22.5 °C, 1.7 m/s, 69.7 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāValdība par eiro ieviešanas datumu nosaka 2014. gada 1.janvāri
Valdība par eiro ieviešanas datumu nosaka 2014. gada 1.janvāri
16/03/2010

Lai pievienotos eiro zonai, valstij ir jāizpilda vairāki Māstrihtas kritēriji – vienu gadu pirms novērtējuma inflācijas līmenis valstī nedrīkst vairāk par 1,5 procentu punktiem pārsniegt triju ES dalībvalstu ar viszemāko inflāciju vidējo rādītāju.

Valdība šodien noteica 2014. gada 1. janvāri
par eiro ieviešanas mērķa datumu Latvijā.

Lai pievienotos eiro zonai, valstij ir
jāizpilda vairāki Māstrihtas kritēriji – vienu gadu pirms
novērtējuma inflācijas līmenis valstī nedrīkst vairāk par 1,5
procentu punktiem pārsniegt triju ES dalībvalstu ar viszemāko
inflāciju vidējo rādītāju.

Valdības budžeta deficīts nedrīkst
pārsniegt 3% no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP), valdības
kopējais parāds nedrīkst pārsniegt 60% no valsts IKP, ilgtermiņa
procentu likmes – parasti valdības 10 gadu obligāciju likmes –
nedrīkst vairāk kā par 2 procentu punktiem pārsniegt triju
inflācijas ziņā labāko dalībvalstu vidējo rādītāju. Kā nosacījums
ir arī vismaz divus gadus ilga dalība Valūtas kursa mehānismā II
(VKM II).

Lai nodrošinātu Latvijas sabiedrības
locekļu darījumu nepārtrauktību, paredzēta vienu mēnesi ilga divu
valūtu – lata un eiro – skaidras naudas vienlaicīga lietošana no
eiro ieviešanas brīža līdz brīdim, kad eiro kļūst par vienīgo
likumīgo maksāšanas līdzekli Latvijā.

Vienlaicīgas apgrozības periods nav
attiecināms uz bezskaidras naudas norēķiniem – latos denominēto
bezskaidras naudas atlikumu konvertācija eiro tiek veikta €
dienā.

Lai paātrinātu skaidras naudas nomaiņas
procesu, sākot ar eiro ieviešanas dienu, naudas atlikums par precēm
un pakalpojumiem tiks izdots tikai eiro, izņemot gadījumus, kad tas
nav iespējams pamatotu iemeslu dēļ.

Lai nodrošinātu valsts iedzīvotājus ar
eiro monētām un banknotēm, maiņu bez komisijas maksas būs iespējams
veikt sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas Latvijas Bankā,
kredītiestādēs, valsts AS «Latvijas Pasts», komercsabiedrībās,
kuras saņēmušas LB licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas
pirkšanai un pārdošanai.

Savukārt vēlāk, neierobežotu laiku un
neierobežotā daudzumā, naudas apmaiņu varēs veikt tikai Latvijas
Bankā.

Vienu ceturksni pirms un vienu gadu pēc
eiro ieviešanas dienas preču cenas, pakalpojumu cenrāži, pensiju
fondu paziņojumi u.c. tiks uzrādīti gan latos, gan eiro, lai
ierobežotu preču un pakalpojumu cenu spekulatīvu kāpumu un laikus
sagatavotu sabiedrību norēķinu valūtas maiņai.

Valsts nekompensēs tirgus dalībnieku
izdevumus. Katram tirgus dalībniekam jāplāno eiro ieviešanas
procesam nepieciešamie līdzekļi atbilstoši savai kompetencei un
darbības jomai.

Kārtība, kādā tiks veikta līgumu,
skaidras un bezskaidras naudas, kā arī citu maksāšanas līdzekļu un
viennolūka maksāšanas instrumentu (e-talons, dāvanu karte u.c.)
konvertācija uz eiro, tiks paredzēta Eiro ieviešanas
likumā.

Nodokļu jomas pielāgošana galvenokārt
saistīta ar to tiesību aktu precizēšanu, kuros iekļauts regulējums
attiecībā uz valūtu, kurā veicami nodokļa maksājumi. Tiks
izvērtēts, vai nepieciešami īpaši noteikumi gadījumiem, kad pēc
pārejas uz eiro būs veicami nodokļu un nodevu parādu maksājumi par
iepriekšējiem periodiem, kā arī pārrēķini par iepriekšējiem
periodiem.

Kā ziņots, Latvijas ekonomikas
atjaunošanas programma virzīta uz to, ka Latvija eiro ievieš 2014.
gada sākumā. Lielākā problēma patlaban ir budžeta deficīta
nosacījuma izpilde. Šogad budžetā deficīts plānots 8,5% no
iekšzemes kopprodukta, nākamgad – 6%, bet 2012. gadā –
3%.

Ja šādus deficīta apmērus izdosies
nodrošināt, tad nebūšot nekādu šķēršļu eiro ieviešanai.

LETA jau ziņoja, ka 2007. gada septembrī
valdība nolēma politikas dokumentos iepriekš noteikto eiro
ieviešanas datumu aizstāt ar tekstu «€ diena».

Iepriekš Latvijas plānotais eiro
ieviešanas termiņš bija 2008. gads.

LETA