas bija,
aprīkojums atbilda normatīviem. Pārbaudījām arī, vai makšķerniekiem
ir nepieciešamās atļaujas – šajā ziņā visi bija godprātīgi,» tā
pirmās šīs sezona darba dienas raksturo I.Stepane. Laikam kļūstot
siltākam, arī aktivitāte uz ūdens palielināsies, bet Pašvaldības
policija tam ir gatava.

Tāpat kā iepriekšējos gados, ūdenspolicija uzraudzīs, vai
peldlīdzekļi ir aprīkoti atbilstoši normatīviem, vai ūdens
transporta līdzekļu vadītāji nav alkohola vai psihotropo vielu
reibumā un ievēro kuģošanas noteikumus, vai tiek ievēroti drošības
pasākumi, vai dokumentācija ir kārtībā. I.Stepane atgādina, ka
transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs ne tikai par savu, bet arī
par pasažieru drošību, bet jo īpaši jāseko līdzi tam, lai bērni
netiktu pakļauti riskam. «Vadītājam jānodrošina, lai brauciena
laikā bērniem līdz 12 gadu vecumam mugurā būtu glābšanas vestes.
Tāpat peldlīdzekļos nevajadzētu izmantot drošības jostas, jo,
laivai apgāžoties, bērns atradīsies zem ūdens, bet jostas neļaus
viņam atbrīvoties,» norāda Pašvaldības policijas Satiksmes
uzraudzības nodaļas vadītāja.

Vēl viena lieta, ko ūdenspolicija rūpīgi uzmanīs, – vai uz ūdens
nenotiek ālēšanās. I.Stepane norāda, ka reizēm jaunieši uzvedas
pārgalvīgi, neievēro navigācijas zīmes un pārsniedz atļauto ātrumu
vai veic dažādus bīstamus manevrus. «Tas rada apdraudējumu ne tikai
pašiem pārgalvīgajiem braucējiem, bet arī citiem, kas atrodas uz
ūdens,» piebilst policiste.

Ūdens satiksmes dalībniekiem jāievēro noteikumi «Par kuģošanas
līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos». Pagājušajā gadā ūdenspolicija
sastādīja 13 administratīvā pārkāpuma protokolus par to
neievērošanu. «Visvairāk pārkāpumu bija par laivu aprīkojuma
neievērošanu, precīzāk, pasažieri nebija nodrošināti ar glābšanas
vestēm,» tā policiste. Viņa atgādina, ka par to, ja peldlīdzeklim
nav atbilstoša aprīkojuma, vadītājam jāmaksā sods 20 – 40 lati.
Tāds pats sods ir, ja pasažieriem, jaunākiem par 12 gadiem, nav
glābšanas vestes. Visbargākais sods ir par kuģošanu dzērumā – par
to piemēro naudas sodu no 100 līdz 300 latiem un atņem gan
specializētās tiesības, gan autovadītāja apliecību.

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šogad jāpabeidz
aizsargdambja un atpūtas vietas ierīkošana Lielupes labajā krastā.
«Tas nozīmē, ka arī ūdens patruļai būs vairāk darba, jo tur
pulcēsies cilvēki, peldēsies un vizināsies ar laivām, bet tas mūs
nebaida. Galvenais, ka jelgavniekiem būs par vienu skaistu atpūtas
vietu vairāk,» piebilst I.Stepane.