15.3 °C, 2.6 m/s, 84.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāVar iesniegt priekšlikumus aktualizētai pilsētas attīstības programmai
Var iesniegt priekšlikumus aktualizētai pilsētas attīstības programmai
06/11/2014

Ar 25. septembra Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.14/3 ir uzsākta Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizācija.

www.jelgavasvestnesis.lv

Ar 25. septembra Jelgavas pilsētas
domes lēmumu Nr.14/3 ir uzsākta Jelgavas pilsētas attīstības
programmas 2014.-2020. gadam aktualizācija.

Atbilstoši Jelgavas pilsētas domes 2014. gada
23. oktobra lēmumam Nr.16/1 Jelgavas pilsētas attīstības programmas
2014.-2020. gadam aktualizētās sadaļas – investīciju plāns un tā
pielikums «Informācija par ekonomisko, demogrāfisko, sociālo, vides
un klimata izaicinājumu risināšanu Jelgavas pilsētā un pilsētu –
lauku mijiedarbību» – tiek nodotas publiskai apspriešanai laika
posmā no 2014. gada 10. novembra līdz 2014. gada 8. decembrim.

Ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas
2014.-2020. gadam aktualizētajām sadaļām laika posmā no 2014. gada
10. novembra līdz 2014. gada 8. decembrim var iepazīties:

– Jelgavas pilsētas domē, Lielajā ielā 11:
Klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, 131. kabinetā un Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldē, 3. stāvā, 313. kabinetā pirmdienās no
pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 13 līdz 19, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 13
līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12 līdz
14;

– pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv
sadaļās Pašvaldība / Dokumenti / Attīstības plānošana / Jelgavas
pilsētas attīstības plānošanas dokumenti un Pilsēta / Sabiedrība /
Līdzdalība.

 Rakstiskus komentārus un
priekšlikumus par Jelgavas pilsētas attīstības programmas
2014.-2020. gadam aktualizētajām sadaļām iespējams iesniegt līdz
2014. gada 8. decembrim:

 Jelgavas pilsētas domē,
Lielajā ielā 11, Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā, 131.
kabinetā;

– sūtot pa pastu uz adresi: Jelgavas pilsētas
dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

– elektroniski pa e-pasta adresi:
attistiba@dome.jelgava.lv.