24.8 °C, 2.4 m/s, 65.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaSkolēni grib rīkot Eko dienu, baso kāju skrējienu un skolēniem saistošākas ekskursijas
Skolēni grib rīkot Eko dienu, baso kāju skrējienu un skolēniem saistošākas ekskursijas
27/04/2012

Šodien Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) prezentēti 1. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkursa «Izzini Jelgavu» darbi. Skolēni pētījuši Zemgales nacionālos ēdienus, brīvprātīgā darba iespējas un pieredzi pilsētā, izstrādājuši plānu pasākumam «Eko diena», rosinot Jelgavā rīkot baso kāju skrējienu, apzinājuši Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas absolventu gaitas. 

Ritma Gaidamoviča

Šodien Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) prezentēti 1. Jelgavas
pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkursa «Izzini Jelgavu» darbi.
Skolēni pētījuši Zemgales nacionālos ēdienus, brīvprātīgā darba
iespējas un pieredzi pilsētā, izstrādājuši plānu pasākumam «Eko
diena», rosinot Jelgavā rīkot baso kāju skrējienu, apzinājuši
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas absolventu
gaitas.
  

Jāpiebilst, ka jau līdz šim pēc
pašvaldības un to iestāžu pasūtījuma pilsētas skolēni ir
izstrādājuši pētnieciskos darbus par tēmām, kas saistītas ar
Jelgavu, un tie tika aizstāvēti lielajā pilsētas Zinātniski
pētniecisko darbu konferencē. Taču šogad šiem darbiem tika rīkots
atsevišķs konkurss, un tajā varēja piedalīties ne tikai vecāko
klašu, bet arī 5. un 6. klašu skolēni. ZRKAC sadarbībā ar Jelgavas
domi un Izglītības pārvaldi konkursu organizē ar mērķi rosināt
Jelgavas skolēnu interesi par dzimto pilsētu, pašvaldību un tās
iestāžu darbu, attīstīt skolēnu pētnieciskā darba prasmes un
lokālpatriotismu. 

Pavisam konkursam tika pieteikts 21
pētnieciskais darbs no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, 1. ģimnāzijas,
Spīdolas ģimnāzijas, 3. pamatskolas, 4. pamatskolas, 4.
vidusskolas, 5. vidusskolas, 6. vidusskolas, Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolas, Jelgavas Amatu vidusskolas. Savus pētnieciskos
darbus šodien prezentēja 35 skolēni trīs vecuma kategorijās: 5. un
6. klašu grupā (pieci darbi), 7. – 9. klašu grupā (pieci
darbi),

10. – 12. klašu un 1. – 4. kursa
audzēkņu grupā (11 darbi).

Pētnieciskajiem darbiem skolēni
izvēlējušies dažādas Jelgavas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu
piedāvātās tēmas.

Piemēram, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 8.
klases skolniece Elīna Rūsa izstrādājuši darbu par netradicionālu
pasākumu Jelgavā tūristu piesaistei. «Jelgavā strauji attīstās
tūrisms, un, lai piesaistītu vairāk tūristu, ir jādomā arvien jauni
produkti,» uzsver Elīna, piebilstot, ka ir skumji šodien dzirdēt
sacīto: «Ai, jauniešiem jau Jelgavā nav ko darīt.» «Mana aptauja
rāda, ka, neskatoties uz pasākumu klāstu pilsētā, to vēl aizvien ir
par maz. Pēc iedzīvotāju aptaujas secinu, ka atpazīstamākie svētki
ir Piena, maizes un medus svētki, apmeklētākais – Ledus skulptūru
festivāls, neatpazīstamākais – Zāļu diena, neapmeklētākais –
Studentu diena,» savā pētījumā secinājusi Elīna. Viņa rosina
jūnijā, varbūt pat jau nākamgad, rīkot jaunu pasākumu – «Jelgava
zaļākai nākotnei» jeb «Eko dienu», kurā notiktu videi draudzīgas
aktivitātes. Piemēram, radošās darbnīcas no otrreiz izmantojamiem
materiāliem. Elīna uzskatāmi arī rādīja pašas veidotu pudeļu vīriņu
no plastmasas pudelēm, krūzīti, kas izveidota no burkas, ar
stieplēm un skrūvēm pieskrūvējot osiņu, dekoru no māla puķu podiem.
Bet visas dienas aktivitātes viņa rosina noslēgt ar baso kāju
skrējienu pa pilsētu. Viņasprāt šāds pasākums gūtu iedzīvotāju
atsaucību un vēlāk piesaistītu arī tūristus. Tāpat viņa izteica
ideju Ziemassvētku laikā pilsētā rīkot kopīgi brīvdabas pasākumu un
vasarā – vairāk zaļumbaļļu.

8. klases skolnieki Elīza Lamberga un
Dāvis
Dauvarts izstrādājuši pētniecisko darbu «Ideāla
skolas ekskursija jaunietim Jelgavā un tās apkārtnē», piedāvājot
konkrētu maršrutu, kuru paši būtu gatavi arī vadīt, jo jauniešiem
ar vienaudžiem esot labāks kontakts. «Pēc aptaujas secinājām, ka
skolēni labprāt gribētu arī kādu gabaliņu pa pilsētu pabraukt ar
velosipēdu vai ekskursijā doties kā orientēšanās pasākumā,» tā
jaunieši. Viņu ekskursija «Jelgavas odziņa» sāktos pie Dobeles
vārtiem Vecpilsētā ar stāstījumu par naglām, kas iedzītas līdz
Ezera vārtiem pie tirgus, iezīmējot kādreizējo pilsētas robežu,
tālāk uz Ezera vārtiem, vēlāk piestāj mājas pagalmā, kur bērnību
pavadījis «Prāta vētras» mūžībā aizgājušais basģitārists Gundars
Mauševics jeb Mumiņš. Te liek dziedāt dziesmu «Lidmašīnas». Vēl
ekskursijā apstājas Hercoga Jēkaba laukumā, Driksas ielas gājēju
posmā un vairākās pilsētas ievērojamās vietās, līdz ekskursija
noslēdzas promenādē.

Lauma Rikmane un Marija Kuzmina grib,
lai pilsētā jauniešiem vairāk tiktu stāstīts par brīvprātīgo darbu,
dota iespēja to darīt. Viņas dalījās pieredzē par to, ko jau pašas
veikušas – cepušas piparkūkas un dāvinājušas tās pilsētā
pensionāriem, māmiņām ar bērniem, piedalījušās talkā, kā
brīvprātīgās strādājušas Ledus skulptūru festivālā, «Okartes
skatuves» koncertā Zemgales Olimpiskajā centrā. Meitenes domā, ka
šobrīd pilsētas jauniešiem ir maz informācijas par to, kas tas tāds
ir, kādu labumu dod brīvprātīgais darbs, kādi ir
ieguvumi.

Tāpat skolēni interesējušies un pētījuši
Zemgales nacionālos ēdienus, to izcelsmi, svešvalodu mācīšanās
iespējas Jelgavā, Jelgavas tēlu vietējo tūristu uztverē, ekskursiju
Akadēmijas ielā un Zemgales prospektā, grafiti Jelgavas pilsētvidē,
pusaudžu izklaides iespējas Jelgavā, veikuši bezdarba analīzi
Jelgavā, pētījumu par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavā,
skolēnu skaita izmaiņas Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolas absolventu gaitas.

Aizstāvēts arī pētījums par jauno autoru
tēmām dzejas almanahā «Zemgales vācelīte 2010», grāmatu lasīšanas
nozīmi personības attīstībā, bērnu izpriecu centra «Bossiks»
darbību, sporta stundu nozīmi skolēnu fiziskajā
attīstībā.

Labākie darbi tiks apbalvoti Jelgavas
Pilsētas svētku laikā.

Foto: Ivars Veiliņš