22.7 °C, 1.7 m/s, 89.2 %

Pilsētā

Valentīns Grigorjevs
31/12/2009

«Varu izteikt savu viedokli tikai par šā gada sešiem mēnešiem, jo
deputāta pienākumus pildu no 1. jūlija.
Pozitīvi vērtēju to, ka saskaņā ar ekonomisko situāciju valstī un
pilsētā grozīts 2009. gada budžets, pārdalot līdzekļus un cenšoties
palīdzēt grūtībās nonākušajiem.
Neskatoties uz samazinājumiem, ir izdevies panākt, lai netiktu
slēgta neviena pilsētas skola. Cerams, ka arī nākamgad tās visas
varēs saglabāt un bērni turpinās mācības ierastajā vidē, nevis būs
spiesti doties uz otrā pilsētas malā izvietotu izglītības
iestādi.
Tāpat atzinīgi jāvērtē fakts, ka turpinājušies pilsētas
labiekārtošanas darbi, turklāt samazināts birokrātiskā aparāta
darbinieku skaits domes administrācijā un pašvaldības iestādēs.
Neskatoties uz pozitīvajām izmaiņām, ir bijusi arī ne viena vien
darvas pile medus mucā. Grozītajā 2009. gada budžetā ir iekļauti
daudz nelietderīgu tēriņu, par kuriem daudz tika diskutēts domes
sēžu laikā, kā arī rakstīts pilsētas avīzēs un portālos, taču no
domes vadības puses atbilstošas reakcijas nav bijis. Tā, piemēram,
netika atrasti līdzekļi, lai saglābtu pensionāriem dažādus
atvieglojumus.
Var priecāties, ka pilsētā notiek labiekārtošana un dažu
pašvaldībai piederošu ēku restaurācijas darbi, tomēr šobrīd kredītu
slogs pārsniedz Jelgavas gada budžetu.
Par neveiksmi šajā gadā jāuzskata domes vadības nevēlēšanās veidot
revīzijas komisiju, kas sekotu līdzekļu nelietderīgai izmantošanai,
tajā pašā laikā darbojas vairākas komisijas, kuru pievienoto
vērtību un spēju risināt problēmas var apšaubīt.
Noteikti vēlos pieminēt, ka nav sadzirdēti pilsētas iedzīvotāju
lūgumi ieviest kārtību un caurskatāmību komunālo pakalpojumu un
pasažieru pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju darbā, piemēram, SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde», SIA «Fortum» un SIA
«Jelgavas Autobusu parks», no kurām divas ir pašvaldības
kapitālsabiedrības.
Daudzus pilsētniekus uztrauc lielais bezdarbs, kurš turpina augt,
bet pirmsvēlēšanu laikā pilsētas «tēvi» daudz solīja – darba vietas
būs, piemēram, topošajā rūpnīcā «AMO Plant». 
Noslēgumā gribu novēlēt, lai turpmākajā darbā spējam rast
konstruktīvu dialogu un pilnvērtīgi pildīt savu pamatpienākumu –
darboties sabiedrības interesēs.»