19 °C, 3.5 m/s, 72.6 %

Pilsētā

Sākums daudzsološs, bet…
24/10/2008

Šopavasar ar pamatu nostiprināšanu atsākās daudzstāvu mājas atjaunošana Lielajā ielā 3. Attīstītāji ēku plāno iznomāt komerciālām vajadzībām.

Šopavasar ar pamatu
nostiprināšanu atsākās daudzstāvu mājas atjaunošana Lielajā ielā 3.
Attīstītāji ēku plāno iznomāt komerciālām vajadzībām.
Būvdarbu vadītājs Nikolajs Arajevs stāsta, ka aizķeršanās
sanākusi elektroapgādes transformatora dēļ. Tas savulaik iebūvēts
ēkā, bet tagad to nepieciešams izbūvēt ārpus nama. Vienlaikus vajag
palielināt jaudu. Sākotnēji panākta vienošanās ar «Latvenergo» par
projekta līdzfinansējumu, taču vēlāk energoapgādes uzņēmums no
savas līdzekļu daļas atvēlēšanas nolēmis atturēties. Šajās dienās
sarunas turpinās.
Transformatora izbūvei nepieciešami 40 000 latu, vēl 3000 latu
– projektam. N.Arajevs atzīst, ka attīstītājam, kas sākotnēji ar
papildus izdevumiem nav rēķinājies, tas ir būtiski. Turklāt, tā kā
ēkai būs nepieciešama tikai trešā daļa no jaunā transformatora
jaudas, energouzņēmumam tomēr vajadzēja piešķirt līdzfinansējumu.
No citiem Jelgavas uzņēmējiem dzirdēts, ka šī neesot pirmā reize,
kad jaunu transformatoru izveide jāuzņemas attīstītājiem. Protams,
gadījumos, kad jaudas nepieciešamas konkrētajam objektam, iebildumu
nevar būt. Bet kad tās paliek pāri, energouzņēmumam solidāri būtu
jāpiešķir arī savi līdzekļi. 
Transformatora pārcelšana arī laika ziņā aizkavēs ēkas
atjaunošanu. Turklāt zināmu laiku prasīs projekta saskaņošana
Būvvaldē, ar kuru nepieciešams vienoties arī par transformatora
atrašanās vietu, jo nama pagalmā šim nolūkam nav īsti piemērotas
vietas. 
SIA «Lielā 3» pilnvarotā persona Arturs Sisoļapins stāsta, ka
sagatavošanas darbi ir pabeigti un ar Būvvaldi uzsākts saskaņošanas
process. Ieceres īstenošanu kavējot arī tas, ka īpašumu un ēkai
piegulošo zemi kompleksi nevarot ierakstīt Zemesgrāmatā, jo neesot
pabeigta pilsētas attīstības plāna pieņemšana. Pilsētas arhitekts
Uldis Seržāns precizē, ka aizķeršanās saistīta ar īpašnieku vēlmi
izbūvēt mājai sesto stāvu, bet saskaņā ar teritorijas plānojumu
juridiski šeit atļauta piecstāvu apbūve.
A.Sisoļapins pieļauj, ka pēc jumta uzlikšanas ēku uz kādu
laiku atkal iekonservēs, līdz atrisinās visus jautājumus. Līdz ar
nama renovāciju attīstītāji labiekārtos ēkas iekšējo pagalmu. Pēc
mājas pabeigšanas tās divos apakšējos stāvos varētu atrasties
banka, bet pārējos – biroji, savukārt augšējā stāvā varētu būt
kafejnīca ar skatu uz Hercoga Jēkaba laukumu.