Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"

Adrese: Oskara Kalpaka ielā 14
Direktors: Linda Ozola

e-pasta adrese info@punktins.lv, punktins@inbox.lv 

Mājas lapa http://www.punktins.lv/

Kontakttālruņi

63023718; 29398705

Izglītības programmas

01011111 Pirmsskolas izglītības programma
21011111 Pamatizglītības programma