22 °C, 3.8 m/s, 64.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVairāki pašvaldības dokumenti būs jāpublicē internetā
Vairāki pašvaldības dokumenti būs jāpublicē internetā
18/03/2010

Pašvaldībām savā mājaslapā internetā turpmāk būs jāpublicē pašvaldības nolikums, domes lēmumi, kā arī saistošo noteikumu projekti.

Pašvaldībām savā mājaslapā internetā turpmāk būs
jāpublicē pašvaldības nolikums, domes lēmumi, kā arī saistošo
noteikumu projekti.

To paredz Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā
šodien otrajam lasījumam atbalstītā redakcija grozījumiem likumā
«Par pašvaldībām».

Pēc pašvaldības nolikuma pieņemšanas tas būs jāpublicē
pašvaldības mājaslapā. Patlaban nolikumam jābūt brīvi pieejamam
pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldē.

Mājaslapā pašvaldībām būs jāpublicē arī pašvaldības domes
lēmumi, kā arī informācija par domes kārtējās sēdes norises laiku,
vietu un darba kārtību. Tāpat pašvaldībām būs jānodrošina iespēja
ikvienam interesentam iepazīties ar domes sēžu protokoliem. To
darot, būs jāievēro normatīvajos aktos noteiktie informācijas
pieejamības ierobežojumi.

Otrajam lasījumam atbalstītā redakcija paredz mājaslapā publicēt
arī pašvaldības saistošo noteikumu projektus. Katram šādam
projektam būs jāpievieno detalizēta informācija par plānoto
noteikumu būtību un par ietekmi uz pašvaldības budžetu,
uzņēmējdarbības vidi un administratīvajām procedūrām. Būs arī
jānorāda, ar kādām privātpersonām vai organizācijām ir
konsultējusies pašvaldība, gatavojot tiesību akta projektu.

Tāpat savā mājaslapā pašvaldībām būs jāpublicē arī informatīvs
ziņojums, kurā apkopoti publiskajā apspriešanā paustie iedzīvotāju
viedokļi, un domes lēmums, kurā tie ņemti vērā.

Izmaiņas pašvaldību likumā izstrādātas, lai paplašinātu
iedzīvotāju iespējas aktīvāk līdzdarboties un ietekmēt lēmumu
pieņemšanu pašvaldībā, norāda grozījumu autori.

Plānots, ka par grozījumiem likumā «Par pašvaldībām» otrajā
lasījumā Saeima lems 25. martā.

LETA