3.5 °C, 4.6 m/s, 71 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” aicina darbā skolotāju logopēdu uz noteiktu laiku

Sākumlapa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” aicina darbā skolotāju logopēdu uz noteiktu laiku
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” aicina darbā skolotāju logopēdu uz noteiktu laiku

(amatu klasifikators 235201)

  • darba likme 0,35 ( 10,5h nedēļā)
  • alga: 440 eur

Pienākumi:

  • Bērnu valodas traucējumu diagnosticēšana, korekcija un profilakse, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
  • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam;
  • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem;
  • plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem, konsultēt vecākus; aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;

Prasības:

  • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
  • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;

CV sūtīt uz e-pastu  zemenite@izglitiba.jelgava.lv ar norādi: “skolotājs – logopēds vakancei

Tālrunis informācijai un saziņai: 26598669