Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.09.

11.00

Jelgavas Valsts ģimnāzijas atklāšanas un jaunā mācību gada uzsākšanas svētki

Jelgavas Valsts ģimnāzija

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza

I. Bandeniece

01.09.

14.00

ZinīMācību gada atklāšanas pasākums „ZINĪ Bums”

Pasta sala

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza

02.09.

pēc grafika

Zinību diena

Izglītības iestādes

izglītojamie, vecāki, pedagogi

Izglītības iestāžu vadītāji

03.09.

15.00

Mācību jomas „Veselība un fiziskā aktivitāte” sanāksme

Jelgavas Valsts ģimnāzija

sporta skolotāji

M. Actiņa

03.09.

15.00

ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagogu - karjeras konsultantu sanāksme

Izglītības pārvalde

pedagogi - karjeras konsultanti

I. Mazūdre

Līdz 04.09.

 

Izglītojamo skaita atskaites sagatavošana VIIS sistēmā

Izglītības iestādes

izglītības iestāžu vadītāji

Izglītības iestāžu vadītāji

Z. Rasiņš

L. Stepanova

04.09.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

I. Vanaga

10.09.

Izbarukšana 7.00

Pieredzes apmaiņas seminārs „Atbalsta pasākumi un starpinstucionālā sadarbība”

Daugavpils izglītības iestādes

izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā un sociālie pedagogi

L. Vilcāne

I. Mazūdre

10.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

11.09.

11.00

Zemgales reģiona bērnu un jauniešu sporta spēles orientēšanās sportā

Vilce

izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

11.09.

14.00

ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu koordinatori

G. Auza

11.09.

15.30

Mācību jomu vadītāju sanāksme

ZRKAC

pilsētas mācību jomu vadītāji

S. Šabanska

D. Pētersone – Gūtmane

11.-12.09.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā

ZOC

2008.-20010.g.dz.

M. Actiņa

Līdz 12.09.

 

Pedagogu tarifikāciju sarakstu izveidošana un saskaņošana atbilstoši licencētajām izglītības programmām

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

L. Stepanova

S. Joma

R. Kupčs

12.09.

13.00

Programmas FasTracKids skolotāju darba sanāksme

ZRKAC

FasTracKids skolotāji

S. Šabanska 

12.09.

15.00

Pedagogu karjeras konsultantu metodiskā sanāksme

ZRKAC

pedagogi karjeras konsultanti

L. Damberga

13.09.

9.00

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”

Jelgavas pamatskola „Valdeka”- attīstības centrs

vispārējās izglītības iestādes pedagogi pēc pieteikuma, liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv

G. Balode

L. Gutnika

14.09.

11.00

Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1.prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa

 

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza, Izglītības iestāžu vadītāji

17.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

18.09.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

I. Vanaga

19.09.

10.00

Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem 

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

 

I. Vanaga

19.09.

13.30

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki un skolu direktoru vietnieki

I. Dakne

19.-20.09.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā

ZOC

2006.-2007.g.dz.

M. Actiņa

20.09.

9.30

Kursi „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” (36h), 1.nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas skolotāji

I. Dakne

A. Jankevica

20.09.

9.45

Olimpiskā diena

ZOC

izglītības iestādes, skolu komandas

M. Actiņa

23.09.-14.10.

tiks precizēts

Pedagogu digitālo prasmju pašnovērtējuma testa izpilde

sadarbībā ar izglītības iestādēm

skolotāji

A. Škinča

A. Skalde

24.09.

12.00

Latvijas skolēnu 73. spartakiāde „Vidusskolu kauss” vieglatlētikā

Saldus

izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

24.09.

pasākums atcelts

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra dziesmu izrāde „Zenītis”

 

 

 

24.09.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā

ZOC

2004.-2005.g.dz.

M. Actiņa

24.09.

15:30

Valodu jomas pedagogu sanāksme

ZRKAC Lielā zāle

Latviešu, angļu, vācu, franču, krievu (svešvaloda un mazākumtautību programma) valodu MK vadītājs un 1 pedagogs no iestādes

A.Ozoliņa

I. Strode

D. Pētersone – Gūtmane

24.09.

15:30

Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogu sanāksme

ZRKAC 204. auditorija

Vēstures un sociālo zinību pedagogi

E. Šakurova

K. Romanovska

D. Pētersone – Gūtmane

24.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

25.09.

10.00

Skolu direktoru darba sanāksme “Aktualitātes skolvadībā”

Izglītības pārvalde

skolu direktori

G. Auza

25.09.

14.00

Jelgavas pilsētas 49. skolēnu spartakiāde rudens krosā

Pļava pretī pilij

izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

25.09.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

I. Vanaga

25.09.

15:00

Matemātikas jomas pedagogu sanāksme

ZRKAC Mazā zāle

Matemātikas pedagogi

M. Jirgensone

D. Pētersone – Gūtmane

26.09.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā

ZOC

2004.-2005.g.dz.

M. Actiņa

26.09.

15:30

Sākumskolas pedagogu sanāksme

ZRKAC Mazā zāle

Sākumskolas pedagogi 

E. Dinsberga

Dz. Zingule

D. Pētersone – Gūtmane

27.09.

12.00

Latvijas skolēnu 73. spartakiāde vieglatlētikas rudens krosa stafetēs

Preiļi

izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

27.09.

tiks precizēts

Seminārs „Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes darbam ar 10.-12. klašu skolēniem.”

ZRKAC

skolotāji

S. Šabanska

30.09.-01.10.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde futbolā

ZOC

2000.-2003.g.dz.

M. Actiņa

Septembris

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Septembris

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

 

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

Septembris

 

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšana un sadale izglītības iestādēm.

Jelgavas izglītības pārvalde

R. Kupčs

17.09.

9.00

Jelgavas pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas pilsētas slimnīca

R. Poikāne

24.09.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

 

R. Poikāne