23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Izglītība

«Putriķiem» – savas pilotražotnes
12/05/2016

Atklāts LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) Studiju un zinātnes centrs. Tajā atrodas studiju un zinātnisko laboratoriju bāze pārtikas zinātnei, kā arī nelielas pilotražotnes, kurās studentiem ir iespēja gūt izpratni par ražošanas procesu norisi un kas ir piemērotas jaunu produktu izstrādāšanai. Līdz šim tādu iespēju studentiem nebija.

Lenti, atklājot centru, pārgrieza zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs. Fakultātes dekāne Inga Ciproviča atklāšanā norādīja, ka
būve ekspluatācijā tika nodota 2015. gada 25. augustā, kam sekoja
pārvākšanās darbi un modernas zinātniskās aparatūras
uzstādīšana.

Kā informē LLU, jaunā PTF studiju un zinātnes centra ēka aiz
Valdekas pils tapusi kādreizējo veco noliktavu vietā. Tās
būvniecība sākta 2014. gada novembrī un noslēgusies 2015. gada
jūlijā. Līdz 2016. gada februārim notikusi PTF pārvākšanās un
zinātniskās aparatūras uzstādīšana. Tādējādi studiju process
2015./2016. gada pavasara semestrī fakultātes īstenotajās studiju
programmās sācies jau jaunajās telpās.

Divstāvu ēkas kopējā platība ir vairāk nekā 3000 kvadrātmetru.
Tajā atrodas studiju un zinātnisko laboratoriju bāze pārtikas
zinātnei, nelielas pilotražotnes, kurās studentiem ir iespēja gūt
izpratni par ražošanas procesu norisi, bet pārtikas uzņēmēji,
noslēdzot sadarbības līgumus, PTF zinātnieku vadībā var izmēģināt
jaunu produktu ražošanu, kas grūti realizējama lielās ražotnēs.
Pirms tam fakultāte atradās Jelgavas pilī, kur bija nepiemēroti
apstākļi, lai īstenotu studiju un zinātniskās ieceres.

Būvniecības darbi notika Eiropas Reģionālā attīstības fonda
līdzfinansētā projekta «LLU mācību infrastruktūras modernizācija»
ietvaros, kura kopējās izmaksas bija 18 057 826,93 eiro. Līgumsumma
par PTF ēkas būvniecību ar SIA «RCBS» bija 2 343 288,71 eiro bez
PVN.

Foto: LLU