23.9 °C, 4.9 m/s, 81.1 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaVMF profesore Birģele saņems Ministru kabineta Atzinības rakstu
VMF profesore Birģele saņems Ministru kabineta Atzinības rakstu
26/10/2012

Ministru kabineta (MK) Apbalvošanas padome šonedēļ nolēma LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta direktorei profesorei Edītei Birģelei pasniegt MK Atzinības rakstu, tā augsti novērtējot viņas darbu izglītības un zinātnes jomā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Ministru kabineta (MK)
Apbalvošanas padome šonedēļ nolēma LLU Veterinārmedicīnas
fakultātes Preklīniskā institūta direktorei profesorei Edītei
Birģelei pasniegt MK Atzinības rakstu, tā augsti novērtējot viņas
darbu izglītības un zinātnes jomā.

Profesore E.Birģele ir Preklīniskā
institūta direktore, Veterinārmedicīnas doktora studiju programmas
direktore un Promocijas padomes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātņu
akadēmijas korespondētājlocekle, Latvijas Lauksaimniecības un meža
zinātņu akadēmijas locekle, ilggadēja universitātes Konventa
priekšsēde. Tas gan nav viņas amatu un goda nosaukumu pilnīgs
uzskaitījums, taču ar to pietiek, lai varētu spriest par profesores
kompetenci un augstajām darba spējām, spriež LLU preses sekretārs
Juris Kālis.

«Tuvākajos darba kolēģos izbrīnu raisa
profesores neizsīkstošā enerģija, optimisms un dzīvesprieks, kas
jaušams katrā viņas solī, arī lietišķums un prasme komunicēt kā
darbā, tā sadzīvē. Tie universitātes cilvēki, kuri pulcējas
augstskolas augstākās lēmējvaras – LLU Konventa – sēdēs, zina
teikt, ka priekšsēdes uzstāšanās vienmēr ir īsas, pragmatiskas un
pārliecinošas, jo viņa ir cilvēks, kurš prot cienīt savu un pārējo
kolēģu laiku,» tā J.Kālis.

Arī lekcijas fizioloģijas disciplīnā, ko
profesore lasa veterinārmedicīnas studentiem, mēdz būt gan
izsmeļošas un interesantas, gan pietiekami atraktīvas, jo, kā pati
profesore izteikusies, viņa neļauj studentiem gulēt savās
lekcijās.

Tāpat apbrīnojama ir E.Birģeles prasme
nodot savu bagātīgo zinātniskā darba pieredzi jaunajiem pētniekiem,
kas visspilgtāk izpaužas doktorantu sagatavošanā. Pēdējos piecos
gados vien viņa ir bijusi zinātniskā darba vadītāja sešiem
doktorantiem, kuri ne vien sekmīgi aizstāvējuši savu promocijas
darbu, bet kļuvuši arī par jaunajiem mācībspēkiem fakultātē. Viņu
vidū ir Dace Keidāne, Līga Kovaļčuka, Aivars Bērziņš un vairāki
citi. Turklāt A.Bērziņš savu promocijas darbu veiksmīgi aizstāvējis
Helsinku universitātē Somijā. Ar lielu nepacietību profesore gaida
novembri, kad fakultātē notiks veterinārmedicīnas zinātnes un
prakses aktualitātēm veltīta starptautiska konference, kuras laikā
pārskatu par jaunāko pētījumu rezultātiem sniegs arī ne viens vien
viņas audzēknis.

MK 1995. gada aprīlī nodibināja MK
Atzinības rakstu, lai izteiktu valdības atzinību izciliem
tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības,
valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības un
politiskās jomas darbiniekiem.

Foto: no LLU arhīva