20.8 °C, 1.9 m/s, 75.2 %

Kultūra

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsKultūraZemgalē sākusies kultūras projektu jaunu pieteikumu pieņemšana
Zemgalē sākusies kultūras projektu jaunu pieteikumu pieņemšana
16/03/2013

Zemgales Plānošanas reģiona ( ZPR) administrācija izsludina kultūras projektu jaunu pieteikumu pieņemšanu Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā «Zemgales Kultūras programma 2013». Projektu pieteikšanas termiņš – 8.aprīlis.

www.jelgavasvestnesis.lv

Zemgales Plānošanas reģiona ( ZPR) administrācija
izsludina kultūras projektu jaunu pieteikumu pieņemšanu Latvijas
Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā «Zemgales Kultūras
programma 2013». Projektu pieteikšanas termiņš –
8.aprīlis.

Projekta mērķis, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir
sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu,
popularizēšanu, attīstību un pieejamību. Mērķa sasniegšanai
konkursa kārtībā tiks finansēti projekti, kas paredz apzināt
specifisko Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko
mantojumu, veicināt zemgaļu un sēļu kultūras daudzveidības
saglabāšanu vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā, atbalstīt
mākslas jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā visā
Zemgales reģionā, sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras
nozarē.

 

Arī jauno projektu konkursā var piedalīties jebkura
fiziska vai juridiska persona, kas piesaka projektu, lai sasniegtu
Zemgales kultūras programmas izvirzītos mērķus. Viena projekta
maksimālais finansējums juridiskām personām, tāpat kā pērn, ir
noteikts Ls 2 500, bet fiziskām personām – Ls 800 apmērā.
Projektu pieteikumi ZPR administrācijas birojā Jelgavā, Katoļu ielā
2b jāiesniedz līdz 2013. gada 8. aprīlim pulksten 16.30, vai
jānosūta pa pastu ( konkursa termiņš uz pasta zīmoga), vai arī
elektroniski e-pastā: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv. Konkursā atbalstīto
projektu ieviešana ilgs no 2013. gada 1. jūnija līdz 2014. gada 30.
jūnijam.

 

Programmas finansēšanai šogad Valsts Kultūrkapitāla
fonds piešķīris 40 000 latu, kas ir ievērojami vairāk nekā
iepriekšējai programmai, kad tika piešķirti vien 25 000 latu.
«Tas tāpēc, ka pērn Zemgalē iesniegtajos 70 projektu pieteikumos
pieprasītais finansējums pārsniedza 128 788 latus, bet
atbalstu varēja saņemt tikai 24 projekti un arī tajos komisija
nereti varēja atbalstīt vien atsevišķas aktivitātes, neraugoties uz
to, ka gandrīz visi iesniegtie projekti bija kvalitatīvi un atbilda
konkursa nolikumam. Savukārt šogad būtiski palielinātais
finansējums ļauj cerēt, ka pieteikumu iesniedzēju aktivitāte būs
vēl lielāka un arī atbalstīto projektu skaits – lielāks, tādējādi
tiks panākts nozīmīgs ieguldījums visa reģiona kultūras nozares
attīstībā,» skaidro ZPR sabiedrisko attiecību speciālists Juris
Kālis.

 

Detalizēta informācija par prasībām pieteikumu
sagatavošanā un iesniegšanā saņemama pie projekta koordinatores
Ilvas Kalnājas pa tālruni 63984947, vai rakstot E-pastā:
ilva.kalnaja@zpr.gov.lv, bet ar konkursa nolikumu un projekta
pieteikuma veidlapu var iepazīties interneta vietnē www.zemgale.lv,
sadaļā Projekti.