Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.03.- 31.03.

saskaņā ar grafiku

Kursi „Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam”

Jelgavas pilsētas skolas

pedagogi

A. Škinča

V. Cielava

02.03.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10.-12.klašu skolēni

A. Škinča

03.03.

9.00

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas privāto izglītības iestāžu vadītājas

G.Auza

S.Joma

03.03.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

G.Auza

S.Joma

03.03.

10.00

„Piena spēka” kausa izcīņa volejbolā

Valgunde

Skolu komandas 2004./2006.g.dz.

M. Actiņa

03.03.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1. nodarbība “Vērtību meistarklase”

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

L. Damberga

04.03.

13.00-14.30

Atklātā stunda sportā 6. klasē „Olimpiskās spēles Senajā Grieķijā”

Lūgums pedagogiem pieteikumus uz atklāto stundu sūtīt kristine.romanovska2@gmail.com

Jelgavas 4. vidusskola

sporta skolotāji

U. Ozols

K.Romanovska

04.03.

14.00

Koru koncerta „Dziesmubērns” repertuāra apguves skates 1.kārta,

gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu kori

I. Mazūdre

A. Celms

M. Asarīte

04.03.

15.30

Mācību jomu vadītāju sanāksme „Mācību stundas analīzes kritēriji”

ZRKAC

mācību jomu vadītāji

D. Pētersone – Gūtmane

04.03.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Jelgavas Valsts ģimnāzija

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

05.03.

10.00

LOK projekta „Sporto visa klase” sacensības

ZOC

projektā iesaistītās 3.klases

Sporta skolotāji

05.03.

15.00

Mācīšanās grupa “Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam”

ZRKAC

tālākizglītotāji

A. Škinča

S. Šabanska

05.03.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

N. L. Horste

06.03.

pārcelts 

9.00

Kursi „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”

ZRKAC

pedagogi un tehniskie darbinieki pēc pieteikuma

V. Cielava

06.03.

10.50 un 12.00

Atklātā stunda vēsturē 6. klasē „Olimpiskās spēles Senajā Grieķijā”

Lūgums pedagogiem pieteikumus uz atklāto stundu sūtīt kristine.romanovska2@gmail.com

Jelgavas 4. vidusskola

vēstures skolotāji

K.Romanovska

06.03.

9.30

Kursi „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā”

ZRKAC

PII skolotāji

I. Dakne

06.03.

11.00

Latvijas skolēnu 73. spartakiāde „Tautas bumba”

Dobele

Jelgavas 4.vidusskolas, Jelgavas 6.vidusskolas, Jelgavas 4.sākumskolas komandas

M. Actiņa

09.03.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10.-12.klašu skolēni

A. Škinča

10.03.

9.00

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

PII „Zemenīte”

PII „Zemenīte” vadības komanda, atbalsta speciālisti

S. Joma

I. Vanaga

10.03.

13.00

Seminārs „Sadarbība ar vecākiem”

PII „Ķipari”

PII „Ķipari” pedagogi

L. Kudreņicka

10.03.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 2. nodarbība “Vērtību meistarklase”

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

L. Damberga

11.03.

11.00

labots

Zemgales reģiona Skolēnu skatuves runas konkurss

Jelgavas pilsētas bibliotēka

skolēni pēc pieteikuma

I.Mazūdre

11.03.

11.00

Tautas deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” priekšskate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Jelgavas Kultūras nams

Jelgavas pilsētas tautas deju kolektīvi

I.Mazūdre

A.Skrastiņa

11.03.

pārcelts uz aprīli

 

Tīklošanās domnīca ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem

Zemgales plānošanas reģions, Katoļu ielā 2b, Jelgavā

ekonomikas un sociālo zinību skolotāji pēc pieteikuma inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv

I.Mazūdre

11.03.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

11.03.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Jelgavas Valsts ģimnāzija

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

12.03.

10.00

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 4. klasei

ZRKAC

4. klašu skolēni

V. Cielava

12.03.

10.00

LOK projekta „Sporto visa klase” sacensības

ZOC

projektā iesaistītās 5.klases

Sporta skolotāji

12.03.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

N. L. Horste

13.03.

10.00

Krievu valodas olimpiāde 7.-8.klasei

ZRKAC

7. – 8. klašu skolēni

V. Cielava

13.03.

15.00

Kursi „Vērtēšana skolēnu izaugsmei”

ZRKAC

mācību jomu vadītāji

skolu direktoru vietnieki izglītības jomā

D. Pētersone – Gūtmane

16.03.

9.00

E-prasmju diena pedagogiem

ZRKAC

pedagogi

A. Škinča

 

17.-19.03.

pārcelts 

 

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei

Izglītības iestādes

skolēni

L. Stepanova

Izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki

17.03.

10.00

Darbs ar mācību programmas paraugu, tematiskā plāna veidošana

ZRKAC

7. klašu matemātikas skolotāji

M. Jirgensone

D. Pētersone – Gūtmane

18.03.

saskaņā ar grafiku

Pedagoģiskā procesa vērošana 6 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupās

PII „Zemenīte”, „Sprīdītis”, „Rotaļa”, „Zvaigznīte”, „Zīļuks”, „Kāpēcīši”, „Ķipari”

sākumskolas pedagogi pēc pieteikuma

I. Dakne,

D. Pētersone – Gūtmane

18.03.

atcelts 

10.00 – 17.00

„Lielā balva 2020” skolu komandām

Sporta halle

Skolu komandas

M. Actiņa

18.03.

pārcelts 

14.00

Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē”

Jelgavas pamatskola „Valdeka” – attīstības centrs

Jelgavas pamatskolas „Valdeka” – attīstības centra

vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

18.03.

atcelts 

15.00

Dabaszinātņu jomas pedagogu sanāksme

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Dabaszinātņu jomas pedagogi

A. Lāce

K. Daģis

18.03.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Jelgavas Valsts ģimnāzija

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

19.03.

saskaņā ar grafiku

Pedagoģiskā procesa vērošana 6 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupās

PII „Vārpiņa”, „Pasaciņa”, „Gaismiņa”, „Rūķu māja”, „Kamolītis”, „Lācītis”

Sākumskolas pedagogi pēc pieteikuma

I. Dakne,

D. Pētersone – Gūtmane

19.03.

atcelts 

10.00 – 12.00

„Lielā balva 2020” pirmskolas izglītības iestādēm

Sporta halle

Jelgavas izglītības iestāžu sešgadnieku komandas

M. Actiņa

19.03.

13.00

Praktisko darbu darbnīca 5. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Dakne

19.03.

pārcelts 

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

19.03.

atcelts 

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

N. L. Horste

19.-20.03.

pārcelts 

 

 

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12. klasei

Izglītības iestādes

skolēni

L. Stepanova

Izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki

21.03.

nenotiks

 

LOK projekta „Sporto visa klase” stafešu sacensības

Dobeles sākumskola

3.klases

Sporta skolotāji

23.03.

15.00

Mācību jomas „Veselība un fiziskā aktivitāte” skolotāju sarunas – Jaunais mācību saturs 4.-6.klasē

ZRKAC

Jomas pedagogi

M. Actiņa

23.03.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10.-12.klašu skolēni

A. Škinča

24.03.

pārcelts 

9.00

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

PII „Kāpēcīši”

PII „Kāpēcīši” vadības komanda, atbalsta speciālisti

S. Joma

I. Vanaga

24.03.

10.00

Skolu kauss telpu futbolā – Zemgales reģions

Tukums

2000.-2003. g.dz. jaunieši

M. Actiņa

24.03.

pārcelts 

14.00

Darba sanāksme „Mācību un audzināšanas darbā īstenotās pieejas izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanai”

Jelgavas 4.sākumskola

izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā

I.Mazūdre

G.Upīte

24.03.

14.30

Seminārs „Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) programmatūras ArcGIS izmantošana mācību procesā”

ZRKAC

ģeogrāfijas, dabaszinību un informātikas skolotāji pēc pieteikuma

A. Škinča

25.03.

atcelts 

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Svētbirze

skolēni

Izglītības iestāžu vadītāji

25.03.

atcelts 

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Jelgavas Valsts ģimnāzija

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

26.03.

pārcelts 

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija (I.Kaminska)

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I.Vanaga

26.03. 

13.00

Seminārs PII vadītājiem un skolu direktoru vietniekiem „Lasītprasme”

PII „Sprīdītis”

PII vadītāji un skolu direktoru vietnieki

I. Dakne

26.03.

13.30

Jelgavas pilsētas 49. skolēnu spartakiāde “Drošie un veiklie”

Sporta halle

2009.-2010.g.dz.

M. Actiņa

26.03.

pārcelts uz 31.03.

15.00

Sākumskolas jomas seminārs „Prasmju apguve izglītības kompetenču kontekstā”

Jelgavas Centra pamatskola

Sākumskolas pedagogi, kuri vēroja pedagoģisko procesu PII

D. Zingule,

E. Dinsberga

26.03.

atcelts 

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

N. L. Horste

27.03.

pārcelts 

9.00

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

Jelgavas 6.vidusskola

Jelgavas 6. vidusskolas vadības komanda, atbalsta speciālisti

S. Joma

I. Vanaga

 

30.03.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10.-12.klašu skolēni

A. Škinča

31.03.

pārcelts 

9.00

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

PII „Kamolītis”

PII „Kamolītis” vadības komanda, atbalsta speciālisti

S. Joma

I. Vanaga

31.03.

14.00

Meiteņu futbols atgriežas skolās

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

2006./2008.g.dz.

M. Actiņa

Marts

atcelts 

Pēc grafika

Darba sanāksme „Individuāls pedagoģiskais atbalsts katra bērna izaugsmei”

Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas 6. vidusskola

Jelgavas Centra pamatskolas, Jelgavas 6. vidusskolas vadības komanda

T.Aleksandrova

L. Stepanova

Marts

Pēc grafika

ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” sasniegto rezultātu izvērtēšana

Izglītības iestādes

Projekta koordinatori

G. Auza

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Marts

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Marts

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

Marts

 

Iekļaujošas izglītības atbalsta pasākumu pārraudzība

Izglītības iestādes

 

L. Vilcāne

L. Stepanova

I. Vanaga

01.04.

10.00

Pieredzes seminārs „Mācību satura un pieejas maiņa. Mācību darba organizēšana izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām”

Jelgavas pamatskola „Valdeka” – attīstības centrs

skolu direktori

G. Auza

G. Balode

01.04.

14.30

Kursi „Atbalsts 1.-3.klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā” (1.,2.grupa noslēguma nodarbība)

ZRKAC

1.-3.klašu pedagogi

D. Pētersone – Gūtmane

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

17.03.

atcelts

 

Pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas pilsētas slimnīca

R. Poikāne

24.03.

atcelts

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne