25.1 °C, 7.7 m/s, 90 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaStudenti piedāvā savas vīzijas par LLU parka un pļavas pretī pilij attīstību
Studenti piedāvā savas vīzijas par LLU parka un pļavas pretī pilij attīstību
11/06/2013

LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 2. kursa studenti izstrādājuši priekšlikumus pils parka rekonstrukcijai un «zemā» parka izveidošanai pļavā iepretim Jelgavas pilij Lielupes labajā krastā. «Studentu darbi galvenokārt būs noderīgi, lai smeltos idejas, kad līdz teritoriju labiekārtošanai patiešām nonāks,» vērtē LLU Lauku inženieru fakultātes docente Silvija Rubene.

Ligita Lapiņa

LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas
studiju programmas 2. kursa studenti izstrādājuši priekšlikumus
pils parka rekonstrukcijai un «zemā» parka izveidošanai pļavā
iepretim Jelgavas pilij Lielupes labajā krastā. «Studentu darbi
galvenokārt būs noderīgi, lai smeltos idejas, kad līdz teritoriju
labiekārtošanai patiešām nonāks,» vērtē LLU Lauku inženieru
fakultātes docente Silvija Rubene.

«Pils parkam nav attīstības koncepcijas, tāpēc mērķis bija dot
studentiem iespēju dažādu ideju piedāvāšanai, lai, izmantojot
labākās no tām, jau varētu veidot konkrētu pils parka vīziju,»
skaidro LLU muzeja vadītāja Ginta Līnīte.

«Ja kādreiz parku patiešām nolems pārveidot, tad studentu darbi
būs vērtīga vizualizācija dažādām idejām, tas būs uzskatāms
materiāls, kas atvieglos dažādu ieceru skaidrošanu. Nekā neloģiska
projektos nav, idejas ir labas un tās varēs izmantot. Tiesa gan,
sevišķi vērtējot pļavas pretī pilij ieceres, dažas studentu ieceres
nav tik reālas,» vērtē S.Rubene, paskaidrojot, ka projektus
izstrādājuši otrā kursa studenti, kuriem šis ir otrais līdz šim
izstrādātais projekts, tāpēc viņu idejas vēl mēdz būt pārlieku
grandiozas.

Kopumā studenti prezentēja piecus projektus pils parkam un
četrus projektus «zemajam» parkam, kuros studenti risināja ērtāku
celiņu tīkla izvietojumu, ieprojektēja kāpnes nogāzē pie tuneļa,
rekonstruēja laukumiņu pie tilta. Pils rietumu fasādes pusē
piedāvāti vienkāršoti partera apstādījumi ar atpūtas vietām un
kariešu namiņa pārveidošanu par muzeju vai kafejnīcu.

Pils saliņas ainavas uzlabošanai sniegti dažādi risinājumi ar
pasākumu laukumiem un skatiem uz pili. Dažos variantos ieprojektēts
vēl viens tiltiņš no saliņas uz parteri. «Nenoliedzami grūtākais
lēmums ir par pils parka koku izciršanu vai saglabāšanu. Kādā
projektā galvenais mērķis bija pēc iespējas vairāk atklāt pils
fasādes, ņemot vērā to, ka vairāki koki fasādes tuvumā kļūst jau
bīstami, tai skaitā dižkoks pelēcīgā apse. Turklāt, atsevišķi
piemiņas jeb draudzības koki nav īsti piemērotās vietās, un kamēr
tie vēl nav lieli, tos iespējams pārstādīt, tāpēc vien ir svarīgi
izveidot vienotu parka attīstības koncepciju,» vērtē S.Rubene.

Kā norāda LLU muzeja vadītāja G.Linīte, studenti savos projektos
mēģinājuši savienot modernās tendences ainavu arhitektūrā ar
pietāti pret arhitektūras pieminekli. «Visos projektos tika
pievērsta uzmanība parka vājajām vietām, kas ir nepārdomātie
apstādījumi pie pils kanāla un gubernatora saliņa. Studentu
projekti vēlreiz apliecināja, ka Jelgavas pils ir LLU mājvieta un
tās iemītnieki ir patiesi lepni par iespēju piedāvāt savus
risinājumus pils parka attīstībai,» tā G.Līnīte.

Otra projektu grupa ir «zemais parks» pretī pilij, kuru,
pamatojoties uz Jelgavas pilsētas attīstības programmu, ir
paredzēts attīstīt ap 2020. gadu. «Zemais parks nozīmē parks bez
kokiem, jo pašreizējā pļava paver ļoti skaistu ainu uz pili. Lai
arī funkcionāli pļava kalpo dažādiem pasākumiem, tomēr tā nav
vizuāli pievilcīga,» tā S.Rubene, piebilstot, ka tāpēc studenti
savos darbos piedāvā vairākus risinājumus, papildinot pļavu ar
skatu laukumiem, pieeju pie ūdenstilpnes, promenādi divos līmeņos,
noejas no Rīgas ielas ar vides pieejamības konstrukcijām. Studenti
piedāvā rekonstruēt grāvjus, veidojot tos kā izteiksmīgus ainavu
elementus. Teritorijā piedāvāts izveidot celiņu tīklu,
autostāvvietas un vienkāršus, zemus apstādījumus, kā arī
teritorijas ziemeļu galā dažādas būves – laivu nomu vai
kafejnīcu.

Studentu izstrādātie projekti un viņu sagatavotās prezentācijas
aplūkojami LLU Lauku inženieru fakultātē Arhitektūras un
būvniecības katedrā.

Foto: llu.lv