Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.03.

11.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

01.03.

15.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

12. klašu skolēni

A. Škinča

03.03.

13.00

Kursi „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”

Tiešsaistē

pedagogi

I. Leilande

03.03.

14.40

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

03.03.

15.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas seminārs “Formatīvā vērtēšana jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 5. un 6. vidusskolu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas pedagogi

L. Vēvere

03.03.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Tiešsaistē

programmas dalībnieki

I.Bandeniece

I. Liepa-Nagle

04.03.

14.00

Kursi “Labizjūta - pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga”

Tiešsaistē

Pedagogi

I. Leilande

05.03.

 

Zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference

Tiešsaistē

konferences dalībnieki

I. Mazūdre

Skolu atbildīgie

05.03.

15.00

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

08.03.

11.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

08.03.

15.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

12. klašu skolēni

A. Škinča

09.03.

14.00

Matemātikas jomas seminārs “Formatīvā vērtēšana matemātikas jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 6. vidusskolas matemātikas skolotāji

M.Jirgensone

09.03.

14.00

Darba sanāksme “Atbalsta pasākumi izglītojamajam attālinātā mācību procesā”

Tiešsaistē

direktora vietnieki izglītības jomā, sociālie pedagogi

G. Auza

L. Stepanova

L. Vilcāne

09.03.

19.00

Latviešu valodas kursi mazākumtautību izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.)

Tiešsaistē

pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

10.03.

15.00

Sociālās un pilsoniskās jomas seminārs “Formatīvā vērtēšana jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 5. vidusskolas sociālās un pilsoniskās jomas pedagogi

K.Romanovska

10.03.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

 

Tiešsaistē

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

 

11.03.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

IIAC

 

izglītības iestāžu psihologi

 

I. Vanaga 

11.03.

14.00

Sociālās un pilsoniskās jomas seminārs “Formatīvā vērtēšana jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 6. vidusskolas sociālās un pilsoniskās jomas pedagogi

K.Romanovska

11.03.

15.00

Valodu jomas pedagogu seminārs “Formatīvā vērtēšana valodu jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 5. vidusskolas valodu jomas pedagogi

A. Ozoliņa

I. Eliņa

11.03.

15.30

Dabaszinātņu jomas pedagogu seminārs “Formatīvā vērtēšana dabaszinātņu jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 5. vidusskolas dabaszinātņu jomas pedagogi

A. Lāce

K. Daģis

11.03.

15.30

Tehnoloģiju jomas pedagogu seminārs “Formatīvā vērtēšana tehnoloģiju jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 5. vidusskolas tehnoloģiju jomas pedagogi

S. Titova

U. Pekša

12.03.

12.00

Mācību jomu vadītāju seminārs “Supervīzija kopā ar Ingu Pāvulu”

Tiešsaistē

mācību jomu vadītāji

D. Pētersone - Gūtmane

12.03.

15.00

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

15.03.

9.00

Seminārs “Mācību stundu veidošana teātra mākslā 1. - 9. klasē” 1. nodarbība. Lektore I. Krišāne

Tiešsaistē

pedagogi pēc pieteikuma

L. Vēvere

D. Pētersone - Gūtmane

15.03.

9.30

E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem

Tiešsaistē

Zemgales reģiona pedagogi pēc pieteikuma

A. Škinča

17.03.

9.00

Kursi “Sasniedzamais rezultāts un snieguma līmeņa apraksts kā produktīvas stundas nosacījums”

Lektore I. Vilkārse

Tiešsaistē

pedagogi pēc pieteikuma

L. Vēvere

17.03

10.00

Kursi “21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās”

Tiešsaistē

klašu audzinātāji, pedagogi

L. Damberga

17.03.

13.00

Seminārs “Mācību stundu veidošana teātra mākslā 1. - 9. klasē” 2. nodarbība. Lektore I. Krišāne

Tiešsaistē

pedagogi pēc pieteikuma

L. Vēvere

D. Pētersone - Gūtmane

17.03.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

17.03.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Tiešsaistē

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

22.03.

11.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

22.03.

15.00

Seminārs “Mācību stundu veidošana teātra mākslā 1. - 9. klasē” 3. nodarbība. Lektore I. Krišāne

Tiešsaistē

pedagogi pēc pieteikuma

L. Vēvere

D. Pētersone - Gūtmane

22.03.

15.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

12. klašu skolēni

A. Škinča

23.03.

13.00

Kursi “Labizjūta - pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga”

Tiešsaistē

pedagogi

I. Leilande

24.03.

10.00

Darba sanāksme skolu direktoriem

Tiešsaistē

skolu direktori

G. Auza

24.03

14.00

Kursi “21. gadsimta prasmes izglītībā” 1. nodarbība

Tiešsaistē

pedagogi

L. Damberga

24.03.

14.00

Matemātikas jomas seminārs “Formatīvā vērtēšana matemātikas jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 5. vidusskolas matemātikas skolotāji

M. Jirgensone

24.03.

15.00

Valodu jomas pedagogu seminārs “Formatīvā vērtēšana valodu jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 5. vidusskolas valodu jomas pedagogi

A. Ozoliņa

I. Eliņa

24.03.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Tiešsaistē

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

25.03.

15.30

Dabaszinātņu jomas pedagogu seminārs “Formatīvā vērtēšana dabaszinātņu jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 6. vidusskolas dabaszinātņu jomas pedagogi

A. Lāce

K. Daģis

25.03.

15.30

Tehnoloģiju jomas pedagogu seminārs “Formatīvā vērtēšana tehnoloģiju jomā”

Tiešsaistē

Jelgavas 6. vidusskolas tehnoloģiju jomas pedagogi

S. Titova

U. Pekša

25.03.

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Svētbirze

 

Izglītības iestāžu vadītāji

26.03.

13.00

Kursu “Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem” 1. nodarbība

Tiešsaistē

pedagogi pēc pieteikuma

D. Pētersone - Gūtmane

26.03.

15.00

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

29.03.

11.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

29.03.

13.00

Kursu “Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem” 2. nodarbība

Tiešsaistē

pedagogi pēc pieteikuma

D. Pētersone - Gūtmane

29.03.

15.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

12. klašu skolēni

A. Škinča

30.03.

13.00

Kursi “Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā”

Tiešsaistē

pedagogi

I. Leilande

31.03

14.00

Kursi “21. gadsimta prasmes izglītībā” 2. nodarbība

Tiešsaistē

pedagogi

L. Damberga

31.03.

15.30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

Tiešsaistē

programmas dalībnieki

I. Bandeniece

I. Liepa-Nagle

Tiks precizēts

13.00

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes ”Mācos Mācīties” pieredze “Āra nodarbību plānošana un realizēšana”

Tiešsaistē

pirmsskolas pedagogi

A. Siliņa

Tiks precizēts

16.00

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums “Skolēnu pašpārvalžu darbības iespējas attālinātajā mācību procesā”

Tiešsaistē

izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieki pēc pieteikuma

I. Mazūdre

M. Asarīte

Marts

 

Darba sanāksme “Izglītības iestādes izaugsmes vide”

Tiešsaistē

Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

Marts

 

Darba sanāksme “Izglītības iestādes izaugsmes vide”

Tiešsaistē

Jelgavas 6. vidusskolas vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

Marts

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Marts

 

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

A. Sloka

Skolu direktori

Marts

 

Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošana

Meiju ceļš 9

 

G. Auza

V. Maido