20.8 °C, 1.9 m/s, 75.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāRisku samazināšanu sāk ar plūdu draudu analīzi
Risku samazināšanu sāk ar plūdu draudu analīzi
18/03/2010

«Plūdi nav nekas neizskaidrojams vai nezināms, tādēļ tiem var sagatavoties jau laikus un tādējādi izvairīties no kritiskām situācijām. Svarīgākais ir nevis iedzīvotājus evakuēt, kad ūdens mājās smeļas jau pa logu, bet gan savlaicīgi rīkoties tā, lai plūdus cilvēki pārdzīvotu sausām kājām,» teic SIA «PSI Grupa» valdes priekšsēdētājs Andris Maurāns. 

Sintija Čepanone
«Plūdi nav nekas neizskaidrojams vai nezināms, tādēļ
tiem var sagatavoties jau laikus un tādējādi izvairīties no
kritiskām situācijām. Svarīgākais ir nevis iedzīvotājus evakuēt,
kad ūdens mājās smeļas jau pa logu, bet gan savlaicīgi rīkoties tā,
lai plūdus cilvēki pārdzīvotu sausām kājām,» teic SIA «PSI Grupa»
valdes priekšsēdētājs Andris Maurāns. 
 
Uzņēmums jau izstrādājis ieteikumus, kā rīkoties kritiskās
situācijās, un tos Jelgavas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada
pašvaldības speciālisti varēs ņemt vērā jau šajā pavasarī
gaidāmajos plūdos.
 
Kā stāsta Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes projektu vadītāja Liene Rulle, pašvaldību rīcībā esošie
risku novērtējumi un risku samazināšanas programmas aktualizētas
2000. gada sākumā, līdz ar to ir nepieciešams atjaunināt
informāciju un izvērtēt šobrīd reāli esošos riskus, un rast
risinājumus to mazināšanai. Tieši tādēļ, realizējot projektu
«Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošanai
Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos II», turpinās darbs pie
kompleksa riska novērtējumu veikšanas, riska samazināšanas
programmas un vienotā civilās aizsardzības plāna izstrādes Jelgavas
pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novados, kā arī Šauļu pilsētā. Jau
pašlaik apzināti plūdu riski un to iespējamie apdraudējumi mūsu un
kaimiņu pašvaldībās.
 
«Esam apzinājuši applūstošās pilsētas teritorijas, objektus
tajās, piemēram, dzīvojamās mājas, sabiedriskās ēkas, saimnieciskās
darbības objektus; izveidojuši vienotu informācijas ieguves kārtību
par plūdu prognozēm, kā arī izstrādājuši ieteikumus, rīcības plānu,
lai draudu gadījumā atbildīgie dienesti varētu konstruktīvi
rīkoties, nodrošinot efektīvāku, koordinētāku rīcību plūdu draudu
gadījumā,» stāsta civilā aizsardzības plāna izstrādātāja uzņēmuma
«PSI Grupa» valdes priekšsēdētājs. Tas nozīmē, ka šajā pavasarī
gaidāmajos plūdos pašvaldības varēs ņemt vērā šos ieteikumus un
plūdu draudu vadībai izmantot izstrādāto Riska vadības informācijas
sistēmu, kā arī, par pamatu ņemot pērn izstrādāto plūdu karti,
modelēt plūdu situācijas. Plūdu draudu izvērtējums pilsētā,
Jelgavas un Ozolnieku novados veikts pie četriem ūdens augstuma
līmeņiem. 
 
L.Rulle stāsta, ka paralēli uzņēmums arī turpina izvērtēt
citus riskus, kas iespējami Jelgavā un kaimiņu novados. Balstoties
uz iegūtajiem risku novērtējuma rezultātiem, tiks izstrādāts
vienots civilās aizsardzības plāns, kompleksa Risku samazināšanas
programma, kurā tiks ietverta detalizēta informācija par rīcībām,
pasākumiem, to ieviešanas termiņiem un atbildībām risku novēršanā
šajās pašvaldībās. A.Maurāns papildina, ka uzņēmums pašlaik turpina
apzināt industriālos un dažādu avāriju riskus. Darbs pie civilās
aizsardzības plāna un kompleksās Risku samazināšanas programmas
izstrādes turpināsies līdz jūlijam.