16.1 °C, 3.7 m/s, 85.3 %

Izglītība

Saka paldies pirmsskolas skolotājām
21/06/2016

Jau otro gadu Jelgavas Zonta klubs teicis paldies pirmsskolas izglītības skolotājām. «Ir patiess prieks, ka mums ir izdevies atrast veidu, kā pateikt paldies profesionāļiem, kas strādā ar pašiem mazākajiem bērniem, ieguldot milzīgu darbu viņu audzināšanā,» norāda Zonta kluba vadītāja Daiga Latkovska.

Konkursā ikviens varēja iesniegt aizpildītu anketu par kādu no
pirmsskolas izglītības skolotājiem, un, izvērtējot visus 23
saņemtos pieteikumus, Zonta klubs balvas pasniedza četrām
profesionālēm trīs nominācijās. Nominācijā «Radošākā audzinātāja»
balvu saņēma Evija Lasmane no PII «Kamolītis» un Ineta Prikule no
PII «Varavīksne», nominācijā «Sirsnīgākā aukle» – Ranta Sapežinska
no PII «Ķipari», nominācijā «Par ievērojamāko sasniegto rezultātu»
– Dace Mukāne no PII «Kamolītis».

«Pirmsskolas skolotāji veic milzīgu un reizēm neredzamu darbu,
turklāt tam ir jābūt sirds darbam, bet sabiedrības atzinība bieži
izpaliek. Kad bērns gūst panākumus konkursos un olimpiādēs, vairāk
tiek uzsvērts skolotāju nopelns, piemirstot bērnudārza pedagogu
ieguldījumu jauno personību tapšanā, bet tas taču ir laiks, kad
bērnā tiek ieaudzinātas pamatvērtības,» stāsta idejas iniciatore
Zonta kluba pārstāve Rita Vectirāne, piebilstot: protams, ikvienā
darbā atalgojums ir svarīgs, bet tas, ka tavu darbu ievēro, un
atzinīgi vārdi nav mazāk svarīgi.

Pasākumā balvas pasniedza arī Jelgavas Izglītības pārvalde. «Tas
drīzāk ir pedagogu darba novērtējums, un mēs galvenokārt ņēmām vērā
skolotāja radošumu, ieguldījumu bērnu izglītošanā ilgtermiņā, kā
arī skolotāja sasniegumus personīgajā izaugsmē. Ļoti svarīgs ir arī
skolotāja palīga jeb aukles darbs, tāpēc šoreiz izcēlām divus
skolotāja palīgus,» norāda Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza. Balvu no Izglītības pārvaldes par ievērojamāko sasniegto
rezultātu saņēma Aija Jankevica (PII «Kamolītis»), kā radošākā
audzinātāja – Marika Cabija (PII «Pasaciņa») un Marina Freiberga
(PII «Kāpēcīši»), kā sirsnīgākā aukle – Ludmila Bušmeistere (PII
«Zīļuks») un Anita Pirvica (PII «Pasaciņa»). «Šo Zonta kluba
iniciatīvu vērtēju ļoti pozitīvi, jo skolotājam ļoti svarīgs ir
vecāku, sabiedrības, organizāciju novērtējums,» piebilst
G.Auza.

Ideja par šāda pasākuma rīkošanu Zonta klubam radās 2009. gadā,
kad ar devīzi «No sirds uz sirdi» paldies tika teikts sociālajiem
darbiniekiem. Vēlāk šo iniciatīvu pārņēma Labklājības ministrija,
tāpēc pērn pirmo reizi sumināti tika pirmsskolas pedagogi. «Šī
iniciatīva spārno gan bērnudārzu darbiniekus, gan mūs pašas, tāpēc
domāju, ka šāds pasākums notiks arī nākamgad,» teic D.Latkovska,
norādot, ka pedagogu pieteikšana maijam tradicionāli notiek maijā,
un par konkursu tiek informētas visas pirmsskolas izglītības
iestādes.

Jāpiebilst, ka Jelgavā ir 11 pašvaldības un 7 privātas
pirmsskolas izglītības iestādes. Saskaņā ar Izglītības pārvaldes
datiem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs strādā ap 360
pedagogu, pedagogu palīgu, vadītāju, vadītāju vietnieku.

Foto: no Jelgavas Zonta kluba arhīva