5.1 °C, 5.5 m/s, 60.1 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Sākumlapa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

(amata kods 234201)

 Galvenie pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • ar prieku un degsmi radoši darboties kopā ar bērniem;
 • Uzturēt drošu, veselību un attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi  grupā  un izglītības iestādē.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt students) ;
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi plānot un organizēt savu darbu, uzņemties atbildību;
  • spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
  • spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
  • atbildības sajūta, precizitāte;
  • digitālās prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • amatalgu 1526 EUR mēnesī

(pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi – 40 h  nedēļā)

 •  veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

 

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: zemenite@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi “Pirmsskolas izglītības skolotājs”.

Uzziņas pa tālruni: 63025506; 26598669