17.7 °C, 2.1 m/s, 79.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāUzlabo videonovērošanas kvalitāti pilsētā
Uzlabo videonovērošanas kvalitāti pilsētā
08/08/2019

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrā (POIC) noslēgumam tuvojas projekts, kura gaitā pilnveidota civilās aizsardzības sistēma un uzlabota centra darba vide. POIC ēkā veikti remontdarbi, un vienā telpā ir apvienots POIC zvanu kontaktcentrs un Pašvaldības policijas videonovērošanas centrs. Savukārt, lai izmēģinātu attālinātas namu pārvaldības iespējas, POIC ēkā uzstādītas viedās tehnoloģijas, kas ļauj attālināti uzraudzīt iekšējo un ārējo infrastruktūru, un veikta virkne citu uzlabojumu.

«POIC strādā jau deviņus gadus, un būtiski
uzlabojumi mūsu telpās līdz šim nebija piedzīvoti. Līdz ar Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldes pārcelšanos uz citu vietu
iestāde varēja paplašināties, uzlabojot darba organizāciju,» stāsta
POIC vadītājs Gints Reinsons. Īstenojot Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu «Civilās
aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās
(C-System)», POIC ēkā izremontētas iekštelpas, izbūvēti iekšējie
inženiertīkli un signalizācija, videonovērošanas tīkls, datu
pārraides tīkls, apsardzes sistēma, piekļuves kontrole, vizuālās
informācijas un audio sistēmas, kā arī ēkas ārējie
inženiertīkli.

Viena no būtiskākajām pārmaiņām, lai uzlabotu
komunikāciju un notiktu ātrāka informācijas apmaiņa gan ikdienas
darbā, gan arī ārkārtas situācijās, – vienā telpā ir apvienots
Pašvaldības policijas videonovērošanas centrs un POIC zvanu centrs,
kas līdz šim darbojās divās atsevišķās telpās. Apvienotajā centrā
uzstādīti jauni videonovērošanas displeji, kuros 24 stundas
diennaktī tiks sekots līdzi informācijai no videonovērošanas
kamerām pilsētā, kā arī iegādāta jauna datortehnika. «Telpā
izvietoti astoņi ekrāni ar iespēju pievienot vēl četrus. Ekrāni ir
energoefektīvāki, un tajos iespējams redzēt lielāku attēlu, līdz ar
to uzlabojas pilsētas videonovērošanas kvalitāte,» norāda POIC
Administratīvās nodaļas vadītāja Linda Vēbere, piebilstot, ka
uzlabota arī POIC telpu apskaņošanas sistēma un ieviesti jauni
risinājumi zvanu centrā. Drošības paaugstināšanas nolūkos ēkā un
pie tās uzstādītas 12 videonovērošanas kameras.

Ņemot vērā to, ka kontaktcentrā darbs ir
jānodrošina 24 stundas diennaktī, darbinieki strādā maiņās gan
dienā, gan naktī, un ir rasta iespēja uzlabot arī sadzīves
apstākļus. Telpās, kurās iepriekš atradās videonovērošanas centrs
un dispečeri, izveidotas divas atpūtas telpas – atsevišķi
Pašvaldības policijas darbiniekiem un POIC dispečeriem, izbūvētas
dušas un virtuve.

Pilnveidojot civilās aizsardzības sistēmu,
tehnoloģiski uzlabota sēžu zāles tehniskā bāze, iegādāta arī
protokolēšanas sistēma. Civilās aizsardzības sistēmas
nodrošinājumam arī projektēts un pēc pasūtījuma izgatavots Latvijā
pirmais un pagaidām vienīgais mobilais datu pārraides punkts, kas
nodrošina pilnvērtīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespēju
ārkārtējos gadījumos lauka apstākļos ar iespēju veikt jebkādu datu
pārraidi no notikuma vietas uz civilās aizsardzības komisijas sēžu
zāli, tajā skaitā videostraumēšanu no bezpilota lidaparāta.

Ikdienas darbā arvien vairāk izmantojot
tehnoloģiju sniegtās iespējas un kļūstot viedākiem, POIC ēkā šobrīd
ir uzstādīti vairāki sensori, lai attālināti uzraudzītu ēkas
iekšējo un ārējo infrastruktūru. «Šis ir pilotprojekts, domājot par
attālinātu pašvaldības namu uzraudzību nākotnē. Mūsu ēkā ir
uzstādīti sensori, ar kuru starpniecību tiek mērīta temperatūra,
gaisa kvalitāte, mitrums, attālināti konstatētas arī problēmas. No
sensoru tīkla saņemtā informācija ļauj saprast, cik liels ir
resursu patēriņš, lai domātu par to, kā varam to ekonomēt,» stāsta
G.Reinsons. 

L.Vēbere piebilst, ka projekta gaitā arī
uzlabota Jelgavas pilsētas interaktīvā karte vietnē
karte.jelgava.lv, kas iedzīvotājiem ļauj daudz ērtāk komunicēt ar
pašvaldību par pamanītajām nepilnībām vai bojājumiem pilsētvidē,
sekot līdzi plūdu apdraudējuma iespējamībai, pārlūkot satiksmes
ierobežojumus un to apbraucamos ceļus, kā arī pieteikties
iedzīvotāju agrīnai apziņošanai ārkārtējās situācijās. Agrīnā
brīdināšana nozīmē mērķtiecīgu un nekavējoties veicamu iedzīvotāju
informēšanu ar īsziņas vai e-pasta starpniecību par katastrofu vai
katastrofas draudiem un nepieciešamo rīcību, kura ir attiecināma uz
pieteikto objektu. 

L.Vēbere norāda, ka projekts noslēgsies 30.
septembrī un līdz tam vēl paredzēts veikt ēkas rezerves
elektroenerģijas nodrošinājuma attālinātas vadības un pārraudzības
sistēmas uzstādīšanu, kā arī īstenot informatīvo kampaņu Jelgavas
iedzīvotājiem, lai stāstītu par POIC darbu un sniegto atbalstu
iedzīvotājiem.

Kopējais budžets projekta realizācijai ir 448
480,36 eiro, tostarp 250 094,73 eiro Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums, 14 711,46 eiro valsts budžeta
dotācija un 183 674,17 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējums.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»