Jelgavas Centra pamatskola

IMG_2585.JPG

Adrese: Uzvaras ielā 10, Jelgava, LV -3001
Direktore: Agita Ozoliņa

e-pasta adrese: jcp@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: https://jcp.lv/

Kontakttālruņi

Direktore 63045000, 29151882 

sekretāre 63021073

direktora v. izglītības jomā 63022256, 22547864

medmāsa 63028198

Izglītojamo skaits

1.-9.kl. 845

Aktīvās izglītības programmu licences

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) 

Vispārējās Pamatizglītības programma (21011111)