27.1 °C, 3.2 m/s, 48.9 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaTrūkst atsevišķu mācību priekšmetu pedagogu
Trūkst atsevišķu mācību priekšmetu pedagogu
15/08/2014

Pilsētas izglītības iestāžu vadītāji plāno jaunā mācību gada darbu, un viena no prioritātēm ir pedagogu darba slodžu plānošana un to nodrošinājums izglītības programmu īstenošanai. Lielākoties visās skolās pedagogu vakances jau aizpildītas, taču atsevišķu mācību priekšmetu skolotāji tomēr vēl nepieciešami. 

Sintija Čepanone
Pilsētas izglītības iestāžu vadītāji plāno jaunā
mācību gada darbu, un viena no prioritātēm ir pedagogu darba slodžu
plānošana un to nodrošinājums izglītības programmu īstenošanai.
Lielākoties visās skolās pedagogu vakances jau aizpildītas, taču
atsevišķu mācību priekšmetu skolotāji tomēr vēl
nepieciešami. 
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka pašlaik
izglītības iestāžu vadītāju prioritāte ir izglītības programmu
īstenošanai nepieciešamo resursu plānošana un jau tagad zināms, ka
līdz ar grozījumiem MK noteikumos par pedagogu darba samaksu un
notikušo pedagogu paaudžu maiņu papildus būs nepieciešami atsevišķu
mācību priekšmetu skolotāji.
«MK noteikumu grozījumos, kas spēkā stāsies 1. septembrī,
noteikts, ka pedagoga slodze nedēļā nedrīkst pārsniegt 40 stundas,
kā arī noteikts, ka izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku,
izglītības metodiķu, struktūrvienību vadītāju kā mācību priekšmeta
pedagoga darba apjoms nedrīkst pārsniegt deviņas stundas nedēļā,
līdz ar to papildus nepieciešami atsevišķi skolotāji,» skaidro
G.Auza.
Lai nodrošinātu mācību darbu, pašlaik mūsu pilsētas skolās ir
vairākas vakances – nepieciešami pagarinātās dienas grupas
skolotāji, vizuālās mākslas un mūzikas skolotājs uz nepilnu slodzi,
latviešu valodas skolotājs mazākumtautību izglītības programmā,
mājturības un tehnoloģijas mācību priekšmeta skolotājs. Par darba
iespējām pedagogi var interesēties Izglītības pārvaldē.
«Drīzumā pilsētas pedagogu kolektīvā aicināsim pirmsskolas
izglītības skolotājus un atbalsta personālu: logopēdu, psihologu,
speciālo pedagogu – mācību gada otrajā semestrī pilsētā durvis vērs
divas jaunas pirmsskolas izglītības iestādes, tādēļ būs
nepieciešami arī jauni pedagogi,» tā G.Auza, piebilstot, ka kopumā
pedagogu nodrošinājums mūsu izglītības iestādēs ir labs un tās vēl
veic tikai atsevišķus darbus, lai sagatavotos jaunajam mācību
cēlienam.