Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.01.

10.00

Matemātikas jomas pedagogu mācīšanās grupa „Plickers kartiņu izmantošanas iespējas stundās”

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

matemātikas jomas pedagogi

M.Jirgensone

02.01.

13.00

Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

03.01.

9.00

Darba sanāksme „Plānotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g.”

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas vidusskolu/ ģimnāziju vadības komandas

G. Auza

I. Mazūdre

I.Bandeniece

I. Vilkārse

V. Maido

A. Celms

N. Seliščeva

E. Bišere

03.01.

10.00

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas pedagogu sanāksme

ZRKAC

veselības un fiziskās aktivitātes jomas pedagogi

M. Actiņa

03.01.

papildināts

13:00 - 15:00

Speciālo pedagogu asociācijas darba sanāksme "Jaunajiem skolotājiem jauna programma"

IIAC

PII un skolu speciālie pedagogi

I.Vanaga

06.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10.-12. klašu skolēni

A. Škinča

07.01.

9.00

Jelgavas pilsētas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

07.01.

10.00

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

08.01.

10.00

Filozofijas valsts 6. olimpiādes 2. posms

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

11.-12. klašu skolēni

V.Cielava

Skolu atbildīgie pedagogi

08.01.

15.00

Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

08.01.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība 

Jelgavas Valsts ģimnāzija

programmas dalībnieki

I.Bandeniece

I. Liepa-Nagle

08.01.

15.30

Mācību jomu vadītāju sanāksme

ZRKAC

mācību jomu vadītāji

D.Pētersone – Gūtmane

09.01.

15.00

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles Ziemassvētku eglīte

Akadēmijas iela 14, Jelgava

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

09.01.

15.00

Mācīšanās grupa “Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam”

ZRKAC

tālākizglītotāji

A.Škinča, S.Šabanska

09.01.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

10.01.

9.30

Kursi PII skolotājiem „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā”

ZRKAC

PII skolotāji

I.Dakne

No 12.01.

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde/ darbu reģistrācija sistēmā

Izglītības iestādes

 

I. Mazūdre
Izglītības iestāžu atbildīgie

13.01.

10.00

Latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes 2. posms (8.-9.klase)

ZRKAC

8.-9. klašu skolēni

V.Cielava

skolu atbildīgie pedagogi

13.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10.-12. klašu skolēni

A. Škinča

14.01.

9.00

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

PII „Zīļuks”

PII „Zīļuks” vadības komanda un atbalsta speciālisti

S. Joma

I. Vanaga

14.01.

10.00

Informātikas (programmēšanas) valsts 33. olimpiādes 2. posms

ZRKAC

izmaiņas

8.-12. klašu skolēni

V.Cielava

skolu atbildīgie pedagogi

14.01.

10.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā „Oranžā bumba”

Kandava

Jelgavas 4.vidusskolas komandas

M. Actiņa

14.01.

10.00

Bērnu vieglatlētikas festivāls

Sporta halle

2.-3. klašu skolēni

M. Actiņa

14.01.

10.00

„Piena spēka” kausa izcīņa volejbolā

Valgunde

skolu komandas 2000./2003.g.dz. jaunieši

M. Actiņa

14.01.

14.00

Kursi “Vērtēšana skolēna izaugsmei”

ZRKAC

mācību jomu vadītāji, skolu direktoru vietnieki izglītības jomā

D.Pētersone – Gūtmane

14.01.

14.00

„PET Baltija” balva vidusskolēniem par augstiem mācību sasniegumiem fizikā, ķīmijā un bioloģijā

Jelgavas Valsts ģimnāzija

izmaiņas

vidusskolēni pēc uzaicinājuma

G. Auza

I. Mazūdre

14.01.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1. nodarbība „Mērķu meistarklase”

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

L. Damberga

Līdz 15.01.

 

Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS

Izglītības iestādes

direktora vietnieki izglītības jomā

L. Stepanova

15.01.

papildināts

9:00

„2019./2020. mācību gada pirmā semestra pedagoģiskā darba izvērtējums”

JIP ,

Svētes ielā 22

pašvaldības  izglītības iestāžu  vadītājas  S.Joma 

15.01.

14.30

Kursi „Atbalsts 1.-3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā” (1.grupa 1.nodarbība)

ZRKAC

1.-3.klašu pedagogi

D.Pētersone – Gūtmane

15.01.

15.15

Matemātikas jomas pedagogu sanāksme „„Metodisko dārgumu” krātuves papildināšana”

ZRKAC

matemātikas jomas pedagogi

M.Jirgensone

15.01.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

 

Jelgavas Valsts ģimnāzija

programmas dalībnieki

I.Bandeniece

I. Liepa-Nagle

16.01.

10.00

Angļu valodas konkurss „Spelling Bee”

Jelgavas pils

7.-12. klašu skolēni

J.J.Horgan

16.01.

13.00

Praktisko darbu darbnīca 3. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Dakne

16.01.

14.00

Seminārs direktora vietniekiem izglītības jomā

Izglītības pārvalde

direktora vietnieki izglītības jomā

G. Auza

L. Stepanova

16.01.

papildināts

14:00

„2019./2020. mācību gada pirmā semestra pedagoģiskā darba izvērtējums”

SIA „Rūķu māja” pirmsskolas izglītības iestādē, Svētes  ielā 20a  

privāto izglītības iestāžu  vadītājas

S.Joma

16.01.

17.00

Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu koncerts „Mūsu mājā dejo tā”

Jelgavas pilsētas kultūras nams

izglītojamie, vecāki, izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki

G. Auza

I. Mazūdre

A. Skrastiņa

17.01.

10.00

Fizikas valsts 70. olimpiādes 2. posms

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

V.Cielava

skolu atbildīgie pedagogi

20.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10.-12. klašu skolēni

A. Škinča

21.01.

9.00

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

PII „Rotaļa”

PII „Rotaļa” vadības komanda un atbalsta speciālisti

S. Joma

I. Vanaga

21.01.

14.00

Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā

G. Auza
I. Mazūdre

22.01.

izmaiņas

14.30

Kursi „Atbalsts 1.-3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā” (2.grupa 1.nodarbība)

ZRKAC

1.-3.klašu skolotāji

D.Pētersone – Gūtmane

21.01.

15.30

Dabaszinātņu jomas pedagogu sanāksme

Jelgavas Valsts ģimnāzija

dabaszinātņu jomas pedagogi

K. Daģis

A. Lāce

21.01.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 2. nodarbība “Mērķu meistarklase”

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

L. Damberga

22.01.

14.00

Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē”

 

 

Jelgavas 4. sākumskola

 

Jelgavas 4. sākumskolas

vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

21.01.

izmaiņas

15.00

Jelgavas Centra pamatskolas valodu jomas pedagogu sanāksme

Jelgavas Centra pamatskola

iestādes valodu jomas pedagogi

A. Ozoliņa

I. Strode

22.01.

15.00

Sākumskolas jomas pedagogu sanāksme

Jelgavas Centra pamatskola

sākumskolas jomas pedagogi

D. Zingule

E. Dinsberga

22.01.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

 

Jelgavas Valsts ģimnāzija

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

23.01.

9.00

Kursi „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”

ZRKAC

pedagogi un tehniskie darbinieki pēc pieteikuma

S. Šabanska

23.01.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija (I.Kaminska)

 

IIAC

 

izglītības iestāžu psihologi

 

I. Vanaga

 

23.01.

14.00

Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē”

 

 

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

 

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

23.01.

14.00

Jelgavas pilsētas 49. skolēnu spartakiāde Volejbols

Sporta halle

2000./2003.g.dz. jaunieši

M. Actiņa

23.01.

15.00

Mācīšanās grupa “Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam”

ZRKAC

tālākizglītotāji

A. Škinča
S. Šabanska

23.01.

15:00

izmaiņas

Jelgavas 6.vidusskolas valodu jomas pedagogu sanāksme

Jelgavas 6.vidusskola

iestādes valodu jomas pedagogi

A. Ozoliņa
I. Strode

23.01.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

27.01.

10.00

Latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes 2. posms (11.-12.klase)

ZRKAC

11.-12. klašu skolēni

V. Cielava
skolu atbildīgie pedagogi

27.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10.-12. klašu skolēni

A. Škinča

28.01.

9.00

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

PII „Sprīdītis”

PII „Sprīdītis” vadības komanda un atbalsta speciālisti

S. Joma

I. Vanaga

28.01.

11.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Vidusskolu kauss”

Ķekava

Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4.vidusskolas komandas

M.Actiņa

28.01.

15.30

Seminārs “Profesionālās darbības virzības izvērtēšana audzināšanas stundās”

ZRKAC

9. klašu audzinātāji

L. Damberga

29.01.

10.00

Pieredzes seminārs „Izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmju attīstīšana darbībai globālajā pasaulē”

Jelgavas 6. vidusskola

skolu direktori

G. Auza

I. Arbidane

29.01.

10.00

Ekonomikas valsts 21. olimpiādes 2. posms

ZRKAC

10.-12. klašu skolēni

V.Cielava
skolu atbildīgie pedagogi

29.01.

15.00

Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

29.01.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Jelgavas Valsts ģimnāzija

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

30.01.

papildināts

10:00 - 12:00

Izglītības iestāžu logopēdiem darba sanāksme 

IIAC

Izglītības iestāžu logopēdi

I.Vanaga

30.01.

11.00

„Sportland” pirmie soļi basketbolā

Sporta halle

1.klases skolēni

M. Actiņa

30.01.

13.00

PII vadītāju vietnieku seminārs „Pedagoģiskā procesa plānošana”

precizēts

PII „Lācītis”

PII vadītāju vietnieki

I. Dakne

S. Zgrunda

30.01.

13.30

FasTracKids sanāksme

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

FasTracKids pedagogi

S. Šabanska

V. Grunte

30.01.

14.00

Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē”

 

 

Jelgavas Centra pamatskola

 

Jelgavas Centra pamatskolas vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

30.01.

14.00

Koru kopmēģinājumi Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada koriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada kori

I. Mazūdre

I. Bandeniece

M. Asarīte

31.01.

9.00

Matemātikas valsts 70. olimpiādes 2. posms

Jelgavas 4. vidusskola

9.-12. klašu skolēni

V. Cielava

M. Jirgensone

R. Bogdanova

31.01.

papildināts

9:00

Kursi „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 

ZRKAC

pedagogi un tehniskie darbinieki pēc pieteikuma

V.Cielava

Janvāris

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Janvāris

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

Janvāris

 

Iekļaujošas izglītības atbalsta pasākumu pārraudzība

Izglītības iestādes

 

L. Vilcāne

L. Stepanova

I. Vanaga

Janvāris

 

Atbalsta pasākumi izglītības iestādes akreditācijas procesa sagatavošanai

Jelgavas Centra pamatskola

direktori

G. Auza

I. Mazūdre

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

14.01.

9.00

Jelgavas pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas pilsētas slimnīca

labots

R. Poikāne