27.3 °C, 2.7 m/s, 54.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVisdārgāk izmaksā iztiesāt slepkavību
Visdārgāk izmaksā iztiesāt slepkavību
15/02/2013

«Tiesu administrācijas» īstenotā Latvijas–Šveices projekta gaitā veikts pētījums par to, cik izmaksa tiesvedība Latvijā. Izvērtējot visus procesos iesaistītos izmaksu faktorus, tai skaitā darbaspēka izmaksas, tiesu infrastruktūru, IT izmaksas, ārpakalpojumu izmaksas un citus, secināts, ka visdārgākā izmaksu ziņā ir slepkavības iztiesāšana, kas vidēji izmaksā ap 2000 – 3000 latu.

Ilze Knusle-Jankevica

«Tiesu administrācijas» īstenotā Latvijas–Šveices
projekta gaitā veikts pētījums par to, cik izmaksa tiesvedība
Latvijā. Izvērtējot visus procesos iesaistītos izmaksu faktorus,
tai skaitā darbaspēka izmaksas, tiesu infrastruktūru, IT izmaksas,
ārpakalpojumu izmaksas un citus, secināts, ka visdārgākā izmaksu
ziņā ir slepkavības iztiesāšana, kas vidēji izmaksā ap 2000 – 3000
latu.

«Tiesu administrācijas» pārstāve Līva Rancāne informē, ka
konsultāciju uzņēmums SIA «Corporate Solutions» sniedza
prezentāciju par projekta «Tiesvedības procesu pašizmaksas
izvērtēšanu un optimizāciju Latvijas un Šveices sadarbības
programmas individuālā projekta «Tiesu modernizācija Latvijā»
ietvaros» starprezultātiem. «Tika aprēķināta pašizmaksa
civilprocesa, kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu kodeksa un
administratīvā procesa lietām, ņemot vērā visus procesos
iesaistītos izmaksu faktorus. Visdārgāko lietu izskatīšana
pašizmaksas ziņā ir Kriminālprocesa ietvaros. Krimināllietas
iztiesāšana pirmajā un otrajā instancē (bez pierādījumu pārbaudes)
izmaksā apmēram 1000 latu. Visdārgākā izmaksu ziņā ir slepkavības
iztiesāšana, kas vidēji izmaksā ap 2000 latu pirmajā instancē un ap
3000 latu – otrajā instancē. Civilprocesa ietvaros viena parāda
piedziņas lieta izmaksā ap 360 lati (pirmajā instancē) un 1000 lati
– otrajā instancē. Administratīvo lietu izskatīšanas izmaksas
sastāda ap 1000 latu abās instancēs. Vislētāko lietu iztiesāšana ir
maksātnespējas lietas Civilprocesa ietvaros, kas sastāda ap 364
latiem. Savukārt tiesas sēdes atlikšana izmaksā 55 latus
civilprocesā un var sasniegt 100 latus kriminālprocesā,» ar
pētījuma starprezultātiem iepazīstina L.Rancāne, piebilstot, ka
pētījums vēl ir izstrādes procesā un minētie rezultāti vēl var tikt
precizēti.

Pētījums par tiesvedības procesa pašizmaksām tika veikts visās
Latvijas tiesās – tiesvedības procesa pašizmaksas aprēķinātas
vidēji valstī kopumā.

Foto: www.lu.lv