Darba plāns

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes

"Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda""

2019./2020. mācību gada I semestra DARBA PLĀNS (papildināms) 

 

Datums Aktivitāte
no 03.09. līdz septembra beigām Interešu grupu komplektēšana
07.09. "Mehatrons"
  Pieteikšanās "Rūķu ciems" pasākumam
03.10. Pulciņam "Lediņu bitītes" dzimšanas diena
04.10. Jelgavas pilsētas pedagogu Skolotāju dienas svinīgais pasākums
21.-23.10. Skolēnu brīvlaika akcija
11.11.

Lāčplēša diena - piedalīšanās lāpu gājienā

18.11. LR proklamēšanas diena
01.12. Koncertuzvedums "Vecmātes meduskūka"
  Enģeļu egle
09.12. Egles rotāšana pie "Jundas"
10.12.-20.12. "Rūķu ciems"
18.12. "Jundas" 30. dzimšanas diena
16.12.-20.12. Ziemassvētku svinēšana pulciņos
27.12. Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi pulciņos