26.8 °C, 3.6 m/s, 38.2 %

Pilsētā

Zemes dienests pagarina darba laiku
22/08/2008

Valsts zemes dienests (VZD) nāk pretī saviem apmeklētājiem un no pirmdienas, 25. augusta, līdz pirmdienai, 1. septembrim līdz pulksten 19 pagarinājis darba laiku, lai iedzīvotāji, kam zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā un kas pieteikušies tās izpirkšanai, VZD iesniegt zemes robežu plānu vai veiktu priekšapmaksu par izpērkamo zemi.

Anna Afanasjeva

Valsts zemes dienests (VZD) nāk
pretī saviem apmeklētājiem un no pirmdienas, 25. augusta, līdz
pirmdienai, 1. septembrim līdz pulksten 19 pagarinājis darba laiku,
lai iedzīvotāji, kam zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā un kas
pieteikušies tās izpirkšanai, VZD iesniegt zemes robežu plānu vai
veiktu priekšapmaksu par izpērkamo zemi.

 

VZD Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja
Maiga Miglāne atgādina, ka pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes
izpirkšanai un iegūšanai savā īpašumā, zemes pastāvīgajam
lietotājam līdz 1. septembrim vai nu jāveic zemes kadastrālā
uzmērīšana (jābūt Valsts zemes dienestā (VZD) iesniegtam zemes
robežu plānam), vai jāveic priekšapmaksa par izpērkamo zemi (jābūt
bankā veiktam sertifikātu pārskaitījumam).

Minimālais laiks, kas nepieciešams
priekšapmaksas veikšanai parastajā kārtībā, ir sešas darba dienas.
Tādējādi pēdējā diena, kad VZD var pasūtīt priekšapmaksas veikšanai
nepieciešamo izziņu, ir 25. augusts. Paātrinātā kārtībā, maksājot
paaugstinātu valsts nodevu, priekšapmaksu iespējams veikt arī divās
darba dienās. Šajā gadījumā pēdējā diena, kad VZD var pasūtīt
priekšapmaksas veikšanai nepieciešamo izziņu, ir 29. augusts.
Savukārt zemes lietotāji, kas pieteikušies zemes izpirkšanai un
plānojuši veikt zemes uzmērīšanu, to vairs nevar paspēt izdarīt.
M.Miglāne atzīst, ka cilvēki visu raduši darīt pēdējā brīdī un vēl
šonedēļ nekas neliecināja, ka tuvojas pēdējais dokumentu
iesniegšanas darījuma kārtošanas termiņš. Šomēnes līdz 22. augustam
Jelgavā saņemti 42 iesniegumi priekšapmaksas veikšanai no rajona
zemes pastāvīgajiem lietotājiem (iepriekšējo mēnešu dati vēl nav
apkopoti). Kopumā dienestā rajonā reģistrētas 2525 zemes vienības.
Savukārt Jelgavā reģistrētas vairāk kā 480 zemes vienības. Nedaudz
vairāk kā trešā daļa potenciālo īpašnieku nav veikuši zemes
uzmērīšanu vai nolēmuši veikt priekšapmaksu.

Tā kā daļa cilvēku darījumus kārtos
pēdējā brīdī, VZD viņiem iet pretī, nākamnedēļ un septembra pirmajā
dienā pagarinot dienesta darba laiku. No 25. līdz 29. augustam un
1. septembrī VZD reģionālajās nodaļās zemes robežu plānus pieņems
un pasūtījumus priekšapmaksas veikšanai nepieciešamās izziņas
sagatavošanai apstrādās līdz pulksten 19.

Zemes kadastrālā uzmērīšana un
priekšapmaksa nav jāveic tiem zemes izpircējiem, kuru izpērkamā
zeme jau ir uzmērīta. Šiem zemes izpircējiem VZD iesaka līdz 1.
septembrim pārliecināties, ka zemes robežu plāns ir reģistrēts VZD
Kadastra informācijas sistēmā. Tā reģistrāciju apliecina attiecīgs
zīmogs uz zemes robežu plāna. Bez tam, zemes izpircējs par zemes
robežu plāna reģistrāciju var pārliecināties arī pārskatā par
Izpirkšanas reģistrā iekļautajām zemes vienībām, kas tiek publicēts
VZD interneta mājas lapā www.vzd.gov.lv sadaļā
«Aktualitātes».

Neskaidrību gadījumos par lauku zemes
izpirkšanu VZD aicina sazināties ar attiecīgās VZD reģionālās
nodaļas, VZD centrālā aparāta Klientu apkalpošanas un datu
izplatīšanas departamenta vai Zemes reformas procesu daļas
speciālistiem.

Valstī līdz 20. augustam, kā liecina VZD
informācija, zemes uzmērīšana vai priekšapmaksas veikšana bija
reģistrēta par 59,9% no Izpirkšanas reģistrā iekļautajām zemes
vienībām. Tiem zemes izpircējiem, kuru izpērkamā zeme ir
uzmērīšanas procesā, VZD iesaka rūpīgi sekot mērniecības darbu
laicīgai pabeigšanai, pirms 1.septembra sazināties ar mērniecības
darbu veicēju un pārliecināties, ka kadastrālās uzmērīšanas lieta
termiņā tiek iesniegta reģistrācijai VZD. Lai izslēgtu iespēju, ka
zemes pastāvīgais lietotājs zaudē tiesības zemi izpirkt nepilnīgi
veiktu mērniecības darbu dēļ, VZD kadastrālās uzmērīšanas lietu
uzskatīs par iesniegtu termiņā arī gadījumā, ja to pēc 1.septembra
būs nepieciešams atdot kadastrālās uzmērīšanas veicējam datu
precizēšanai. Ja zemes izpircējam ir bažas, ka līdz noteiktajam
termiņam mērnieks zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus nebūs
pabeidzis, lai nezaudētu tiesības izpirkt zemi par kadastrālo
vērtību, VZD aicina zemes izpircēju izmantot otru normatīvajos
aktos paredzēto izpirkšanas iespēju – veikt priekšapmaksu. Tāpat
VZD aicina izmantot iespēju veikt priekšapmaksu tos zemes
izpircējus, kas zemes kadastrālo uzmērīšanu vēl nav
pasūtījuši.

Lai veiktu priekšapmaksu, zemes
izpircējam VZD reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas centrā
jāsaņem kadastra izziņa «Par izpērkamās zemes platību un zemes
izpirkšanai nepieciešamo privatizācijas sertifikātu skaitu», kurā
tiek norādīta informācija, kas nepieciešama sertifikātu pārveduma
veikšanai bankā. Kadastra izziņu parastā kārtībā VZD sagatavo piecu
darbdienu laikā un par šo pakalpojumu jāmaksā piecu latu valsts
nodeva. Valsts nodeva par paātrinātā kārtībā sagatavotu kadastra
izziņu ir 25 lati, ja tā tiek sagatavota divu darbdienu laikā, un
50 lati, ja vienas darbdienas laikā. Izpērkot zemi ar
priekšapmaksu, zemes kadastrālās uzmērīšanas termiņš ir 2009. gada
31. augusts.

Ja līdz 2008.gada 1.septembrim par
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību nav iesniegts zemes
robežu plāns, un nav veikta arī priekšapmaksa, zemes pastāvīgais
lietotājs zaudē iespēju izpirkt zemi par sertifikātiem un
kadastrālo vērtību. Šajā gadījumā bijušajam zemes pastāvīgajam
lietotājam ir tiesības lietošanā piešķirto zemi turpmāk nomāt no
pašvaldības, maksājot par tās lietošanu ne tikai nekustamā īpašuma
nodokli, bet arī nomas maksu 0,5% apmērā no kadastrālās
vērtības.