Jelgavas Pārlielupes pamatskola

IMG-20211104-WA0021 (1).jpg

Adrese: Loka maģistrālē 29, Jelgavā, LV-3004
Direktors: Ilze Arbidane
e-pasts: jppsk@izglitiba.jelgava.lv 

Mājas lapa: https://jppsk.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63027467

Direktors: 63020275

Direktora vietnieki izglītības jomā: 63012277, 63012278

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63012279

fakss 63012280

Izglītojamo skaits

1.-9.kl. 638

5 un 6 gadīgie 66

Aktīvās izglītības programmu licences

* 21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
* 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
* 01011111 Pirmsskolas izglītības programma
* 21011111 Pamatizglītības programma
* 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem