Jelgavas Centra pamatskola

IMG_2585.JPG

Adrese: Uzvaras ielā 10, Jelgava, LV -3001
Direktors: Juris Skrupskis

e-pasta adrese: jcp@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: https://jcp.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63022256

Direktora vietnieki: 63021073

Izglītojamo skaits

1.-8. klase 715

5 un 6 gadīgie 22

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

21011111 Pamatizglītības programma

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Interešu izglītības programmas

Sarīkojuma dejas 1.-3.kl.

Modernās dejas 1.,5. kl.

Koris 4.-6.kl.

Zīmēšanas studija 1.-6.kl.