1.9 °C, 3 m/s, 88.6 %

Projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm”  (projekts Nr. 8.1.2.0/22/I/001)

Sākumlapa Projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm”  (projekts Nr. 8.1.2.0/22/I/001)
Projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm”  (projekts Nr. 8.1.2.0/22/I/001)

Projekta īstenotājs:
Izglītības un zinātnes ministrija

Sadarbības partneris:
Valsts izglītības satura centrs un Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Mērķis:
Valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu “dators ikvienam bērnam”.

Projektā iesaistītās izglītības iestādes:
Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4. vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas Amatu vidusskola

Mērķa grupa:
7.-9. klašu izglītojamie

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Nodoto portatīvo datoru skaits
1. Jelgavas Valsts ģimnāzija 188
2. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 135
3. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 132
4. Jelgavas 4. vidusskola 148
5. Jelgavas 5. vidusskola 87
6. Jelgavas Pārlielupes pamatskola 90
7. Jelgavas Centra pamatskola 87
8. Jelgavas Amatu vidusskola 26
Kopā 893

Informācija par projektu:
Par izglītības iestāžu digitalizāciju 7.-9. klasēm | Valsts izglītības satura centrs (visc.gov.lv)

Noteikumu “Portatīvās datortehnikas piešķiršanas un lietošanas kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” izdošana

Portatīvās datortehnikas piešķiršanas un lietošanas kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs