10.6 °C, 4.5 m/s, 85.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāSaeima atlaiž Ķekavas pagasta padomi
Saeima atlaiž Ķekavas pagasta padomi
15/05/2008

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likumu, ar kuru tiek atlaista Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome.

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likumu, ar kuru
tiek atlaista Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome.

 

Par Ķekavas domes atlaišanu nobalsoja 67
deputāti, pret bija 10, bet atturējās 8 tautas kalpi. Pret Ķekavas
domes atlaišanu nobalsoja trīs «tēvzemieši» un pieci neatkarīgie
deputāti, kā arī pa vienam deputātam no «Jaunā laika» un «saskaņas
centra».

Ar likumu Ķekavas pagastā tiek iecelta pagaidu
administrācija, kuras vadītājs ir Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) valsts sekretāra padomnieks
Andris Krūms, bet pagaidu administrācijas locekļi ir reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministra padomnieks Sergejs Seņkāns
un VAS «Valsts nekustamie īpašumi» juridiskā direktora vietnieks
Ojārs Valkers.

Saeima atkārtoti noraidīja «Jaunā laika»
frakcijas ierosinājumu Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas
sastāvā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra
padomnieku Seņkānu nomainīt ar ķekavieti Andi Damlicu, kurš 2007.
gada maijā tika atbrīvots no VAS «Starptautiskā lidosta «Rīga»»
valdes locekļa amata.

Likums tika papildināts ar ierakstu, ka
pagaidu administrācijas vadītājs pilda vietējās pašvaldības padomes
priekšsēdētājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Pagaidu administrācija darbosies līdz dienai,
kad uz pirmo sēdi sanāks 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanās
ievēlētā Ķekavas novada dome.

Pagaidu administrācijas darbību nodrošinās un
finansēs no Rīgas rajona Ķekavas pagasta pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā
izsludināšanas.

RAPLM, konstatējot būtiskus pārkāpumus Ķekavas
pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, veica
pārbaudi arī būvniecības, zemes izmantošanas un zemes reformas
pabeigšanas jomā, konstatējot, ka Ķekavas pagasta padome ir
pārkāpusi ne tikai likumus un Ministru kabineta noteikumus, bet arī
pašas pašvaldības pieņemtos ārējos normatīvos aktus – saistošos
noteikumus.

Teritorijas plānošanas jomā kopumā
prettiesiski ar Ķekavas pagasta padomes sēdes lēmumiem mainīta
plānotā (atļautā) izmantošana 194 nekustamajiem īpašumiem. Tāpat ar
detālplānojumu prettiesiski veikta zemes sadale, kopumā ar
detālplānojumiem pašvaldība prettiesiski izveidojusi vismaz 88
apbūves gabalus dzīvojamo māju būvniecībai. Konstatējot trūkumus
teritorijas plānošanas procesā, ministrs Zalāns jau 22.februārī
izdeva rīkojumu, ar kuru apturēta Ķekavas pagasta teritorijas
plānojuma grozījumu darbība.

Būvniecības jomā RAPLM konstatējusi, ka,
pamatojoties uz prettiesiskiem detālplānojumiem vai pieļaujot
normatīvo aktu pārkāpumus, pašvaldība prettiesiski izsniegusi
vismaz 79 būvatļaujas. Saskaņā ar Būvniecības likumu zemesgabalu
var apbūvēt, ja apbūve ir saskaņā ar vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu un detālplānojumu. Ķekavas pagasta pašvaldība
ir pieļāvusi būvniecību gan teritorijās, kurās saskaņā ar Ķekavas
pagasta teritorijas plānojumu šāda apbūve nav pieļaujama, gan
teritorijās, kurām ir prettiesiski detālpānojumi.

Atļaujot būvniecību teritorijās, kur šāda
būvniecība ir aizliegta, pašvaldība ir apdraudējusi privātpersonu
un investoru ieguldījumus. Kopumā nodarītie zaudējumi, pieņemot
prettiesiskus lēmumus, varētu būt vismaz 67 miljoni latu, ko veido
privātpersonām būvatļaujās norādītie būvprojektu realizācijas
apjomi, secinājuši ministrijas speciālisti.

Zemes izmantošanas jomā esošais Ķekavas
pagasta padomes sasaukums kopumā ir pieņēmis vairāk nekā 30 lēmumus
par nekustamo īpašumu sadalīšanu, kas neatbilst teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, konstatējusi RAPLM.

Zemes reformas pabeigšanas jomā ministrija pēc
Valsts policijas lūguma veikusi pārbaudi par Ķekavas pagasta
padomes amatpersonu rīcību, piešķirot pastāvīgā lietošanā Ķekavas
pagasta pašvaldībai 44 meža nogabalus 175,2 hektāru platībā.

Izvērtējot Ķekavas pagasta padomes rīcību,
RAPLM konstatējusi, ka pārkāpumi ir pieļauti visā pašvaldības
padomes attiecīgā sasaukuma darbības periodā un atkārtoti, tostarp
ignorējot ministrijas norādīto par tiesisku rīcību pieļauto
pārkāpumu novēršanai.

www.LETA.lv