17 °C, 1.2 m/s, 87.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāSadarbojoties kanalizācijas tīklus izbūvēs trīs ielās
Sadarbojoties kanalizācijas tīklus izbūvēs trīs ielās
25/08/2014

Šā gada pašvaldības budžetā kā līdzfinansējums privātmāju saimniekiem iezīmēti 30 000 eiro kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvei ielās, kurās pašlaik nav nodrošināta iespēja pieslēgties šīm pilsētas komunikācijām. Šo iespēju, sedzot ne mazāk kā pusi izmaksu, gatavi izmantot trīs ielu iedzīvotāji, un pašlaik jau izsludināta cenu aptauja par kanalizācijas tīklu būvdarbiem Lauksaimnieku, Madaru un Ķeguma ielā.

Sintija Čepanone

Šā gada pašvaldības budžetā kā
līdzfinansējums privātmāju saimniekiem iezīmēti 30 000 eiro
kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvei ielās, kurās
pašlaik nav nodrošināta iespēja pieslēgties šīm pilsētas
komunikācijām. Šo iespēju, sedzot ne mazāk kā pusi izmaksu, gatavi
izmantot trīs ielu iedzīvotāji, un pašlaik jau izsludināta cenu
aptauja par kanalizācijas tīklu būvdarbiem Lauksaimnieku, Madaru un
Ķeguma ielā.

SIA «Jelgavas ūdens» Projektu īstenošanas
grupas vadītāja Ieva Strode stāsta, ka kopumā tika saņemti četri
iesniegumi par iedzīvotāju līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un
to pieslēguma vietu izbūvē, taču viens pieteikums neatbilda
prasībām, līdz ar to lēmums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
pieņemts par trim ielām. Atbilstoši iedzīvotāju iesniegtajai
dokumentācijai šim mērķim no pašvaldības budžeta būs nepieciešami
21 599,62 eiro – otru pusi izmaksu gatavi segt paši
iedzīvotāji.

«Lauksaimnieku ielā kanalizācijas tīklus
plānots izbūvēt 55 metru kopgarumā, izveidojot divus pieslēgumus,
Ķeguma ielā jaunizbūvēto tīklu kopgarums būs 152 metri, nodrošinot
iespēju pilsētas kanalizācijai pieslēgt četras privātmājas,
savukārt visaktīvākie bijuši Madaru ielas iedzīvotāji – šajā ielā
kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti 171 metra garumā, izveidojot
septiņus pieslēgumus,» stāsta I.Strode, piebilstot, ka cenu aptauja
par būvdarbiem šajās ielās noslēgsies 28. augustā, savukārt darbus
plānots pabeigt līdz novembra vidum. «Būtiski atzīmēt, ka
pašvaldības līdzfinansējums 50 procentu apmērā paredzēts tikai
ielas kanalizācijas tīkla un pievada izbūvei līdz sarkanajai
līnijai, savukārt iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem papildus
jānodrošina pievada izbūve savā privātajā teritorijā līdz
sarkanajai līnijai,» tā viņa.

Artis Erdmanis no Madaru ielas neslēpj, ka
panākt privātmāju saimnieku vienošanos par šiem darbiem nav bijis
viegli, taču par iespēju arī Madaru ielas mājām nodrošināt
pieslēgumu pilsētas kanalizācijas tīklam aktīvākie iedzīvotāji
cīnījušies jau kopš 2007. gada. ««Jelgavas ūdenī» neskaitāmas
reizes interesējāmies par šādu iespēju, līdz beidzot uzzinājām par
domes lēmumu šiem darbiem līdztekus iedzīvotāju ieguldījumiem
nodrošināt arī pašvaldības līdzfinansējumu. Mobilizējām savus
spēkus un iesniedzām visus nepieciešamos dokumentus – iesniegumu,
tehnisko projektu un plānoto darbu izmaksu tāmi. Veidojot tāmi,
aptaujājām trīs četrus uzņēmumus, izraugoties mums izdevīgāko
piedāvājumu. Tagad atliek cerēt, ka mūsu izraudzītā firma, kā
solīts, arī startēs cenu aptaujā, turklāt ar tādu pašu piedāvājumu,
ar kādu esam rēķinājušies mēs,» stāsta Madaru ielas iedzīvotāju
pārstāvis.

Pēc pašreizējām aplēsēm, ielas kanalizācijas
tīkla izbūvei līdztekus pašvaldības atbalstam no vienas privātmājas
Madaru ielā būs nepieciešami ap 3000 eiro plus vēl jāsedz darbu
izmaksas par pievada izbūvi līdz mājai. «Gala summa būs atkarīga no
cenu aptaujā iesniegtajiem piedāvājumiem – var gadīties, ka būsim
spiesti piemest, var gadīties, ka maksāsim mazāk. Taču mūsu mērķis
ir panākt, ka beidzot arī Madaru ielā dzīvojošajiem ir nodrošināta
iespēja pieslēgt savu īpašumu pilsētas kanalizācijas tīkliem,» saka
A.Erdmanis. Tiesa, šajā ielā kopumā plānots izbūvēt septiņus
pieslēgumus – Madaru ielā 10, 12, 13, 15, 17, 19 un 21 –, taču
darbu izmaksas reāli segs četru privātmāju saimnieki.

Jāpiebilst, ka iepirkuma procedūru par ielas
kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvi un būvuzraudzību
organizē SIA «Jelgavas ūdens», iekļaujot iepirkuma komisijā
pašvaldības pārstāvi un iesnieguma iesniedzēju pārstāvi. Savukārt
pēc pieslēguma izbūves jaunā infrastruktūra nonāks SIA «Jelgavas
ūdens» pārziņā.

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs
Strods vērtē, ka iedzīvotāju atsaucība, pretendējot uz pašvaldības
līdzfinansējumu maģistrālā kanalizācijas tīkla izbūvē, atbilst
reālajam pieprasījumam – šajā gadā šo programmu vēlas izmantot to
ielu iedzīvotāji, kas jau ilgstošākā laika posmā interesējušies par
iespējām savu privātmāju pieslēgt pilsētas kanalizācijai. «Nav
noslēpums, ka, īstenojot ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu ar
ES atbalstu, virknē ielu nodrošināta iespēja savu īpašumu pieslēgt
pilsētas komunikācijām, taču to daudzi nemaz neizmanto. Šajā
gadījumā iedzīvotāji paši mērķtiecīgi virzās uz to, lai varētu
dzīvot sakārtotā un ar notekūdeņiem nepiesārņotā vidē,» spriež
J.Strods. Viņš pārliecināts, ka šogad īstenotā kanalizācijas tīklu
paplašināšana, kas tiks realizēta, pašvaldībai sadarbojoties ar
iedzīvotājiem, būs pozitīvs piemērs un kalpos par iedrošinājumu arī
citu ielu iedzīvotājiem vienoties par šādiem darbiem.

«Šogad šim mērķim pašvaldības budžetā tika
iezīmēti 30 000 eiro, līdzekļus paredzot no dabas resursu
nodokļa ieņēmumiem – tos drīkst izlietot tikai apkārtējās vides
uzlabošanai. Tā kā atbilstoši iedzīvotāju iesniegumiem apgūti būs
ap 21,5 tūkstoši eiro, atlikusī summa tiks novirzīta citiem vides
uzlabošanas darbiem pilsētā. Taču esmu pārliecināts, ka arī
nākamgad šī programma turpināsies, un es iestāšos par to, lai
atbalsta summa netiktu samazināta,» tā domes priekšsēdētāja
vietnieks.

Jāpiebilst, ka pašvaldība tikai par saviem
līdzekļiem kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvi visās
ielās, kuru iedzīvotājiem tas būtu aktuāli, nevar veikt ierobežoto
budžeta līdzekļu dēļ. Tāpat arī ar ES atbalstu īstenotā
ūdenssaimniecības attīstības projekta gaitā nav iespējams aptvert
visas pilsētas ielas, savukārt, ik gadu pašvaldības budžetā šiem
darbiem paredzot līdzfinansējumu, pamazām šo situāciju varētu
risināt.