Darba plāns

 

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.05.

9.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

02.- 31.05.

pēc vienošanās

Individuālās konsultācijas pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei

tiešsaistē/ klātienē ZRKAC

pedagogi

V. Cielava

03.05.

9.00

Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

03.05.

15.00

Mācību jomu vadītāju sanāksme ”Plašākas skolēnu izglītības pieredzes joma Jelgavas valstspilsētā”

Jaunrades nams “Junda”

mācību jomu vadītāji

D.Pētersone-

Gūtmane

03.05.

15.30

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. - 11. klašu skolēni

V. Cielava

04.05.

10.00

Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1. prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa

 

skolēni, vecāki, pedagogi, iedzīvotāji

G. Auza, izglītības iestāžu vadītāji

04.05.

11.00

Brīvības stafetes

Lielā iela

skolu komandas

M. Actiņa

05.05.

13.00

Pirmsskolu IT mentoru sanāksme

Tiešsaistē

IT mentori

A. Rasiņa

09.05.

 

Eiropas diena

Izglītības iestādes

skolēni, pedagogi

 

G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

10.05.

15.30

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. - 11. klašu skolēni

V. Cielava

11.05.

13.00

Jelgavas 51. skolēnu spartakiāde vieglatlētikā

ZOC

skolu komandas

2010./2011.

2008./2009.

2006./2007. 2002./2005.

M. Actiņa

11.05.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

 

12.05

 

Vasaras nodarbinātības konkursa rezultātu paziņošana 9.-11. klašu skolēniem

ZRKAC

9.-11. klašu skolēni

L. Damberga

12.05.

18.00

Seminārs “Kā atbalstīt bērnu, uzzsākot skolas gaitas?”- Psihoemocionālā gatavība skolai; Adaptācijas process; Dzīves prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas skolas gaitas uzsākšanai

Tiešsaistē pieteikšanās saitihttps://forms.gle/
PpGXTSVqRqvAGnZT6

pedagogi, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

L. Gutnika

13.05.

11.00

Latvijas skolēnu 75. spartakiāde vieglatlētikas četrcīņā

Koknese

skolu komandas

2008./2010.g.dz.

M. Actiņa

16.05.

15.00

Matemātikas jomas sanāksme ”Tendences matemātikas mācīšanā un vērtēšanā. Centralizētā eksāmena novērošanas kārtība”

Tiešsaistē

jomas pedagogi

M.Jirgensone

17.05.

10.00

Seminārs „Izglītības iestādes attīstības plānošana”

Tiešsaistē

pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas

S. Joma

I. Dakne

 

17.05.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

17.05.

15.30

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. - 11. klašu skolēni

V. Cielava

18.05.

11.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles “Vidusskolu kauss” vieglatlētikā

Bauska

skolu komandas

2002./2005.g.dz.

M. Actiņa

19.05.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

IIAC

Elektrības iela 8

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

24.05.

15.30

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. - 11. klašu skolēni

V. Cielava

25.05.

11.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā

Tukums

2009./2010.g.dz, 2011./2012.g.dz

M. Actiņa

24.05.

papildināts

15:00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

25.05.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

25.05.

18.00

Mācību priekšmetu olimpiāžu, starptautisko konkursu, zinātniski pētniecisko darbu laureātu pieņemšana pie Domes priekšsēdētāja A. Rāviņa

Jelgavas Kultūras nams

skolēni, vecāki un pedagogi (ieeja ar ielūgumiem)

G. Auza

I. Mazūdre

T.Aleksandrova

27.-29.05.

 

Jelgavas pilsētas svētki „Mēs esam Jelgava”

30.05.

14.00

Jelgavas izglītības iestāžu sacensības “3x3 spēles brīvā dabā”

ZOC

8.-12.klašu izglītojamie

M. Actiņa

31.05.

papildināts

15:00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

31.05.

15.30

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. - 11. klašu skolēni

V. Cielava

Maijs

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Maijs

 

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

A. Sloka

Skolu direktori

Maijs

pēc grafika

Jelgavas skolēnu domes darba sanāksme

Jaunrades nams „Junda”

skolēnu domes deputāti

I. Jaunzeme

Maijs

 

Projekta „Dators ikvienam skolēnam” ieviešana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

Z. Rasiņš

Skolu direktori

Valsts pārbaudes darbi

10.-11.05.

Centralizētais eksāmens angļu valodā (optimālais līmenis)

   

G. Auza

L. Stepanova

Izglītības iestāžu vadītāji

17.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasei

18.-19.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei

20.05.

Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei

23.05.

Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei

24.05.

Centralizētais eksāmens matemātikā (vispārīgais līmenis vai optimālais līmenis)

25.05.

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12. klasei

26.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā (optimālais līmenis) - rakstu daļa

27.05.

Centralizētais eksāmens fizikā 12. klasei

30.05.

Centralizētais eksāmens bioloģijā 12. klasei