Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.10.

10.00

Projekta 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” koordinatoru darba sanāksme

Tiešsaistē

projekta koordinatori

T.Aleksandrova

04.10.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

05.10.

9.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

05.10.

13.00

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Mācos mācīties” pieredze Erasmus + projektā

Tiešsaistē

izglītības iestāžu vadības komandas

S. Joma

A. Siliņa

05.10.

13.30

Latviešu valodas studija

Attālināti

pirmsskolas skolotāji, pedagogu palīgi

I. Leilande

05.10.

15.30

Mācību jomu vadītāju sanāksme

Attālināti

Jelgavas valstspilsētas mācību jomu vadītāji

D. Pētersone-

Gūtmane

06.-15.10.

 

Jelgavas 4.sākumskolas akreditācija

Jelgavas 4. sākumskola

 

G .Auza

A. Lundberga

07.10.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I.Vanaga

08.10.

18.00

Jelgavas pilsētas labāko pedagogu godināšanas pasākums

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

pedagogi ar ielūgumiem

G. Auza

A. Sloka

11.-15.10.

 

Karjeras nedēļa 2021

pēc pasākumu plāna

izglītojamie

I. Mazūdre

A. Sloka

pedagogi karjeras konsultanti direktora vietnieki audzināšanas jomā

12.10.

10.00

Jelgavas privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

12.10.

13.30

Latviešu valodas studija

Attālināti

pirmsskolas skolotāji, pedagogu palīgi

I. Leilande

12.10.

14.00

Kursu „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 1. grupas 1. nodarbība

Attālināti

skolotāji, tehniskie darbinieki

I. Leilande

12.10.

14.30

Skolu direktoru vietnieku izglītības jomā darba sanāksme „Mācību procesa organizācija”

Tiešsaistē

direktora vietnieki izglītības jomā

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Stepanova

12.10.

papildināts

15:00-16:30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

V. Cielava

12.10.

15.30

Dabaszinātņu jomas skolotāju sanāksme fizikas skolotājiem

Attālināti

fizikas skolotāji

K. Daģis

13.10.

14.00

Kursu „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 2. grupas 1. nodarbība

Attālināti

skolotāji, tehniskie darbinieki

I. Leilande

13.10.

15.30

Tehnoloģiju jomas sanāksme 5. un 8. klašu skolotājiem

Tiks precizēts

dizaina un tehnoloģiju 5. un 8. klašu skolotāji

S.Titova

14.10.

9.00

Miniphänomenta atvērto durvju diena. Tēma „Kā veidojas skaņa?”

ZRKAC

pimsskolas un sākumskolas bērni (6 - 9 gadi)

S. Šabanska,
Z. Buls

14.10.

15.00

Seminārs „Temati un metodes medijpratības veicināšanai valodu mācību stundās”

Attālināti

valodu jomas skolotāji

I. Leilande

15.10.

10.00

Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde 7.-8. klasēm

Izglītības iestādēs

7.-8. klašu skolēni

I. Leilande

18.10.

9.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

18.10.

9.00

Kursi matemātikas skolotājiem “Metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem matemātikā”

1.daļa
Lektors M.Balode

Tiešsaistē

Jelgavas valstspilsētas un novada matemātikas skolotāji pēc pieteikuma https://ej.uz/JVG_oktobris1

 

I. Bandeniece

E. Slokenberga

18.10.

papildināts

9:00

Kursi Jelgavas valstspilsētas un novada skolotājiem “Socioloģija skolēnu zinātniski pētniecisko darbu socioloģijā vadītājiem” (12 st.)

Tiešsaistē

Jelgavas valstspilsētas un novada skolotāji pēc pieteikuma https://ej.uz/JVG_oktobris3

I. Bandeniece
E. Slokenberga

18.10.

9.30

Kursu „Video veidošana un rediģēšana” (ar priekšzināšanām)

1. nodarbība

Attālināti

skolotāji

V. Cielava

18.10.

13.00

Kursu „Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi” 1. nodarbība

Attālināti

pirmsskolas, sākumskolas skolotāji

I. Dakne

19.10.

papildināts

9:00

Kursi Jelgavas valstspilsētas un novada skolotājiem “Socioloģija skolēnu zinātniski pētniecisko darbu socioloģijā vadītājiem” (12 st.)

Tiešsaistē

Jelgavas valstspilsētas un novada skolotāji pēc pieteikuma https://ej.uz/JVG_oktobris3

I. Bandeniece
E. Slokenberga

19.10.

9.30

Kursu „Podkāsta (raidieraksta) veidošana un integrēšana mācību procesā” 1. nodarbība

Attālināti

skolotāji

V. Cielava

19.10

10.00

Kursi „21. gadsimta prasmes izglītībā”

Attālināti

skolotāji

L. Damberga

19.10.

pārcelts

uz 20.10.

10.00

Skolu direktora vietnieku audzināšanas jomā un sociālo pedagogu darba sanāksme „Izglītojamo labizjūta izglītības iestādē”

Tiešsaistē

skolu direktora vietnieki audzināšanas jomā un sociālie pedagogi

G. Auza

L. Vilcāne

I. Mazūdre

19.10.

13.00

Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības tehnoloģiju mentoru sanāksme

Tiks precizēts

Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības tehnoloģiju mentori

S. Joma

A. Rasiņa

19.10.

13.30

Latviešu valodas studija

Attālināti

pirmsskolas skolotāji, pedagogu palīgi

I. Leilande

19.10.

15.00

Kursu „Tiesību un varas jautājumi sociālajā un pilsoniskajā jomā” 2. nodarbība

Attālināti

pedagogi

D. Pētersone- Gūtmane

19.10.

14.00

Kursu „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 1. grupas 2. nodarbība

Attālināti

skolotāji, tehniskie darbinieki

I. Leilande

līdz 20.10.

papildināts

 

Skolēnu pieteikšana Angļu valodas valsts 51. olimpiādes 2. posmam

Tiešsaistē (edu.lu.lv)

10. – 12. klašu skolēni

I. Leilande

20.10.

mainīts uz 25.10

15.00

mainīts laiks

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju sanāksme

Attālināti

jomas skolotāji

K. Romanovska

20.10.

10.00

Konference Jelgavas valstspilsētas un novada matemātikas skolotājiem

“Prasme. Kā mācīt? Kā vērtēt?” (3 st.)

Tiešsaistē

Jelgavas valstspilsētas un novada skolotāji pēc pieteikuma no 11.10.2021. vgim.jelgava.lv

I. Bandeniece

E. Slokenberga

20.10.

13.00

Kursu „Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi” 2. nodarbība

Attālināti

pirmsskolas, sākumskolas skolotāji

I. Dakne

20.10.

15.15

mainīts laiks

Kursu „Vērtēšanas principi sākumskolā” 1. nodarbība

Attālināti

1.- 3. klašu skolotāji

D. Pētersone- Gūtmane

21.10.

9.00

Kursi matemātikas skolotājiem “Metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem matemātikā” 2.daļa

Lektors M. Balode

Tiešsaitē

Jelgavas valstspilsētas un novada matemātikas skolotāji pēc pieteikuma

https://ej.uz/JVG_oktobris1

I. Bandeniece

E. Slokenberga

21.10.

9.30

Kursu „Podkāsta (raidieraksta) veidošana un integrēšana mācību procesā” 2. nodarbība

Attālināti

skolotāji

V. Cielava

21.10.

10.00

Tehnoloģiju jomas skolotāju sanāksme

Jaunrades nams „Junda”

jomas skolotāji

S. Titova

U. Pekša

21.10.

papildināts

12:00

Sākumskolas jomas sanāksme

attālināti

jomas skolotāji

E. Dinsberga

Dz. Zingule

22.10.

precizēts

9.00

Kursi “Efektīva attālinātā un kombinētā mācību procesa organizēšana izglītības iestādē” (6 st.)

Tiešsaitē

Jelgavas valstspilsētas un novada skolotāji https://ej.uz/JVG_oktobris2

I. Bandeniece

E. Slokenberga

22.10.

9.30

Kursu „Video veidošana un rediģēšana” (ar priekšzināšanām)

2. nodarbība

Attālināti

skolotāji

V. Cielava

25.10.

9.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

25.10.

papildināts

15:00-17:30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē 10. – 11. klašu skolēni V. Cielava

26.10.

13.30

Latviešu valodas studija

Attālināti

pirmsskolas skolotāji, pedagogu palīgi

I. Leilande

26.10.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

26.10.

15.30

Dabaszinātņu jomas sanāksme bioloģijas skolotājiem

Attālināti

bioloģijas skolotāji

A. Lāce

27.10.

10.00

Pieredzes seminārs „Izglītojamo mācību snieguma un labbūtības pamatā – bērna emocionālās vajadzības un pašsajūta”

Jelgavas 4. vidusskola (tiešsaistē vai klātienē)

skolu direktori

G. Auza

A. Celms

27.10.

Pārcelts uz 15.10.

14.00

Kursu „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 2. grupas 2. nodarbība

Attālināti

skolotāji, tehniskie darbinieki

I. Leilande

27.10.

papildināts

15:00-17:30

Kursi „Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu Microsoft fotoattēli”
2. nodarbība

Tiešsaistē skolotāji V. Cielava

27.10.

15.30

Tehnoloģiju jomas sanāksme 5. un 8. klašu datorikas skolotājiem

Tiks precizēts

5. un 8. klašu datorikas skolotāji

U. Pekša

28.10.

13.00

Seminārs „Pedagoģiskā procesa vērošana kā vērtēšanas sastāvdaļa”

Attālināti

pirmsskolas skolotāji

I. Dakne

28.10.

14.00

Kursu „Vērtēšanas principi sākumskolā” 2. nodarbība

Attālināti

1.- 3. klašu skolotāji pēc pieteikuma

D. Pētersone- Gūtmane

Oktobris

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Oktobris

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

A. Skola

Skolu direktori

Oktobris

 

Atbalsta pasākumi izglītības iestādes akreditācijas procesa sagatavošanai

Jelgavas 4.sākumskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Jelgavas 4.sākumskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas vadības komandas

G. Auza

I. Mazūdre

Oktobris

 

Līdzdalība Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādē

 

 

G. Auza

T.Aleksandrova

S. Joma

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji