Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

2intpsk.jpg

Adrese: Filozofu ielā 50, Jelgavā, LV – 3001
Direktore: Larisa Simkina

e-pasta adrese pbp@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63021773

Direktors: 63013333

Direktora vietnieki: 63023866

Izglītojamo skaits

1.-9.kl. 125

Aktīvās izglītības programmu licences

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015621Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015711 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
21015721 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem

21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015821 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
21015921 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Interešu izglītības programmas

  1. Montesori terapija 1. - 3.kl.
  2. Lasīšanas tehnikas attīstīšana 1. - 4.kl.
  3. Muzikālā darbnīca  1. - 9.kl.
  4. Kokapstrādes pulciņš 2. - 9.kl.
  5. Mākslinieciskais noformējums un dizains 2. - 9.kl.
  6. Teātra darbnīca 3. - 9.kl.
  7. Kustību aktivitātes 5. - 9.kl.

 

2019. gada pašnovērtējums