Jelgavas Mākslas skola

Adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontakttālruņi: +371 26674446
E-pasta adrese: makslas@izglitiba.jelgava.lv
Mājaslapa: www.j-m-s.lv
Direktore: Anda Stankeviča

 

Izglītojamo skaits:
Profesionālās ievirzes klasēs - 309

Interešu izglītības grupās - 50