Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.11.

10.00

LOK projekta “Sporto visa klase” atklāšana

Rīga

Projektā iesaistītās klases

Sporta skolotāji

01.11.

13.00

ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu koordinatori

G. Auza

L. Vilcāne

04.11.

14.00

Ekspertu konsīlijs „Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieguvumi”

Latvijas Zinātņu akadēmija

pēc uzaicinājuma

G. Auza

04.11.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni

A. Škinča

05.11.

9.00

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

privāto izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

S. Joma

05.11.

10.00

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

S. Joma

05.11.

13.00

Darbseminārs "Vecāku un pedagogu sadarbība 21. gadsimta pirmsskolas izglītības iestādē".

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte”

pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” pedagogi

L. Kudreņicka

05.11.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” “Pašizziņas meistarklase” 1. nodarbība

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

L. Damberga

05.11.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

06.11.

9.00

Pieredzes seminārs „Inovatīvā prakse un pieredze izglītojamo motivācijas paaugstināšanā”

Jelgavas 4. vidusskola

skolu direktori

G. Auza

A. Celms

06.11.

 

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri

Rīga

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedri

 

06.11.

9.00

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi ,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana."

Jelgavas pamatskola "Valdeka"- attīstības centrs

sākumskolas pedagogi pēc pieteikuma liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv

G. Balode

L. Gutnika

06.11.

10.00

Seminārs „Ceļā uz jauno valsts aizsardzības koncepciju”

Latvijas Lauksaimniecības universitātes sudraba zāle

vidusskolēni, pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

06.11.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

06.11.

15.30

Mācību jomu vadītāju sanāksme

ZRKAC

mācību jomu vadītāji

D. Pētersone – Gūtmane

07.-08.11.

10.00

Skola2030 ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu

BA „Turība”, Graudu iela 68, Rīga

vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadības komandas

G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

07.11.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde Basketbols

Sporta halle

2004.-2005.g.dz. skolēni

M.Actiņa

07.11.

15.00

Mācīšanās grupa „Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam”

ZRKAC

tālākizglītotāji

S. Šabanska, A. Škinča

08.11.

11.00

Zemgales reģiona sporta skolotāju seminārs

Līvbērze, Jelgavas novads

sporta skolotāji

M.Actiņa

11.11.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni

A. Škinča

11.11.

17.00

Lāčplēša diena. Lāpu gājiens no O.Kalpaka ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem. Svinīgs brīdis pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem

stāšanās O.Kalpaka un Svētes ielā no plkst. 16.30)

izglītojamie, pedagogi

G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

12.11.

pārcelts

 

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

PII „Gaismiņa”

PII „Gaismiņa” vadības komanda un atbalsta speciālisti

S. Joma

I. Vanaga

12.11.

12.00

Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē”

 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas

vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

12.11.

13.00

ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu koordinatori

T.Aleksandrova

12.11.

14.00

Seminārs skolu direktora vietniekiem izglītības jomā „Aktualitātes valsts pārbaudes darbos 2019./2020.m.g.”

Izglītības pārvalde

skolu direktora vietnieki izglītības jomā

L. Stepanova

12.-13.11.

15.00

Kursi „Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana

svešvalodu stundās”(12st.)

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Pedagogi pēc iepriekšējas pieteikšanās https://forms.gle/VtddfLRnZuyax4317

A. Ozoliņa

12.11.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” “Pašizziņas meistarklase” 2. nodarbība

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

L. Damberga

13.11.

14.00.

Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē”

Jelgavas 4. vidusskola

Jelgavas 4. vidusskolas

vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

13.11.

15.00

Sākumskolas jomas sanāksme “Jaunais mācību saturs un kompetenču pieeja, jaunā dabaszinību programma”

ZRKAC 204. auditorija

izglītības iestāžu sākumskolas jomu vadītājas

Dz. Zingule

E. Dinsberga

14.11.

10.00

Vācu valodas 50. olimpiāde 10. – 12. klasēm

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni

A.Ozoliņa,

D. Pētersone – Gūtmane, skolu atbildīgie pedagogi

14.11.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija (I.Kaminska)

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I.Vanaga

14.11.

14.30

Darbseminārs „ Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas vietnieka dokumentācija, dati” 2. nodarbība

ZRKAC

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki

I. Dakne

15.11

9.30

Kursi „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” (36h), 3. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas skolotāji

I. Dakne

A. Jankevica

15.11.

12.00

Kursi „Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā”

Pirmsskolas izglītības iestāde ”Zemenīte ”

pedagogi pēc pieteikuma

S. Šabanska

15.11.

14.30

Mācīšanās grupa ”Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam”

ZRKAC

tālākizglītotāji

S. Šabanska,

A. Škinča

15.11. – 30.11.

 

Tikšanās ar skolu vadības komandām pedagogu pašnovērtējuma testa rezultātu analīzei un digitālās kompetences pilnveides plāna izveidei izglītības iestādē

Izglītības iestādes

skolu vadības komandas

A. Škinča,

S. Šabanska

18.11.

11.30

Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadiena.

Ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta J.Čakstes pieminekļa

 

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza
Izglītības iestāžu vadītāji

18.11.

17.00

Skolu jauniešu veidoto sveču kompozīciju „Latvija ugunszīmēs” iedegšana

Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

19.-21.11.

 

Jelgavas sadraudzības pilsētas Ivano-Frankovskas izglītības vadītāju pieredzes apmaiņas vizīte Jelgavā

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes pēc grafika

 

G. Auza

T.Aleksandrova

19.11.

9.00

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

PII Vārpiņa

 

PII Vārpiņa vadības komanda un atbalsta speciālisti

I.Vanaga

19.11.

13.00

Jelgavas Amatu viduskols Konventa sēde

Jelgavas Amatu vidusskola

konventa pārstāvji

G. Auza

19.11.

15.00

Kursi „Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana

svešvalodu stundās”(12st.)

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Pedagogi pēc iepriekšējas pieteikšanās https://forms.gle/VtddfLRnZuyax4317

A. Ozoliņa

19.11.

15.30

Sanāksme dabaszinātņu mācību jomas pedagogiem

JVĢ

dabaszinātņu mācību jomas pedagogi

K. Daģis

19.11.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

20.-21.11.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde - Basketbols

Sporta halle

2006.-2007.g.dz. skolēni

M.Actiņa

20.11.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

20.11.

15.00

Sanāksme sociālās un pilsoniskās mācību jomas pedagogiem

ZRKAC 204. auditorija

sociālās un pilsoniskās mācību jomas pedagogi

E. Šakurova

K.Romanovska

21.11.

14.30

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs „Pedagoģiskās padomes sēde”

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki

I. Dakne

21.11.

10.00

Bermontiādei - 100. Diskusija jauniešiem „Kas ir varonība?”

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

izglītojamie

V. Maido

21.11.

13.00

Bermontiādei - 100. Diskusija jauniešiem „Kas ir varonība?”

Jelgavas 6. vidusskola

izglītojamie

I. Arbidane

21.11.

15.00

Kursi „Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana svešvalodu stundās”(12st.)

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Pedagogi pēc iepriekšējas pieteikšanās https://forms.gle/VtddfLRnZuyax4317

A. Ozoliņa

22.11.

9.30

Kursi „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” (36h),

4. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas skolotāji

I. Dakne

A. Jankevica

22.11.

12.00.

Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē”

Jelgavas Amatu vidusskola

Jelgavas Amatu vidusskolas

vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

25.11.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. kl. skolēni

A. Škinča

26.11.

pārcelts uz 17. decembri

 

Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā”

PII „Pasaciņa”

PII „Pasaciņa” vadības komanda un atbalsta speciālisti

S. Joma

I. Vanaga

26.11.

10.00.

Krievu valodas (svešvalodas) 23. olimpiāde 9. – 12.klasēm

ZRKAC

9. – 12. klašu skolēni

A.Ozoliņa,

D. Pētersone – Gūtmane, skolu atbildīgie pedagogi

27.11.

10.00

Pieredzes seminārs „Mācību metožu un paņēmienu izmantošana izglītojamā personības daudzpusīgai attīstībai”

Jelgavas Centra pamatskola

skolu direktori

G. Auza

J. Skrupskis

papildināts

27.11.

13:00

Literārā pēcpusdiena "Ciemos pie pasaku karaļa Kārļa Skalbes”

Jelgavas 4. vidusskola

5.  – 6. klašu skolēnu komanda (5 skolēni komandā)

I.Klāva

27.-28.11.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde Basketbols

Sporta halle

2000.-2003.g.dz. skolēni

M.Actiņa

28.11.

10.00

Bioloģijas 42. olimpiāde 9. – 12.kl. (tiešsaistē)

ZRKAC

9. – 12. klašu skolēni

K. Daģis

D. Pētersone – Gūtmane, skolu atbildīgie pedagogi

28.11.

13.00

Praktisko darbu darbnīca 2. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas skolotāji

I. Dakne

28.11.

13.00

Programmas “FasTracKids” skolotāju metodiskā sanāksme

tiks precizēts

FTK skolotāji

S. Šabanska

29.11.

14.00.

Kursi “Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi”(Vitae)

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

S. Šabanska

30.11.

10.00

Kursi “Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi” (Vitae)

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

S. Šabanska

Novembris

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Novembris

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

Novembris

 

Iekļaujošas izglītības atbalsta pasākumu pārraudzība

Izglītības iestādes

 

L. Vilcāne

L. Stepanova

I. Vanaga

Novembris

 

Atbalsta pasākumi izglītības iestādes akreditācijas procesa sagatavošanai

Jelgavas Centra pamatskola

direktori

G. Auza

I. Mazūdre

Praksē balstīta pedagogu mācīšanās un inovāciju pārnese

04.11.

8.30

Atklātā stunda latviešu valodā 9.klasē „Komats saikļa "un" priekšā”

Skolotāja Biruta Kamša

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

pedagogi pēc pieteikuma https://ej.uz/JSVg_4_11

I. Vilkārse

R. Tīrumniece

04.11.

8.30

Atklātā stunda mūzikā 9.klasē „Mūzika un personības”

Skolotāja Agija Pizika

04.11.

8.30

Atklātā stunda matemātikā 10.klasē „Vienādojumi”
Skolotāja Daiga Dzērve

04.11.

8.30

Atklātā stunda matemātikā 7.klasē „Izteiksmju pārveidošana, identitātes”
Skolotāja Evelīna Strelēvica

04.11.

8.30

Atklātā stunda matemātikā 7.klasē „Darbības ar algebriskām izteiksmēm, identitātes”
Skolotāja Inta Zubova

04.11.

8.30

Atklātā stunda sportā 8.klasē „Basketbola apmāciba”
Skolotājs Raimonds Liniņš

04.11.

8.30

Atklātā stunda ģeogrāfijā 12.klasē „Dažādu ekosistēmu prezentācijas”
Skolotājs Ingus Meiliņš

04.11.

8.30

Atklātā stunda latviešu valodā 9.klasē „Frazeoloģismi”

Skolotāja Antra Latiša

04.11.

9.15

Atklātā stunda mājturībā 9.klasē „Tamborēšana. Mežģīņtamborējumi”

Skolotāja Ieva Hofmane

04.11.

9.15

Atklātā stunda Latvijas vēsturē 7.klasē „Livonijas pilsētas”
Skolotāja Baiba Atmane

04.11.

10.10

Atklātā stunda angļu valodā 8.klasē „Veselība”

Skolotāja Inga Branta

04.11.

10.10

Atklātā stunda latviešu valodā 7.klasē „Atgriezeniskā saite pēc „Skolas somas” ekskursijas”

Skolotāja Dace Lielanse

04.11.

10.10

Atklātā stunda matemātikā 11.klasē „Kombinatorika”
Skolotāja Anita Indāre

04.11.

10.10

Atklātā stunda matemātikā 7.klasē „Izteiksmju pārveidošana, identitātes”
Skolotāja Evelīna Strelēvica

04.11.

10.10

Atklātā stunda matemātikā 7.klasē „Darbības ar algebriskām izteiksmēm”
Skolotāja Inta Zubova

04.11.

10.10

Atklātā stunda fizikā 8.klasē „Kustība, ātrums”
Skolotājs Nauris Kaņka

04.11.

10.10

Atklātā stunda angļu valodā 8.klasē „Globālas vides problēmas”
Skolotājs Miks Kapsis

04.11.

10.10

Atklātā stunda sportā 12.klasē „Basketbola apmāciba”
Skolotājs Jānis Rihards

04.11.

10.55

Atklātā stunda literatūrā 8.klasē „Imants Ziedonis „Epifānijas””
Skolotāja Dace Lielanse

04.11.

11.40

Atklātā stunda pasaules vēsturē 7.klasē „Tirdzniecība Eiropā”
Skolotāja Baiba Atmane

04.11.

11.40

Atklātā stunda matemātikā 9.klasē „Līdzīgi trijstūri”
Skolotāja Margita Jirgensone

04.11.

11.40

Atklātā stunda sportā 12.klasē „Basketbola apmāciba”
Skolotāja Zane Grava

04.11.

12.25

Atklātā stunda mūzikā 8.klasē „Opera 19.gs.”

Skolotāja Agija Pizika

04.11.

12.25

Atklātā stunda bioloģijā 7.klasē „Prakstiskais darbs. Stumbra uzbūve”

Skolotāja Sibilla Gedvila

04.11.

12.25

Atklātā stunda literatūrā 7.klasē „Biogrāfiskā proza”
Skolotāja Daiga Krišāne

04.11.

12.25

Atklātā stunda latviešu valodā 11.klasē „Latviešu valodas attīstība, bagātība un kopšana”

Skolotāja Antra Latiša

04.11.

12.25

Atklātā stunda vizuālajā mākslā 10.klasē „Zīmes,simboli,simboliskas zīmes”

Skolotāja Dace Lejēja

04.11.

12.25

Atklātā stunda kulturoloģijā 12.klasē „19.gadsimtā cilvēki dzīvo, strādā, jūt...”

Skolotāja Lita Vēvere

04.11.

12.25

Atklātā stunda dabaszinībās 10.klasē „Šūnas uzbūve un tās sastāvdaļu funkcijas (radošais darbs grupā ar snieguma līmeņu aprakstu)”

Skolotāja Agija Lāce

04.11.

13.10

Atklātā stunda matemātikā 8.klasē „Skaitļu kopas”
Skolotāja Vita Paula

04.11.

13.10

Atklātā stunda matemātikā 8.klasē „Darbības ar racionāliem skaitļiem”

Skolotāja Evelīna Strelēvica

04.11.

13.10

Atklātā stunda krievu valodā 7.klasē „Mana klase, mans kabinets”

Skolotāja Olga Čerkovska

04.11.

13.10

Atklātā stunda vācu valodā 7.klasē „Brīvais laiks”

Skolotāja Maruta Gāle

04.11.

13.10

Atklātā stunda bioloģijā 9.klasē „Asinis”

Skolotāja Sibilla Gedvila

04.11.

13.10

Atklātā stunda fizikā 7.klasē „Elektriskās ķēdes”
Skolotājs Nauris Kaņka

04.11.

13.55

Atklātā stunda informātikā 8.klasē „Stilu izmantošana darba noformēšanā un

satura rādītāja veidošana”
Skolotājs Reinis Rukmanis

04.11.

13.55

Atklātā stunda informātikā 7.klasē „Tekstapstrāde - dokumenta noformēšana”
Skolotājs Mārtiņš Dzerkalis

04.11.

13.55

Atklātā stunda literatūrā 11.klasē „Kopsavilkums par Blaumaņa daiļradi”

Skolotāja Antra Latiša

04.11.

13.55

Atklātā stunda filozofija 12.klasē „19.gadsimtā cilvēki dzīvo, strādā, jūt...”

Skolotāja Lita Vēvere

04.11.

13.55

Atklātā stunda sportā 10.klasē „Basketbola apmāciba”
Skolotājs Jānis Rihards

04.11.

14.35

Atklātā stunda angļu valodā 12.klasē „Bizness”
Skolotāja Biruta Ķempele

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

12.11.

9.00

Pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas novada dome

R. Poikāne

26.11.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne