20.6 °C, 3.9 m/s, 57.7 %

Pilsētā

Uzsāk Raiņa ielas rekonstrukciju
13/05/2011

Šonedēļ līdz ar Raiņa ielas rekonstrukciju posmā no Sarmas ielas līdz Čakstes bulvārim tiek uzsākti vērienīgākie būvniecības darbi pilsētā šogad, jo paralēli ielas rekonstrukcijai tiks veikti arī apakšzemes komunikāciju nomaiņa ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. kārtā.

Jānis Kovaļevskis

Šonedēļ līdz ar Raiņa ielas rekonstrukciju posmā no Sarmas
ielas līdz Čakstes bulvārim tiek uzsākti vērienīgākie būvniecības
darbi pilsētā šogad, jo paralēli ielas rekonstrukcijai tiks veikti
arī apakšzemes komunikāciju nomaiņa ūdenssaimniecības attīstības
projekta 2. kārtā.

«Apjomīgākie projekti pilsētā šogad saistīti ar Raiņa ielas un
Čakstes bulvāra izbūvi. Īpaši sarežģītu šī projekta ieviešanu
padara tas, ka visi darbi jāapvieno ar apakšzemes komunikāciju
nomaiņu, kas tiek realizēta kā atsevišķs projekts. Šobrīd ir
noslēgti visi nepieciešamie līgumi, lai uzsāktu darbus Raiņa ielā,
tādēļ būvniekiem tikai jāvienojas par veicamo darbu secību – aicinu
iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par satiksmes organizāciju
būvdarbu laikā,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Ļevčenoks.

Raiņa ielā plānots rekonstruēt ielu brauktuves un ietves, lietus
ūdens kanalizāciju, atjaunot esošās koku alejas, apstādījumus un
veikt citus darbus.
Būvdarbu līgums par Raiņa ielas rekonstrukciju noslēgts ar SIA
«Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» par 3,94 miljoniem latu.
Savukārt līgums par Raiņa ielas rekonstrukcijas būvuzraudzību
noslēgts ar SIA «Jurēvičs un partneri» par 26,4 tūkstošiem latu,
bet projekta autoruzraudzību veiks SIA «3C» par 39 tūkstošiem
latu.

Raiņa ielas rekonstrukcija ietilpst projektā «Ielu
infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana»,
kura mērķis ir izveidot mūsdienīgu un kvalitatīvu apakšzemes un
virszemes infrastruktūru Jelgavas pilsētas centrā, rekonstruējot
Raiņa ielu, Čakstes bulvāri un Lielo ielu posmā no Dambja ielas
līdz Driksas tiltam. Čakstes bulvāra rekonstrukcijas darbu veicējs
tiks noskaidrots līdz maija beigām, kad noslēgsies iepirkuma
procedūra, bet Lielās ielas izbūvi veiks nākamgad. Kopējās projekta
izmaksas plānotas 13,4 miljonu latu apmērā. Veicot Raiņa ielas
rekonstrukcijas darbus, kā apbraucamie ceļi tiks izmantoti Sarmas
un Pētera iela. Arī šajās ielās tiks atjaunots asfalta segums:
Sarmas ielā – visā garumā, bet Pētera ielā – posmā no Svētes līdz
Zirgu ielai.

Projektu pilnā apmērā paredzēts ieviest trijos gados paralēli ar
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu «Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, 2. kārta». Šī projekta
kopējās plānotās izmaksas ir 17,5 miljoni latu – no tām 12,54
miljonus latu finansē Kohēzijas fonds, savukārt pieci miljoni tiks
segti no finansējuma saņēmēja – SIA «Jelgavas ūdens» – līdzekļiem.
Projekta realizācijas laiks ir četri gadi.

Arī šajā projektā paredzēti apjomīgi darbi – tiks veikta dzeramā
ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija – deviņu jaunu dziļurbuma aku
izveide Tetelē, maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija 20,5 kilometru
garumā, otrā pacēluma sūkņu stacijas un ūdens rezervuāru
rekonstrukcija, jaunas ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, ūdens
tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 28,4 kilometru garumā un
kanalizācijas tīklu paplašināšana 24,6 kilometru garumā.

Pēc jaunās ūdens attīrīšanas stacijas uzbūvēšanas dzeramais
ūdens Jelgavā tiks attīrīts atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvas
standartiem attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti. Pēc projekta
īstenošanas 87,5 procenti Jelgavas iedzīvotāju būs nodrošināti ar
ūdensapgādes pakalpojumu, bet 83,5 procenti – ar kanalizācijas
pakalpojumu.

Pirmais būvdarbu līgums, kas paredz ūdensapgādes tīklu
rekonstrukciju un izbūvi vairākos posmos pilsētas centrā un
Pārliel­upē, noslēgts ar SIA «NORMA-S» par 2,67 miljoniem latu. SIA
«Jelgavas ūdens» projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode
norāda, ka pirmā līguma laikā darbi tiks veikti Čakstes bulvāra,
Lielās un Raiņa ielas posmos un Pārlielupē – Aviācijas, Garozas,
Cukura, Veco Strēlnieku ielā un Brīvības bulvārī.

«Sarežģījumus abu projektu ieviešanā varētu radīt būvdarbu
sadārdzinājums, kurš ūdenssaimniecības projektā sasniedz pat 70
procentus, tādēļ esam uzsākuši sarunas ar Vides ministriju par
papildu finansējuma piesaisti vai plānoto darbu apjoma
samazināšanu, jo tik strauju cenu lēcienu neviens nebija
prognozējis. Līdzīga situācija ūdenssaimniecības attīstības
projektos ir visā Latvijā. Arī pārējos būvdarbu iepirkumos šogad
novērojam sadārdzinājumu par aptuveni 30 procentiem,» skaidro
V.Ļevčenoks.

Pirmie darbi ūdenssaimniecības projektā tuvākajā laikā sāksies
Čakstes bulvāra posmā no Raiņa līdz Lielajai ielai un Raiņa ielas
posmā no Čakstes bulvāra līdz Mātera ielai.

Foto: JV