21.8 °C, 1.9 m/s, 85.8 %

Pilsētā

Raiņa ielā būs jaunas ietves
05/10/2008
«Ar «Jelgavas Vēstneša» starpniecību vēlos pievērst uzmanību
gājēju celiņiem Jelgavā. «Labākais» piemērs ir gājēju celiņš Raiņa
ielā 17 un 19, kur noteikti neieteiktu nevienai dāmai iet ar
augstāka papēža kurpēm,» laikrakstam raksta jelgavniece
Liāna.
Atbildot uz jautājumu par Raiņa ielas gājēju celiņu posmā no
Raiņa ielas 17 līdz Raiņa ielai 19, pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns skaidro, ka pašlaik
Raiņa ielai posmā no Mātera ielas līdz Sarmas ielai jau veikta
topogrāfiskā uzmērīšana un līdz 2009. gada sākumam tiek plānots
izstrādāt tehnisko projektu.
«Jelgavas pilsētas integrētās attīstības programmas ietvaros
2009. – 2011. gadā ir plānots rekonstruēt Raiņa ielas posmu no
Mātera ielas līdz Sarmas ielai, šī projekta realizācijas laikā tiks
sakārtotas arī Raiņa ielas ietves, tostarp vēstulē minētajā posmā
starp Raiņa ielas 17. un 19. namu,» norāda A.Baļčūns.
Jāpiebilst, ka šā gada laikā Jelgavā ir realizēti vairāki
trotuāru projekti, turklāt aģentūra «Pilsētsaimniecība» sadarbībā
ar Jelgavas domi veic ielu rekonstrukcijas darbus, un to laikā tiek
sakārtotas arī gājēju ietves, izbūvējot bruģa un asfaltbetona
segumus.
Sagatavoja Sintija Čepanone