Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.11.- 30.11.

saskaņā ar grafiku

Pedagogu digitālās kompetences pilnveides pasākumi

Jelgavas pilsētas skolas

Pedagogi

A. Škinča,

V. Cielava

02.11.

10.00

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

S. Joma

02.11.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

12. klašu skolēni

A. Škinča

02.11.

16.00

Latviešu valodas studija pedagogiem

Tiešsaistē

Pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

02.11.

17.15 – 20.15

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

03.11.

15.00 – 18.00

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.)
(1. nodarbība)

Tiešsaistē

Pedagogi, tehniskie darbinieki

I. Leilande

03.11.

15.30

Sanāksme 4. klašu sociālo zinību un vēstures pedagogiem

Tiešsaistē

4. klašu sociālo zinību un vēstures pedagogi

K. Romanovska

04.11.

10.00

Angļu valodas valsts 50. olimpiādes 2. posms

Tiešsaistē (platformā edu.lu.lv)

10. – 12. klašu skolēni

I. Leilande

04.11.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

04.11

15.00

Kursi “Caurviju un karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību procesā”

Tiešsaistē

Pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti

L. Damberga

04.11.

15.00 – 18.00

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.)
(2. nodarbība)

Tiešsaistē

pedagogi, tehniskie darbinieki

I. Leilande

04.11.

17.15 – 20.15

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

05.11.

13.00

Sanāksme privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem

Tiešsaistē

privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā

I. Vicupa

05.11.

15.30

Sanāksme 7. un 10. klašu vēstures pedagogiem

Tiešsaistē

7. un 10. klašu vēstures pedagogi

K. Romanovska

06.11.

13.00

Sanāksme privāto pirmsskolas izglītības iestāžu grupu pārstāvjiem, kas piesaistīti skolām

Tiešsaistē

privāto pirmsskolas izglītības iestāžu grupu pārstāvjiem

I. Vicupa

06.11.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

07.11.

9.00 – 12.45

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

09.11.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

12. klašu skolēni

A. Škinča

09.11.

16.00

Latviešu valodas studija pedagogiem

Tiešsaistē

Pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

09.11.

17.15 – 20.15

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

10.11.

15.00

Seminārs skolu direktora vietniekiem izglītības jomā un mācību jomu vadītājiem „Aktualitātes valsts pārbaudes darbos 2020./2021.m.g.”

Tiešsaistē (ZOOM platformā)

skolu direktora vietnieki izglītības jomā, mācību jomu vadītāji

T. Aleksandrova

L. Stepanova

24.11

15.00

Kursi “Caurviju un karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību procesā”

Tiešsaistē

Pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti

L. Damberga

11.11.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

11.11.

15.00

Sākumskolas jomas seminārs 1. klašu pedagogiem „Vērtēšana”

Tiešsaistē

Sākumskolas 1. klašu pedagogi

E. Dinsberga, D. Zingule

11.11.

15.30

Mācību jomu vadītāju sanāksme

Tiešsaistē

Mācību jomu vadītāji

D. Pētersone – Gūtmane

 

11.11.

15.00 – 17.30

Seminārs „IT rīki virzīta mācību procesa organizēšanai un AS sniegšanai tiešsaistē”

Tiešsaistē

tālākizglītotāji

A. Škinča

11.11.

17.15 – 20.15

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

12.11.

10.00

Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 2. posms

Izglītības iestādēs

10. – 12. klašu skolēni

I. Leilande

12.11.

15.00

Sākumskolas jomas seminārs 4. klašu pedagogiem „Vērtēšana”

Tiešsaistē

Sākumskolas 4. klašu pedagogi

E.Dinsberga, D. Zingule

12.11.

15:30 - 17:30

Kursu “Kompetenču pieejā balstītā mācību satura būtiskākie aspekti” 4. nodarbība

tiešsaistē

pedagogi pēc pieteikuma

A. Škinča,

D. Pētersone – Gūtmane

13.11.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

16.11.

14.15 – 16.00

Seminārs „IT rīki un resursi uzdevumu veidošanai sākumskolā”

Tiešsaistē

Sākumskolas pedagogi pēc pieteikuma

A. Škinča

16.11.

15.00

Matemātikas jomas pedagogu seminārs „SLA matemātikā”

Tiešsaistē

Matemātikas pedagogi

M. Jirgensone

16.11.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni

A. Škinča

16.11.

17.15 – 20.15

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

18.11.

Visas dienas garumā

Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadiena.

Ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta J.Čakstes pieminekļa

 

individuāli izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza
Izglītības iestāžu vadītāji

atcelts

Skolu jauniešu veidoto sveču kompozīciju „Latvija ugunszīmēs” iedegšana

Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

Jelgavas 4.,

5., 6., Tehnoloģiju vidusskola,

Jelgavas Valsts, Spīdolas Valsts ģimnāzija

 

Izglītības iestāžu vadītāji

19.11.

10.00

Kursi „Konstruktīvā komunikācija” Lektors: E. Apsalons (1. nodarbība)

ZRKAC un tiešsaistē

Direktoru vietnieki pēc pieteikuma (2 no iestādes)

D. Pētersone – Gūtmane

 

19.11.

17.15 – 20.15

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

20.11.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

23.11.

15.00 – 16.40

Seminārs „Interaktīvi resursi matemātikās mācību procesā 7. - 12. klasei”

Tiešsaistē

Matemātikas pedagogi pēc pieteikuma

A. Škinča

23.11.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

12. klašu skolēni

A. Škinča

23.11.

17.15 – 20.15

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

24.11.

13.00

Seminārs „E-klase pirmsskolā”

Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji

S.Joma

25.11.

10.00

Kursi „Konstruktīvā komunikācija” Lektors: E. Apsalons (2. nodarbība)

ZRKAC un tiešsaistē

Direktoru vietnieki pēc pieteikuma (2 no iestādes)

D. Pētersone – Gūtmane

 

25.11.

10.00

Skolu direktoru darba sanāksme „Aktualitātes izglītības procesa organizēšanā un īstenošanā”

Tiešsaistē

Skolu direktori

G.Auza

25.11.

17.15 – 20.15

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

26.11.

10.00

Bioloģijas valsts 43. olimpiādes 2. posms

Izglītības iestādēs

9. – 12. klašu skolēni

D. Pētersone – Gūtmane

26.11.

15:30 - 17:30

Kursu “Kompetenču pieejā balstītā mācību satura būtiskākie aspekti” 5. nodarbība

tiešsaistē

pedagogi pēc pieteikuma

A. Škinča,

D. Pētersone – Gūtmane

27.11.

14:00

Jelgavas satiksmes infrastruktūras piemērs: Jelgavas dzelzceļš laiku lokos (1868 līdz 1940).

Lektors: Dr. hist. Gints Putiķis (Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs)

tiešsaistē

Pedagogi un skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča,

D. Pētersone – Gūtmane

27.11.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

30.11.

17.15 – 20.15

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

30.11

17.00

Metodiskais seminārs “Transformācijas spēļu izveide un izmantošana karjeras konsultēšanā”

ZRKAC

Pedagogi karjeras konsultanti

L. Damberga

Novembris

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T. Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Novembris

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

Novembris

 

Izglītības iestāžu izstrādāto individuālo izglītības programmu apguves plānu satura izvērtēšana

Izglītības pārvalde

 

G.Auza

L. Vilcāne

L. Stepanova

I. Vanaga

Novembris

 

Akreditācija Jelgavas pamatskolā „Valdeka” – attīstības centrā, Jelgavas Centra pamatskolā

Jelgavas pamatskola „Valdeka” – attīstības centrs, Jelgavas Centra pamatskola

direktori

G. Auza

I. Mazūdre

 

A. Škinča,
D. Pētersone – Gūtmane